Skip to main content

Rydym yn chwilio am randdeiliaid


Cymerwch Ran

Anfonwch Air


Cysylltwch â ni

Beth yw prosiect BRAINWAVES?

Mae Brainwaves yn cymryd ymagweddiad economi gylchog at amaethyddiaeth gynaliadwyGan ddefnyddio planhigyn dŵr cyffredino’r enw llinad y dŵrmae gwyddonwyr Brainwaves yn treialu systemau technolegol arloesol i dyfu llinad y dŵr ar ffrydiau gwastraff amaethyddolrhywbeth a wnaiffos bydd yn llwyddiannusgynnig i ffermwyr y buddion deublyg o lanhau gwastraff fferm ar yr un pryd â meithrin cnwd sy’n llawn proteinYn ei hanfoddrwy amsugno maetholion gormodol (nitradau a ffosffadau), gall llinad y dŵr greu gwerth o wastraff ar ffurff cnwd llawn protein y gellir ei ddefnyddio mewn ymborth i anifeiliaidgan leihau dibyniaeth ffermwyr ar ffa soia wedi’u mewnforioMae gan yr ymchwil hon y potensial i ddod â buddion economaidd ac amgylcheddol gwirioneddol i arferion ffermio yn IwerddonCymru, a thu hwnt. 

Beth sy’n Digwydd

Livestock Slurry Crew!!
18 Hyd 2023

New Brainwaves Publication!! Acidification increases efficiency of Lemna minor N and P recovery from diluted cattle slurry

This research investigated the potential for using Lemna minor to recover N and P from slurry over a five-week trial, assessing whether previously reported increased growth on acidified wastewater translates into greater nutrient removal. Read more here.
Read more
Local dairy farmers gather together in UCC to discuss the future for integrating duckweed cultivation in Irish farming
04 Med 2023

Duckweed as a novel protein crop for Ireland

We were delighted to recently spend a fruitful day with local dairy farmers at the Brainwaves stakeholder engagement event in UCC. The farming industry in Ireland is rapidly changing, with both new threats and new opportunities arising.  At this informal event Prof Marcel Jansen presented on some of the new opportunities for integrating duckweed cultivation in Irish farming. PhD candidate, Cian Redmond, discussed the results from his reserach conducted by growing Duckweed on waste water streams collected from local dairy farms. Stephen O’Sullivan presented on the story of the Green Farmer Cooperative, and their work on duckweed as a cash-crop for dairy farmers.  After the informal talks we embarked into the Indian summer sunshine for an informative tour and demonstration of the Duckweed Growth Facilities both in the labs and glasshouses at the School of Biological, Earth and Environmental Sciences.   Thank you to our stakeholders for participating in the Brainwaves project, sharing their insights from a farmers perspective and for making the day such an interesting and informative event. 
Read more
Dr Dylan Gwynn-Jones yn cael ei gyfweld gan BBC Radio 4 ar gyfer ‘Farming Today’
02 Awst 2023

Diwrnod prysur yn Sioe Frenhinol Cymru

Dechrau cynnar i dîm Brainwaves Aberystwyth ddydd Mawrth 25ain o Orffennaf wrth inni gychwyn am Sioe Frenhinol Cymru. Dechreuodd diwrnod Dylan â chyfweliad â BBC Radio 4 ar gyfer ‘Farming Today’, ac yntau’n siarad am dyfu llinad y dŵr fel ffynhonnell protein ar gyfer ymborth anifeiliaid, a ddarlledwyd bore trannoeth yn rhan o gyfres o gyfweliadau o wahanol rannau o’r sioe.
Read more
O’r chwith: Rheolwr Prosiect Brainwaves, Dr Siobhan Higgins, Swyddog Datblygu, Samantha Richardson a Rheolwr Prosiect Lleol Brainwaves, Lesley Langstaff
19 Gorff 2023

Dathlu cydweithio rhwng Iwerddon a Chymru ers 1994 ac edrych tua’r dyfodol

Daeth partneriaid prosiect ac aelodau o Bwyllgor Monitro’r Rhaglen ynghyd yn Portmarnock, Dulyn ar 23ain o Fehefin i ddathlu llwyddiant Rhaglen Gydweithredu Diriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020. Rhoes y digwyddiad, dan arweiniad Jonathan Healy o Newstalk, lwyfan i brosiectau a oedd yn fuddiolwyr yn Iwerddon a Chymru siarad am eu profiadau o gydweithio ar draws Môr Iwerddon, ar ôl anerchiadau fideo agoriadol gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, a Pascal Donohoe, Gweinidog dros Wariant Cyhoeddus, Cyflawni’r Cynllun Datblygu Cenedlaethol a Diwygio yn Iwerddon.
Read more

Partneriaid

Prosiect ymchwil 3.5 blynedd yw Brainwaves a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon a Chymru.

Mae partneriaid Prifysgol Brainwaves yn cynnwys: 

-Ysgol y Gwyddorau BiolegolDaear ac Amgylcheddol a’rAthrofa Ymchwil Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol

Cork yn Iwerddon.  

-Adran y Gwyddorau BiolegolAmgylcheddol a Gwledigym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru.  

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA