About Us

Mission Statement

Out of Orbit is a once-off arts festival rooted in Cork, broadcast online around the world and produced by the MA cohort in Arts Management and Creative Producing at University College Cork, Ireland. The festival programme features a diverse range of artforms including theatre, music, storytelling, dance and fashion.  

As emerging producers driven by the belief that the arts are essential, we want to reconnect audiences to art, artists and creative communities. Our festival presents vibrant performances by established and emerging artists and invites audiences into creative processes and conversations about the arts in a welcoming virtual space. 

Orbits are repeating cycles and over the course of the pandemic the world has been pushed into a new cycle, a new orbit. Our festival plans have been made, unmade, and remade, and the result is a unique constellation of artforms and experiences that exist quite happily Out of Orbit. As producers we aim to shed light on the power of creativity and its potential in the now. We aspire to bring a festival atmosphere to our audiences wherever they are and to share a sense of joy, hope, and excitement for the future. 

Celebrate the arts as essential. Join us as we drift Out of Orbit. May 2021.

OOO Logo circle   

 

Ráiteas Misean  

Féile ealaíne aon-uaire é Out Of Orbit atá fréamhaithe i gCorcaigh agus á chraoladh ar fud an domhain. Is iad mic léinn de chuid chúrsa M.A Coláiste Ollscoile Chorcaí i mBainistí na n-Ealaín agus sa Léiriú Cruthaitheach atá á léiriú agus á chuir i láthair. Tugann clár na féile seo léargas ar réimse ealaíne idir cheol, scéalaíocht, rince agus faisean. Creidimidne go bhfuil na hEalaíon riachtanach don saol agus dá réir sin táimid tiomnaithe don nasc a athcheangal idir ealaíon, ealaíontóirí agus pobail chruthaitheacha. Trín bhféile cuirfear taispeantais bhríomhara ar fáil a mheallfaidh lucht féachana le bheith i bpáirt linn san obair chruthaitheach agus sa chomhrá a bhaineann leis.  

I ré seo na paindéime táimid, lucht ealaíone, faoi réir agus faoi bhrú ag an timthriall le scéal nua gach lá agus athrú pleananna dá réir. Ach creidimid go bhfuil comhacht dá chuid  féin ag an saol cruthaitheach – saol atá ag borradh faoi láthair le heispéiris agus taithí ealaíona as an nua – Out Of Orbit – ach sásta a bheith taobh le taobh leis an saol mar a bhí. 

Tá sé de rún againn mar léiritheoirí béim a chur ar chomhacht agus féideartheacht na cruthaíochta. Tá muid ag súil atmasfaor na féile a roinnt lenár lucht éisteachta, pé áit atá siad, chun áthas, dóchas agus ardú croí a mhúscailt agus a spreagadh. Is den riachtanas é ceiliúradh a dhéanamh ar na healaíona.  

Bígí linn agus muid ag seoladh Out Of OrbitBealtaine 2021.

                 

MA Arts Management and Creative Producing (UCC)

The MA in Arts Management & Creative Producing at the School of Film, Music & Theatre (UCC) offers postgraduate training in creative producing and arts management as part of a unique collaboration between UCC and Cork Opera House.

For more information see:  www.ucc.ie/MAProducingArts 

UCC COH logos

Department of Theatre

Roinn na hAmharclannaíochta

Muskerry Villas, Western Road, Cork City T12 AW97

Top