Newyddion

Ymchwil yn nodi 6 cham i hybu meithrin llinad y dŵr dan do mewn ffordd arloesol

28 Ion 2022
Figure reproduced from Coughlan et al (2022), Graphical abstract, Journal of Cleaner Production, accessed 28.01.2022, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130285 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Papur newydd ei gyhoeddi gan ymchwilwyr Brainwaves yn tynnu sylw at yr heriadau a’r cyfleoedd ar gyfer tyfu Lemnaceae dan do ar raddfa fawr.

Nid oes dim gwell na llinad y dŵr (Lemnaceae) o ran tyfu’n gyflym! Gall y planhigion rhyfeddol hyn ddyblu eu bio-màs mewn ychydig mwy na diwrnod. Fodd bynnag, nid yn unig y bydd y planhigion hyn yn tyfu’n gyflym, y maent hefyd yn faethlon tu hwnt, a gellir eu defnyddio mewn ymborth i anifeiliaid neu’n fwyd i bobl. Drwy feithrin y planhigion hyn dan do, gellir rhoi cyflenwad sefydlog o gynnyrch ffres, boed a fo am y tymhorau.

Mae astudiaeth newydd, a adolygwyd gan gymheiriaid, dan arweiniad ymchwilwyr Brainwaves Dr. Neil Coughlan a’r Athro Marcel Jansen, yn amlinellu chwe bwlch allweddol mewn gwybodaeth sydd ar hyn o bryd yn atal datblygu systemau meithrin llinad y dŵr dan do. A hithau’n dwyn y teitl “Duckweed bioreactors: Challenges and opportunities for large-scale indoor cultivation of Lemnaceae” mae’r astudiaeth yn mynd ymlaen i ddangos fel y gall gwelliannau technolegol mewn ffermio trefol a fertigol gefnogi datblygiad meithrin llinad y dŵr.

Wedi’i chyhoeddi yn y Journal of Cleaner Production, yn dilyn adolygiad eang o’r wybodaeth a’r arferion cyfredol, mae’r astudiaeth yn tynnu sylw at dechnoleg ailgylchredeg, drwylif a all gyflawni’r gorau posib o ran cyflenwad maethynnau a thwf. Mae’n dangos sut y gall systemau cefnogi sy’n defnyddio synwyryddion, mewn cyfuniad â deallusrwydd artiffisial, hwyluso meithrin, a hyd yn oed cynaeafu, awtonomaidd. Mae’r astudiaeth hefyd yn dangos y bydd ymchwil bellach i fioleg sylfaenol llinad y dŵr yn cefnogi cynhyrchu bio-màs sy’n uchel mewn protein (e.e., dethol yr hilion gorau, optimeiddio golau, a thrin meicrofïom llinad y dŵr).

Peth sy’n bwysig, mae’r astudiaeth yn casglu bod cyfleoedd realistig erbyn hyn, er gwaethaf heriadau, i ddatblygu a gweithredu meithrin llinad y dŵr mewn ffordd sy’n uchel ei chapasiti, yn awtonomaidd a than reolaeth o dan amodau dan do, at ystod eang o ddibenion.

Felly, daliwch ati i wylio a gweld sut y bydd prosiect Brainwaves yn datblygu gan ddefnyddio’r planhigyn brodorol anhygoel hwn!

Coughlan, N.E., Walsh, É., Bolger, P., Burnell, G., O'Leary, N., O'Mahoney, M., Paolacci, S., Wall, D. and Jansen, M.A., 2022. Duckweed bioreactors: Challenges and opportunities for large-scale indoor cultivation of Lemnaceae. Journal of Cleaner Production, 336.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA