Videos

A Duckweed Film by Luke Ring

Research-led teaching provides students with relevant and in-depth learning experiences, while at the same time inspiring staff with new ideas, questions and enthusiasm.

Luke Ring is a 4th year honours student in the School of Biological, Earth and Environmental Sciences at UCC, who joined the duckweed research group and studied the question to what extent duckweed will tolerate saline water. This is an important question, as many waste streams that can potentially be used to grow duckweed contain elevated levels of salinity. As part of his project, and to emphasise the importance of clean water, Luke made this inspiring video.

Brainwaves Project, Aberystwyth University

Scientists at Aberystwyth University in Wales explain how they are addressing the challenge of delivering sustainable food production systems in the 21st century through circular economy principles – valorising a waste product and generating added value. Farm slurry is cleaned and a new resource in the form of a high protein biomass is produced, all with the help of native duckweed plants.

Dathlu Diwrnod Dŵr y Byd 2022

Mae Diwrnod Dŵr y Bydyn cael ei gynnal yn flynyddol ar yr 22ain o Fawrth er 1993. Bydd yn dathlu dŵr a’i nod yw codi ymwybyddiaeth o bobl sy’n byw heb fynediad at ddŵr saff. 

Yn ystod Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Amgylchedd a Datblygiad yn 1992 yn Rio de Janeiro y trafodwyd gyntaf y syniad o gadw diwrnod dŵr ledled y byd. Wedyn fe fabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad yn datgan mai 22ain o Fawrth oedd Diwrnod Dŵr y Byd. 

Un o brif ffocysau Diwrnod Dŵr y Byd yw cefnogi cyflawni Nod Datblygu Cynaliadwy 6 y Cenhedloedd Unedig, sef sicrhau dŵr saff a glanweithdra i bawb erbyn 2030. 

Bob blwyddyn, bydd Diwrnod Dŵr y Byd yn tynnu sylw at agwedd benodol ar ddŵr croyw.Thema 2022 yw Dŵr daear - gwneud yr anweledig yn weledig. 

Brainwaves yn dathlu Diwrnod Ewrop 2021

Mae Diwrnod Ewrop yn cael ei goffáu eleni ar 9fed o Fai 2021, gan nodi 71 mlynedd ers achlysur hanesyddol ‘datganiad Schuman’, man cychwyn y daith tuag at gydweithio gwleidyddol newydd yn Ewrop. Mewn araith yn 1950, cyflwynodd Robert Schuman, gweinidog materion allanol Ffrainc, ei gynnig am reolaeth ar y cyd dros gynhyrchiant glo a dur, sef y defnyddiau pwysicaf i’r diwydiant arfau. Y syniad sylfaenol oedd na fyddai’r sawl heb reolaeth dros gynhyrchiant glo a dur yn gallu mynd i ryfel. Yn 1950, roedd cenhedloedd Ewrop yn dal i ymlafnio i oresgyn y dinistr a achoswyd gan yr Ail Ryfel Byd, a oedd wedi dod i ben 5 mlynedd ynghynt. A hwythau’n benderfynol o atal rhyfel mor ofnadwy eto, daeth llywodraethau yn Ewrop i’r casgliad y byddai cynhyrchu glo a dur ar y cyd – yng ngeiriau’r Datganiad – yn gwneud rhyfel rhwng yr ymrysonwyr hanesyddol Ffrainc a’r Almaen "nid yn unig y tu hwnt i’r dychymyg, ond yn faterol amhosib".

Byddai cyfuno buddiannau economaidd yn helpu i godi safonau byw, yn cynnig heddwch ac yn gam cyntaf tuag at Ewrop fwy unedig. Ystyrir mai’r cynnig hwn yw dechrau’r hyn sydd bellach yn Undeb Ewropeaidd. Dim ond yn 1985, mewn uwchgynhadledd Ewropeaidd a gynhaliwyd ym Milan, y penderfynodd Penaethiaid y Gwladwriaethau a’r Llywodraethau ddathlu’r dyddiad hwn fel Diwrnod Ewrop.

Erbyn hyn, bydd miloedd o bobl bob blwyddyn yn cymryd rhan mewn ymweliadau, dadleuon, cyngherddau a digwyddiadau eraill i nodi’r diwrnod. Nid yw Brainwaves ond yn un o’r miloedd o brosiectau ymchwil gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac Interreg sy’n mynd ymlaen ledled Ewrop, wedi’u gwneud yn bosib drwy ariannu gan yr UE.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA