Leabhar Nua ar an bhFiannaíocht/New Publication on the Finn Cycle

Is é atá san Fhiannaíocht ná seanchas, scéalta agus filíocht faoi Fhionn mac Cumhaill, ceannaire na Féinne, agus a chuid fear. Pléitear mórán gnéithe de thraidisiún saibhir na Fiannaíochta sa chnuasach aistí The Gaelic Finn Cycle II a d’fhoilsigh Four Courts Press le déanaí. Ar na caibidlí sa leabhar, tá na cinn seo a leanas ó bhaill de Scoil Léann na Gaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh: ‘Editing Acallam na senórach: a test case based on the mucc shlánga episode’ le Kevin Murray (Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge), ‘The death of Diarmaid: Pessinus to Ben Bulben?’ le John Carey (Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge) agus ‘The poetic contention in Agallamh Oisín agus Phádraig’ le Síle Ní Mhurchú (Roinn na Nua-Ghaeilge). Tá Síle Ní Mhurchú ina comheagarthóir ar an leabhar in éineacht le Geraldine Parsons, Ollscoil Ghlaschú, agus Sharon J. Arbuthnot, Ollscoil Cambridge/Sabhal Mòr Ostaig. Foilsíodh an leabhar le maoiniú ó Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, agus ón Strathmartine Trust.

The Finn Cycle is a vast body of lore, tales and poetry centered on the figure of Fionn mac Cumhaill, leader of a band of men known as the Fianna. The Gaelic Finn Cycle II, published recently by Four  Courts Press, is a collection of essays that covers many aspects of this long tradition including the following chapters by members of the School of Irish Learning, UCC: ‘Editing Acallam na senórach: a test case based on the mucc shlánga episode’ by Kevin Murray (Dept of Early and Medieval Irish), ‘The death of Diarmaid: Pessinus to Ben Bulben?’ by John Carey (Dept of Early and Medieval Irish) and ‘The poetic contention in Agallamh Oisín agus Phádraig’ by Síle Ní Mhurchú (Dept of Modern Irish). This book was co-edited by Síle Ní Mhurchú along with Geraldine Parsons, University of Glasgow, and Sharon J. Arbuthnot, University of Cambridge/Sabhal Mòr Ostaig. The volume was funded by grants from the College of Arts, Celtic Studies and Social Science, UCC, and the Strathmartine Trust

College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences

Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta

College Office, Room G31 ,Ground Floor, Block B, O'Rahilly Building, UCC

Top