Rydym yn chwilio am randdeiliaid


Cymerwch Ran

Anfonwch Air


Cysylltwch â ni

Beth yw prosiect BRAINWAVES?

Mae Brainwaves yn cymryd ymagweddiad economi gylchog at amaethyddiaeth gynaliadwyGan ddefnyddio planhigyn dŵr cyffredino’r enw llinad y dŵrmae gwyddonwyr Brainwaves yn treialu systemau technolegol arloesol i dyfu llinad y dŵr ar ffrydiau gwastraff amaethyddolrhywbeth a wnaiffos bydd yn llwyddiannusgynnig i ffermwyr y buddion deublyg o lanhau gwastraff fferm ar yr un pryd â meithrin cnwd sy’n llawn proteinYn ei hanfoddrwy amsugno maetholion gormodol (nitradau a ffosffadau), gall llinad y dŵr greu gwerth o wastraff ar ffurff cnwd llawn protein y gellir ei ddefnyddio mewn ymborth i anifeiliaidgan leihau dibyniaeth ffermwyr ar ffa soia wedi’u mewnforioMae gan yr ymchwil hon y potensial i ddod â buddion economaidd ac amgylcheddol gwirioneddol i arferion ffermio yn IwerddonCymru, a thu hwnt. 

Beth sy’n Digwydd

Brainwaves Team in Aberystwyth University celebrating St Patrick's Day 2023
17 Maw 2023

St Patrick's Day 2023

Daeth y Tîm yng Nghymru at ei gilydd ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddathlu Dydd Gŵyl Padrig 2023. 
Read more
Celebrating International Women's Day 2023
08 Maw 2023

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023

Buom yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda thîm gwych o fenywod sydd â llawer o bethau’n gyffredin ond un peth pendant – cariad at y planhigyn bach llinad y dŵr!!  Thema’r diwrnod eleni oedd #CofleidioTegwch. Thema’r ymgyrch yw codi sgwrs ledled y byd am Pam nad yw cyfle cyfartal yn ddigon.  Buom yn siarad am y thema hon a dod ar draws dyfyniad priodol iawn gan yr awdur Americanaidd, Jody Picoult, yr oeddem am ei rannu:  'Cydraddoldeb yw trin pawb yr un fath. Ond ystyr tegwch yw cymryd gwahaniaethau i ystyriaeth fel y bo cyfle i bawb lwyddo ' 
Read more
Brainwaves & Ports Past and Present Teams Celebrating St David's Day 2023
01 Maw 2023

St David's Day 2023

Nid oes dim byd Cymreiciach na Dydd Gŵyl Dewi, yr ŵyl a’r dathliad ar y 1af o Fawrth sy’n coffáu nawddsant Cymru, sef Dewi Sant.  Mewn cydweithrediad â Thîm Porthladdoedd Ddoe a Heddiw buom yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2023 yn odidog, gyda phice ar y maen cartref, hyd yn oed!!!! Yr oedd Dewi Sant, athro enwog a sylfaenydd yr hyn sydd heddiw’n Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yn enwog am ei agwedd sobr, dduwiol a’i allu i gyflawni gwyrthiau. Priodolir gwyrthiau lawer i Ddewi Sant, gan gynnwys atgyfodiad plentyn marw ac adfer golwg dyn dall. Un o’r gwyrthiau enwocaf a gysylltir ag ef yw bod bryn wedi tyfu o dano wrth iddo bregethu i dorf fawr, a hynny’n gadael iddynt ei weld a’i glywed yn gliriach. Yn ôl y sôn, y geiriau olaf a lefarodd wrth ei ddilynwyr cyn iddo farw oedd: "Byddwch lawen, cadwch y ffydd a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i." Mae’r ymadrodd ‘gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’ yn un adnabyddus o hyd yng Nghymru.
Read more
Duckweed Event Information Poster
22 Chwef 2023

Save the Date!! Duckweed Event June 9th, 2023 at UCC.

We are delighted to be involved in organising this FREE event “Duckweed Research and Applications for the Circular Bioeconomy in Ireland” in UCC on June 9th 2023. Save the date and don't forget to register early by emailing (a.jansen@ucc.ie) as places are limited! More details to follow...........
Read more

Partneriaid

Prosiect ymchwil 3.5 blynedd yw Brainwaves a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon a Chymru.

Mae partneriaid Prifysgol Brainwaves yn cynnwys: 

-Ysgol y Gwyddorau BiolegolDaear ac Amgylcheddol a’rAthrofa Ymchwil Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol

Cork yn Iwerddon.  

-Adran y Gwyddorau BiolegolAmgylcheddol a Gwledigym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru.  

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA