Newyddion

Postdoctoral Researcher post Circular Economy, TUD, Dublin

This Postdoctoral Researcher post is a key appointment in the FORWARD project that brings together researchers from Technological University Dublin (TU Dublin), Munster Technological University, and University College Cork. The central objective of FORWARD is to develop a “waste-to-value” bioeconomy by assessing, quantifying and developing a circular bioeconomy approach to food waste. The primary purpose of the research role is to conduct cross-sectional survey for quantifying food waste in Ireland and conduct Life Cycle Analysis (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) of the generated food waste so as to measure its environmental impacts and economic costs.

FORWARD focuses on the ‘National Waste Action Plan for a Circular Economy’ to support a ‘Zero Waste’ approach by facilitating an integrated reduce, reuse, recycle approach. It will provide improved evidence-based policy alongside reduced waste creation via accurate estimation of GHG emissions, water and land use, together with individual and household-scale economic losses per kg of food waste generated. Specifically, the Postdoctoral Researcher will (a) conduct a national survey for quantifying volumes and composition of household food waste generated in Ireland and identify clusters (spatiotemporal, occupational, demographic) of food waste streams and (b) Undertake environmental and economic assessments via Life Cycle Analysis and Life Cycle Costing of generated food waste and equivalent valorization into value added product(s).

The Postdoctoral Researcher will be based at the Faculty of Business at TU Dublin, and report to Dr Anushree Priyadarshini and Dr Paul Hynds. The Postdoctoral Researcher will closely liaise with the project partners, co-PIs Prof Marcel Jansen (UCC), and Dr Gaurav Rajauria (MTU) and a project Research Assistant (UCC).
 
More details on the Postdoctoral Researcher post are available to download  herehere
 
Informal enquiries can be made in confidence to Dr Anushree Priyadarshini 
 
 
 

Research Assistant post Circular Economy UCC, Cork

This Research Assistant post is a key appointment in the FORWARD project, that brings together researchers from Technological University Dublin (TUD), Munster Technological University (MTU), and University College Cork (UCC). The central objective of FORWARD is to develop a “waste-to-value” bioeconomy by assessing, quantifying and developing a circular bioeconomy approach to food waste. The primary purpose of the research role is to design a roadmap for the waste management industry and policymakers for converting household food waste into sustainable biobased products using the cascading approach of a biorefinery. The roadmap will provide a framework for making the transition from food waste to food resource by exploring the literature, and other knowledge sources, for established and emerging technologies for bioconversion and valorisation of food waste. Specifically, the RA will review international knowledge re the biochemical profile of food waste, explore scope for a biorefinery approach to extract high value compounds from waste, explore scope for production of high value synthons from food waste using bacterial, fungal or yeast systems, assess the energy value of food waste, and the scope for mineral recovery using primary producers.


The Research Assistant will be based at the School of Biological, Earth and Environmental Sciences at UCC, and report to Prof Marcel Jansen. The Research Assistant will closely liaise with the overall project coordinator, Dr Anushree Priyadarshini (TUD), co-PI Dr Gaurav Rajauria (MTU) and a project postdoctoral researcher (TUD).

More details on the Research Assistant post are available to download here

Informal enquiries can be made in confidence to Prof Marcel AK Jansen, School of BEES, Email: m.jansen@ucc.ie

 • Proffeil Ymchwilydd : Ms Marion Blanchard

  19 Gorff 2022
  Proffeil Ymchwilydd : Ms Marion Blanchard

  Yn ddiweddar fe dreuliodd Ms Marion Blanchard, myfyriwr Gradd Meistr o Toulouse yn Ne-Orllewin Ffrainc, beth amser yn gwirfoddoli ar Brosiect Brainwaves. Mae’n ymddangos ei bod wir wedi mwynhau’r profiad a gafodd hi a diwylliant Iwerddon. 

  Fe wnaethom roi prawf ar ein sgiliau cyfweld gyda Marion a gofyn iddi am yr amser a dreuliodd yn Iwerddon. 

   

  Read more
 • Carnifal Gwyddoniaeth Cork: Yn ôl yn Llwyddiant Ysgubol!!

  17 Meh 2022
  Carnifal Gwyddoniaeth Cork: Yn ôl yn Llwyddiant Ysgubol!!

  Ar ôl absenoldeb o 2 flynedd, daeth Carnifal Gwyddoniaeth Cork yn ôl yn llwyddiant ysgubol y mis hwn. Roedd ein tîm prosiect wrth eu bodd o arddangos Brainwaves yn y sbloet wyddonol hon, a gynhaliwyd ym Mharc Fitzgerald ar 11eg a’r 12fed o Fehefin.

  Wedi’i drefnu gan Old Cork Waterworks Experience â nawdd gan Gyngor Dinas Cork ac SFI, roedd y digwyddiad di-dâl hwn, a barhaodd am benwythnos, yn arddangos rhyfeddodau gwyddoniaeth i bobl o bob oed. Roeddem yn rhan o raglen doreithiog yn cynnwys arddangosfeydd byw, gweithdai ymarferol ac arbrofion rhyngweithiol.

  Diolch i bawb a drawodd heibio i sgwrsio â’n tîm ymchwil, darganfod ein system lifeiriant pen bwrdd ar waith, gwylio ein fideo a rhannu eu mewnwelediad a’u safbwyntiau eu hunain â ni. Roeddem wrth ein bodd yn enwedig o weld dros 54 o bobl newydd yn tanysgrifio i newyddlen ein prosiect. Pwy a feddyliai y gallai un planhigyn bach fod mor ddiddorol!

  Read more
 • Brainwaves yn mynd ar yr awyr ar gyfer Mooney Goes Wild ar RTÉ Radio 1

  23 Mai 2022
  Brainwaves yn mynd ar yr awyr ar gyfer Mooney Goes Wild ar RTÉ Radio 1

  Bu Prif Ymchwilydd prosiect Brainwaves, yr Athro Marcel Jansen, ar yr awyr ar sioe boblogaidd bywyd gwyllt a natur RTÉ Radio 1, Mooney Goes Wild. Gan ymddangos ochr yn ochr â Llywydd UCC, yr Athro John O'Halloran, tynnwyd sylw yn y darn at y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Ngholeg Prifysgol Cork ar newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth a’r economi gylchol.

  Canolbwyntiodd yr Athro Jansen ar y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan dîm Brainwaves ar ddatblygu dull ffytoadferiad arloesol – sef glanhau dŵr gwastraff amaethyddol gan ddefnyddio planhigion llinad y dŵr brodorol. Esboniodd y ffordd y gellir defnyddio systemau llinad y dŵr mewn lleoliadau ar ffermydd, yr heriadau ymchwil sy’n cael sylw i optimeiddio’r systemau hyn i’w defnyddio’n fasnachol ar raddfa fawr, a’r buddion economaidd i ffermwyr, gan gynnwys creu ffynhonnell ymborth llawn protein drwy ddefnyddio bio-màs llinad y dŵr. 

  Darlledwyd y darn yn fyw ar 11eg o Ebrill, ond gellwch chi wrando arno yn y fan hon o 43 munud i mewn.

  Read more
 • Diwrnod Ewrop 2022

  10 Mai 2022
  Diwrnod Ewrop 2022

  I nodi Diwrnod Ewrop 2022, ymunodd Brainwaves ag arddangosfa gyhoeddus o brosiectau sy’n cael eu hariannu gan yr UE a gynhaliwyd yn swyddfeydd Cyngor Swydd Wexford ar 9fed o Fai.

  Roedd bron i ddwsin o brosiectau ar draws rhanbarthau de a dwyrain Iwerddon yn bresennol ar y diwrnod, gan dynnu sylw at ehangder y gwaith cyffrous sy’n digwydd â chyllid o’r UE ar draws ystod amrywiol o sectorau gan gynnwys twristiaeth, technoleg a newid hinsawdd.

  Dros Fôr Iwerddon yng Nghymru, mwynhaodd y tîm ymchwil bicnic yn yr awyr agored gyda phrosiectau eraill a ariennir gan yr UE ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  Isod: Y tîm yng Nghymru’n mwynhau saib haeddiannol yn yr awyr iach ar Ddiwrnod Ewrop

  Read more
 • Mae gallu Lemna i oroesi mewn amrywiaeth o wahanol amgylcheddau’n syfrdanol!

  13 Ebr 2022
  Mae gallu Lemna i oroesi mewn amrywiaeth o wahanol amgylcheddau’n syfrdanol!

  Ers blwyddyn, mae Abby Campbell a Kirsty Allwood yn gweithio yng ngrŵp ymchwil BRAINWAVES sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o’r cynllun gradd blwyddyn mewn diwydiant.

  Mae gan y ddwy ohonynt ddiddordeb byw mewn botaneg ac amaethyddiaeth gynaliadwy, ac felly roeddent ill dwy’n awyddus i ymuno â’r ymchwil barhaus i linad y dŵr a’r potensial sydd ganddo i adfer gwastraff amaethyddol.

  Ar ôl y cyfnodau clo roeddent yn edrych ymlaen yn arw at ennill cymaint o brofiad yn y labordy ag y gallent.

   
  Read more
 • Diwrnod Dŵr y Byd 2022: Prosiect trawsffurfiannol gan UCC yn troi dŵr gwastraff yn ffynhonnell bwyd

  22 Maw 2022
  Diwrnod Dŵr y Byd 2022: Prosiect trawsffurfiannol gan UCC yn troi dŵr gwastraff yn ffynhonnell bwyd

  Mae ymchwilwyr yn UCC ar Brosiect Brainwaves, a ariennir gan yr UE, wedi datblygu dull arloesol, cynaliadwy o adfer dŵr gwastraff – a hynny i gyd â help gan blanhigyn cyffredin sy’n frodorol yn Iwerddon.

  Read more
 • Straeon gan ein hymchwilwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

  11 Chwef 2022
  Straeon gan ein hymchwilwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

  Chwefror 11 yw seithfed Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth 2022. Ac yntau’n digwydd bob blwyddyn, mae’r diwrnod hwn yn bodoli i gydnabod a hybu cyfraniadau menywod a merched mewn meysydd STEM.

  Read more
 • Ymchwil yn nodi 6 cham i hybu meithrin llinad y dŵr dan do mewn ffordd arloesol

  28 Ion 2022
  Ymchwil yn nodi 6 cham i hybu meithrin llinad y dŵr dan do mewn ffordd arloesol

  Papur newydd ei gyhoeddi gan ymchwilwyr Brainwaves yn tynnu sylw at yr heriadau a’r cyfleoedd ar gyfer tyfu Lemnaceae dan do ar raddfa fawr.

  Nid oes dim gwell na llinad y dŵr (Lemnaceae) o ran tyfu’n gyflym! Gall y planhigion rhyfeddol hyn ddyblu eu bio-màs mewn ychydig mwy na diwrnod. Fodd bynnag, nid yn unig y bydd y planhigion hyn yn tyfu’n gyflym, y maent hefyd yn faethlon tu hwnt, a gellir eu defnyddio mewn ymborth i anifeiliaid neu’n fwyd i bobl. Drwy feithrin y planhigion hyn dan do, gellir rhoi cyflenwad sefydlog o gynnyrch ffres, boed a fo am y tymhorau.

  Read more
 • AquaMona: Y fferm bysgod fawr gyntaf yn Iwerddon sy’n defnyddio llinad y dŵr

  17 Rhag 2021
  AquaMona: Y fferm bysgod fawr gyntaf yn Iwerddon sy’n defnyddio llinad y dŵr

  Lle unigryw braidd yw fferm Mount Lucas ger Daingean yn Swydd Offaly. Heblaw am ei lleoliad trawiadol ar sawl erw o orgors wyntog, y mae hefyd yn gartref i brosiect economi gylchog cyffrous. Drwy brosiect AquaMona, y mae mawndir a fu gynt yn perthyn i Bord na Móna wedi cael ei drawsffurfio’n unig fferm bysgod fasnachol fawr Iwerddon sy’n defnyddio llinad y dŵr.

   

  Read more
 • Gŵyl Ymchwil Aberystwyth 2021

  18 Tach 2021
  Gŵyl Ymchwil Aberystwyth 2021

  Bu Dr Dylan Gwynn Jones o Brainwaves yn aelod o banel arbenigol ar ‘Wyddoniaeth Newid yn yr Hinsawdd’ a gynhaliwyd yn ystod Symposiwm undydd HinsawddAber “Colled, Difrod, Adnewyddiad” ar y 18fed o Hydref. Roedd y symposiwm yn rhan o ŵyl arbennig wythnos o hyd yn arddangos ehangder ymchwil Prifysgol Aberystwyth, a ganolbwyntiai ar gwestiynau allweddol ac atebion potensial i’r argyfwng hinsoddol ac ecolegol byd-eang http://aber.ac.uk/researchfest 

  Read more
 • Y Sioe Ffermio Llaeth Genedlaethol ar Slyri!

  25 Hyd 2021
  Y Sioe Ffermio Llaeth Genedlaethol ar Slyri!

  Y Sioe Ffermio Llaeth Genedlaethol yw prif achlysur amaethyddol dan do Iwerddon; y man lle bydd ffermwyr llaeth a diwydiannau llaeth yn cwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod eleni gyda’r nos ar yr 20fed a’r 21ain o Hydref, 2021, ac fel achlysur rhithwir y cafodd ei drefnu, oherwydd argyfwng parhaus Covid19.

  Cwmpasodd yr achlysur ar-lein ystod lawn o bynciau sy’n berthnasol i’r diwydiant llaeth, gan gynnwys popeth o arloesi a pheirianwaith, i fridio gwartheg, gofal porfa, lles anifeiliaid a chyllid. Roedd dau faes trafodaeth hanfodol yn ymwneud â’r perthynas rhwng ffermio llaeth a’r amgylchedd. Yn y trafodaethau bu pwyslais ar y perthynas cymhleth rhwng newid yn yr hinsawdd a ffermio llaeth, a rhwng slyri a’r amgylchedd.

  Read more
 • Rydym yn ffarwelio’n annwyl â Lotti Hales

  27 Med 2021
  Rydym yn ffarwelio’n annwyl â Lotti Hales

  Ymunodd Lotti â thîm Brainwaves ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dechnegydd ar gyfer haf 2021 i gynorthwyo â’r systemau llinad awyr agored. Rydym yn ffarwelio’n annwyl â hi ac yn dymuno pob lwc iddi â gweddill ei hastudiaethau yn y cwrs BSc mewn Bioleg Blanhigion ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  Gadawodd Lotti ni â throsolwg byr ysbrydoledig yn sôn am pam yr oedd rhaid iddi wybod mwy am y planhigyn bach disylw llinad y dŵr.

  Read more
 • Brainwaves @ Noson Ddiwylliant 2021

  18 Med 2021
  Brainwaves @ Noson Ddiwylliant 2021

  Mawr ddiolch i bawb a ddaeth heibio i ymweld â’n stondin awyr agored yn y Noson Ddiwylliant yn yr Old Cork Waterworks Experience a sgwrsio â’n gwyddonwyr ymchwil. Cyfathrebu gwych a diddordeb mawr yn y prosiect ar noson heulog braf o fis Medi!

   

  Read more
 • Y Bardd yn ei Awen

  10 Awst 2021
  Y Bardd yn ei Awen

  Mae rhai beirdd penigamp wedi bod yn Iwerddon ac yma ar Brosiect Brainwaves rydym wedi ein cyffroi gan y gerdd hon am linad y dŵr gan ein Prif Ymchwilydd Yr Athro Marcel Jansen.

  Ac yntau’n edrych yn ôl ar ei brofiad o weithio â’r planhigyn gwyrthiol hwn yn ystod ei yrfa, y mae wedi llunio cerdd fer wych am fuddion y planhigyn bach disylw llinad y dŵr.

  Mwynhewch.

   

  Read more
 • Croeso i Lotti Hales!

  14 Gorff 2021
  Croeso i Lotti Hales!

  Croeso i Lotti Hales, myfyriwr Bioleg Blanhigion 3edd flwyddyn, gwnaeth Lotti waith ar dwf llinad y dŵr yn ystod ei blwyddyn mewn diwydiant ac mae’n ymuno â thîm PA yn dechnegydd ar gyfer yr haf.

  Magwyd Lotti yng Ngorllewin Sussex a dechreuodd ei BSc mewn Bioleg Blanhigion ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2018. Tyfodd ei diddordeb mewn planhigion pan ymunodd â’i chlwb Ffermwyr Ifainc lleol yn 2016 ac o’r fan honno teimlodd yn gynyddol mai ei chenhadaeth hi oedd tynnu sylw at bwysigrwydd planhigion i liniaru ar effeithiau newid hinsawdd byd-eang. Ar ôl cwblhau ei blwyddyn mewn diwydiant ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynorthwyo ar brosiect Brainwaves mae hi nawr yn ymuno ar gyfer yr haf yn dechnegydd. Mae’n gobeithio mynd ymlaen at radd meistr ymchwil mewn Amaethyddiaeth Amgylcheddau Dan Reolaeth ar ôl gorffen ei BSc yn 2022.

  Read more
 • Twnnel Polythen – Yn Barod i Dyfu!

  07 Gorff 2021
  Twnnel Polythen – Yn Barod i Dyfu!

  Fel rhan o’n gwaith ar Brainwaves byddwn yn defnyddio twnelau polythen i ddatblygu system fforddiadwy i feithrin llinad y dŵr. Drwy ddefnyddio twnelau polythen fe estynnir y tymor tyfu, gan optimeiddio cynhyrchiant bio-màs a mwyafu’r capasiti i adfer dŵr. Wedi’i ailorchuddio’n ddiweddar, mae ein twnnel polythen ym Mhrifysgol Aberystwyth bellach yn barod i’n system brototeip gyntaf gael ei gosod a’i phrofi.

  Read more
 • Yr Athro Edward Byrne yn ymweld â’n hymchwilwyr yn BEES, UCC.

  07 Meh 2021
  Yr Athro Edward Byrne yn ymweld â’n hymchwilwyr yn BEES, UCC.

  Roeddem wrth ein bodd o groesawu’r Athro Ed Byrne, Athro’r Gadair mewn Peirianneg Brosesau a Chemegol i’n labordy yn BEES yn ddiweddar! Rhoddodd Ed gyngor i’n tîm ni am gyfraddau llifeiriant y system a dyluniad arbrofol i’n tanc llinad.

  Read more
 • Celebrating EU Green Week with our Eco Code!

  01 Meh 2021
  Celebrating EU Green Week with our Eco Code!

  This year's EU Green Week runs from 31st May to 4th June 2021.

  Read more
 • Brainwaves yn dathlu Diwrnod Ewrop 2021

  05 Mai 2021
  Brainwaves yn dathlu Diwrnod Ewrop 2021

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA