Newyddion

Brainwaves yn mynd ar yr awyr ar gyfer Mooney Goes Wild ar RTÉ Radio 1

23 Mai 2022
Yr Athro John O'Halloran (Ch) a’r Athro Marcel Jansen (D) yn paratoi ar gyfer sioe Mooney Goes Wild ar RTÉ Radio 1

Bu Prif Ymchwilydd prosiect Brainwaves, yr Athro Marcel Jansen, ar yr awyr ar sioe boblogaidd bywyd gwyllt a natur RTÉ Radio 1, Mooney Goes Wild. Gan ymddangos ochr yn ochr â Llywydd UCC, yr Athro John O'Halloran, tynnwyd sylw yn y darn at y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Ngholeg Prifysgol Cork ar newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth a’r economi gylchol.

Canolbwyntiodd yr Athro Jansen ar y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan dîm Brainwaves ar ddatblygu dull ffytoadferiad arloesol – sef glanhau dŵr gwastraff amaethyddol gan ddefnyddio planhigion llinad y dŵr brodorol. Esboniodd y ffordd y gellir defnyddio systemau llinad y dŵr mewn lleoliadau ar ffermydd, yr heriadau ymchwil sy’n cael sylw i optimeiddio’r systemau hyn i’w defnyddio’n fasnachol ar raddfa fawr, a’r buddion economaidd i ffermwyr, gan gynnwys creu ffynhonnell ymborth llawn protein drwy ddefnyddio bio-màs llinad y dŵr. 

Darlledwyd y darn yn fyw ar 11eg o Ebrill, ond gellwch chi wrando arno yn y fan hon o 43 munud i mewn.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA