Newyddion

Y Bardd yn ei Awen

10 Awst 2021

Mae rhai beirdd penigamp wedi bod yn Iwerddon ac yma ar Brosiect Brainwaves rydym wedi ein cyffroi gan y gerdd hon am linad y dŵr gan ein Prif Ymchwilydd Yr Athro Marcel Jansen.

Ac yntau’n edrych yn ôl ar ei brofiad o weithio â’r planhigyn gwyrthiol hwn yn ystod ei yrfa, y mae wedi llunio cerdd fer wych am fuddion y planhigyn bach disylw llinad y dŵr.

Mwynhewch.

 

Duckweed poem

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA