Archive

Writer in Residence

Job Posted: 30 Apr 2010
Closing Date for Applications: 24 May 2011
School: School of English
Contract Type: Fixed Term Part-Time
Job Type: Academic
Salary: €20,000

1 September 2013 - 31 August 2014

 

Applications are invited from well-published writers of distinction, in Irish or English and in any genre, for the above part-time post, jointly funded by the Arts Council and UCC, at a salary of €20,000.

The appointee will advise and mentor emerging writers in the UCC community, offering six contact hours per week in the form of writing workshops and consultations during university terms. S/he will give two public readings/lectures, as appropriate, and in university vacations will enjoy uninterrupted time to advance his/her own projects.

 

 

Scríbhneoir Cónaithe

1 Meán Fómhair 2013 - 31 Lúnasa 2014

 

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí go bhfuil obair shuntasach foilsithe acu, i nGaeilge nó i mBéarla, don phost páirtaimseartha seo. Tá an post maoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC) agus beidh €20,000 mar thuarastal air.

 

Déanfaidh an té a cheapfar sé uair an chloig oibre sa tseachtain, le linn na dtéarmaí ollscoile, ag reachtáil ceardlanna scríbhneoireachta agus ag tabhairt comhairle agus spreagadh do phobal scríbhneoireachta UCC. I rith na bliana léifidh an scríbhneoir sleachta as a s(h)aothar go poiblí ar dhá ócáid, nó tabharfaidh sé/sí dhá léacht phoiblí, de réir mar a oireann. Tabharfaidh tréimshí saoire na hollscoile an deis dó/di bheith ag obair ar a c(h)uid tionscnamh féin.

 

 

To Apply:

Please apply by email attachment, on or by 24 May, including c.v. with details of publications and awards, to Prof Claire Connolly, School of English, UCC, claireconnolly@ucc.ie, from whom informal enquiries about the post may also be made. Interviews will be held in Cork on 19 June.

Seoltar iarratais, le c.v. maraon le sonraithe foilseacháin agus aon duaiseanna san áireamh, i bhfoirm cheangaltáin ríomh-phoist, roimh 24 Bealtaine, chuig Prof Claire Connolly, School of English, UCC, claireconnolly@ucc.ie , áit a bhfaighfear tuilleadh eolais faoi’n bpost. Eagrófar agallaimh i leith an phoist i gCorcaigh 19 Meithimh.University College Cork is an Equal Opportunities Employer
« Back to Archive

Human Resources

Acmhainní Daonna

Ground Floor, Block E, Food Science Building, UCC

Top