Rydym yn chwilio am randdeiliaid


Cymerwch Ran

Anfonwch Air


Cysylltwch â ni

Beth yw prosiect BRAINWAVES?

Mae Brainwaves yn cymryd ymagweddiad economi gylchog at amaethyddiaeth gynaliadwyGan ddefnyddio planhigyn dŵr cyffredino’r enw llinad y dŵrmae gwyddonwyr Brainwaves yn treialu systemau technolegol arloesol i dyfu llinad y dŵr ar ffrydiau gwastraff amaethyddolrhywbeth a wnaiffos bydd yn llwyddiannusgynnig i ffermwyr y buddion deublyg o lanhau gwastraff fferm ar yr un pryd â meithrin cnwd sy’n llawn proteinYn ei hanfoddrwy amsugno maetholion gormodol (nitradau a ffosffadau), gall llinad y dŵr greu gwerth o wastraff ar ffurff cnwd llawn protein y gellir ei ddefnyddio mewn ymborth i anifeiliaidgan leihau dibyniaeth ffermwyr ar ffa soia wedi’u mewnforioMae gan yr ymchwil hon y potensial i ddod â buddion economaidd ac amgylcheddol gwirioneddol i arferion ffermio yn IwerddonCymru, a thu hwnt. 

Partneriaid

Prosiect ymchwil 3.5 blynedd yw Brainwaves a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon a Chymru.

Mae partneriaid Prifysgol Brainwaves yn cynnwys: 

-Ysgol y Gwyddorau BiolegolDaear ac Amgylcheddol a’rAthrofa Ymchwil Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol

Cork yn Iwerddon.  

-Adran y Gwyddorau BiolegolAmgylcheddol a Gwledigym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru.  

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA