Adnoddau

Darllen Pellach   

I’w nodi, os gwelwch yn dda:

– Nid yw’r ffaith bod erthyglau wedi’u cynnwys ar y tudalen hwn o reidrwydd yn golygu ein bod yn cymeradwyo nac yn cytuno â’u cynnwys.

– Gan fod llawer o bapurau gwyddonol nad oes mynediad rhydd atynt, at grynodeb yn unig y bydd dolenni fel arfer yn rhoi mynediad. Nodir mynediad agored at yr erthygl gyflawn lle bo hynny ar gael.

Dolenni i lenyddiaeth wyddonol berthnasol ddiweddar:

 

  • Appenroth, K.J., Sree, K.S., Fakhoorian, T. and Lam, E., 2015. Resurgence of duckweed research and applications: report from the 3rd International Duckweed Conference.

           https://link.springer.com/article/10.1007/s11103-015-0396-9 (not open access)

 

  • Coughlan, N.E., Walsh, É., Ahern, R., Burnell, G. O'Mahoney, R., Kuehnhold, H. and Jansen, M.A., 2022.  Flow Rate and Water Depth Alters Biomass Production and Phytoremediation Capacity of Lemna minor. Plants 2022, 11(16),2170. https://doi.org/10.3390/plants11162170

 

  • Coughlan, N.E., Walsh, É., Bolger, P., Burnell, G., O'Leary, N., O'Mahoney, M., Paolacci, S., Wall, D. and Jansen, M.A., 2022. Duckweed bioreactors: Challenges and opportunities for large-scale indoor cultivation of Lemnaceae. Journal of Cleaner Production, p.130285. 

          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621044504?dgcid=coauthor#gs7

 

  • Devlamynck, R., de Souza, M.F., Michels, E., Sigurnjak, I., Donoso, N., Coudron, C., Leenknegt, J., Vermeir, P., Eeckhout, M. and Meers, E., 2021. Agronomic and Environmental Performance of Lemnaminor Cultivated on Agricultural Wastewater Streams—A Practical Approach. Sustainability13(3), p.1570.  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1570 (open access)
  • Paolacci, S., Stejskal, V. and Jansen, M.A., 2021. Estimation of the potential of Lemna minor for effluent remediation in integrated multi-trophic aquaculture using newly developed synthetic aquaculture wastewater. Aquaculture International29 (5), pp.2101-2118.  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10499-021-00736-z.pdf (open access)

 

  • Sońta, M., Rekiel, A. and Batorska, M., 2019. Use of duckweed (Lemna L.) in sustainable livestock production and aquaculture–a reviewAnnals of Animal Science19(2), pp.257-271.

           https://content.sciendo.com/view/journals/aoas/19/2/article-p257.xml (open access)

 

Dolenni diddorol eraill am Linad y Dŵr:

 

Adnoddau Allanol Iwerddon

Adnoddau Allanol Cymru

Adnoddau Mewnol yng Ngholeg Prifysgol Cork

Adnoddau Mewnol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Meithriniadau Stoc Llinad y Dŵr yn UCC

Meithriniadau Stoc Llinad y Dŵr yn UCC

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA