Newyddion

Brainwaves yn Noson Ddiwylliant 2022

26 Med 2022
Stondin Brainwaves yn Noson Ddiwylliant 2022

Llawer o ddiolch i bawb a ddaeth heibio i ymweld â’n stondin ni yn nigwyddiad UCC Distillery Fields - Archwilio Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth ar Noson Ddiwylliant 2022.  Brwdfrydedd a diddordeb mawr yn y prosiect gan bawb a alwodd heibio a sgwrsio â’n gwyddonwyr ymchwil! 

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA