Newyddion

Brainwaves @ Noson Ddiwylliant 2021

18 Med 2021

Mawr ddiolch i bawb a ddaeth heibio i ymweld â’n stondin awyr agored yn y Noson Ddiwylliant yn yr Old Cork Waterworks Experience a sgwrsio â’n gwyddonwyr ymchwil. Cyfathrebu gwych a diddordeb mawr yn y prosiect ar noson heulog braf o fis Medi!

 

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA