Nuacht

Postdoctoral Researcher post Circular Economy, TUD, Dublin

This Postdoctoral Researcher post is a key appointment in the FORWARD project that brings together researchers from Technological University Dublin (TU Dublin), Munster Technological University, and University College Cork. The central objective of FORWARD is to develop a “waste-to-value” bioeconomy by assessing, quantifying and developing a circular bioeconomy approach to food waste. The primary purpose of the research role is to conduct cross-sectional survey for quantifying food waste in Ireland and conduct Life Cycle Analysis (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) of the generated food waste so as to measure its environmental impacts and economic costs.

FORWARD focuses on the ‘National Waste Action Plan for a Circular Economy’ to support a ‘Zero Waste’ approach by facilitating an integrated reduce, reuse, recycle approach. It will provide improved evidence-based policy alongside reduced waste creation via accurate estimation of GHG emissions, water and land use, together with individual and household-scale economic losses per kg of food waste generated. Specifically, the Postdoctoral Researcher will (a) conduct a national survey for quantifying volumes and composition of household food waste generated in Ireland and identify clusters (spatiotemporal, occupational, demographic) of food waste streams and (b) Undertake environmental and economic assessments via Life Cycle Analysis and Life Cycle Costing of generated food waste and equivalent valorization into value added product(s).

The Postdoctoral Researcher will be based at the Faculty of Business at TU Dublin, and report to Dr Anushree Priyadarshini and Dr Paul Hynds. The Postdoctoral Researcher will closely liaise with the project partners, co-PIs Prof Marcel Jansen (UCC), and Dr Gaurav Rajauria (MTU) and a project Research Assistant (UCC).
 
More details on the Postdoctoral Researcher post are available to download  herehere
 
Informal enquiries can be made in confidence to Dr Anushree Priyadarshini
 

Research Assistant post Circular Economy UCC, Cork

This Research Assistant post is a key appointment in the FORWARD project, that brings together researchers from Technological University Dublin (TUD), Munster Technological University (MTU), and University College Cork (UCC). The central objective of FORWARD is to develop a “waste-to-value” bioeconomy by assessing, quantifying and developing a circular bioeconomy approach to food waste. The primary purpose of the research role is to design a roadmap for the waste management industry and policymakers for converting household food waste into sustainable biobased products using the cascading approach of a biorefinery. The roadmap will provide a framework for making the transition from food waste to food resource by exploring the literature, and other knowledge sources, for established and emerging technologies for bioconversion and valorisation of food waste. Specifically, the RA will review international knowledge re the biochemical profile of food waste, explore scope for a biorefinery approach to extract high value compounds from waste, explore scope for production of high value synthons from food waste using bacterial, fungal or yeast systems, assess the energy value of food waste, and the scope for mineral recovery using primary producers.


The Research Assistant will be based at the School of Biological, Earth and Environmental Sciences at UCC, and report to Prof Marcel Jansen. The Research Assistant will closely liaise with the overall project coordinator, Dr Anushree Priyadarshini (TUD), co-PI Dr Gaurav Rajauria (MTU) and a project postdoctoral researcher (TUD).

More details on the Research Assistant post are available to download here

Informal enquiries can be made in confidence to Prof Marcel AK Jansen, School of BEES, Email: m.jansen@ucc.ie

 

 • Próifíl an Taighdeora: Marion Blanchard Uasal

  19 Iúil 2022
  Próifíl an Taighdeora: Marion Blanchard Uasal

  Rinne Marion Blanchard Uasal, mac léinn Máistreachta Francach ó Toulouse in Iardheisceart na Fraince, roinnt ama a chaitheamh ag obair go deonach ar an tionscadal Brainwaves le déanaí. Tá an chuma air gur thaitin an t-eispéireas agus cultúr na hÉireann go mór léi.

  Thástálamar ár scileanna agallaimh ar Marion agus d’fhiafraíomar di faoin am atá caite aici in Éirinn.

   

  Read more
 • Carnabhal Eolaíochta Chorcaí 2022: Filleadh fíor-rathúil!!

  17 Meith 2022
  Carnabhal Eolaíochta Chorcaí 2022: Filleadh fíor-rathúil!!

  Tar éis é a bheith ar shiúl ar feadh dhá bhliain, d’éirigh go mór le Carnabhal Eolaíochta Chorcaí nuair a d’fhill sé an mhí seo. Bhí ríméad ar ár bhfoireann tionscadail an tionscadal Brainwaves a thaispeáint ag an mórimeacht eolaíochta sin, a cuireadh ar siúl i bPáirc Mhic Gearailt an 11 Meitheamh agus an 12 Meitheamh.

  Le linn an imeachta deireadh seachtaine saor in aisce, taispeánadh iontais na heolaíochta do dhaoine ar gach aois. D’eagraigh Eispéireas Shean-Oibreacha Uisce Chorcaí é, le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Bhíomar mar chuid de chlár plódaithe lenar áiríodh taispeántais bheo, ceardlanna teagmhálacha agus turgnaimh idirghníomhacha.

  Read more
 • Téann Brainwaves ar na haerthonnta do ‘Mooney Goes Wild’ ar RTÉ Raidió 1

  23 Beal 2022
  Téann Brainwaves ar na haerthonnta do ‘Mooney Goes Wild’ ar RTÉ Raidió 1

  Chuaigh an tOllamh Marcel Jansen, Príomhthaighdeoir Brainwaves, ar na tonnta do Mooney Goes Wild, mórchlár fiadhúlra agus dúlra ar RTÉ Raidió 1. Agus é ag glacadh páirt sa chlár in éineacht leis an Ollamh John O’Halloran, Uachtarán UCC, tharraing sé ar an obair cheannródaíoch atá á déanamh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, i réimsí an athraithe aeráide, an chaillteanais bithéagsúlachta agus an gheilleagair chiorclaigh.

  Read more
 • Lá na hEorpa 2022

  10 Beal 2022
  Lá na hEorpa 2022

  Chun Lá na hEorpa 2022 a chomóradh, chuaigh Brainwaves i bpáirt le sárthaispeántas poiblí ar thionscadail atá á gcistiú ag an Aontas Eorpach, rud a tionóladh in oifigí Chomhairle Contae Loch Garman an 9 Bealtaine.

  Bhí beagnach dosaen tionscadal atá ar siúl ar fud dheisceart agus oirthear na hÉireann i láthair ar an lá, ar lena linn a tarraingíodh aird ar mhéid na hoibre corraithí atá á cistiú ag an Aontas i raon éagsúil earnálacha, lena n-áirítear turasóireacht, teicneolaíocht agus an t-athrú aeráide.

  Read more
 • Is iontach an cumas atá ag Lemna maireachtáil i raon timpeallachtaí difriúla!

  13 Aib 2022
  Is iontach an cumas atá ag Lemna maireachtáil i raon timpeallachtaí difriúla!

  Thar an mbliain seo a chuaigh thart, tá Abby Campbell agus Kirsty Allwood ag obair laistigh de ghrúpa taighde BRAINWAVES, atá lonnaithe in Ollscoil Aberystwyth, mar chuid den scéim chéime um bliain amháin sa tionscal.

  Thar an mbliain seo a chuaigh thart, tá Abby Campbell agus Kirsty Allwood ag obair laistigh de ghrúpa taighde BRAINWAVES, atá lonnaithe in Ollscoil Aberystwyth, mar chuid den scéim chéime um bliain amháin sa tionscal.

  Tar éis na dtréimhsí dianghlasála, bhí siad ag tnúth go mór leis an oiread taithí saotharlainne agus is féidir a ghnóthú.

   

  Read more
 • Lá Domhanda an Uisce, 2022: Tá tionscadal bunathraitheach atá ar bun ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ag tiontú fuíolluisce ina fhoinse bia

  22 Márta 2022
  Lá Domhanda an Uisce, 2022: Tá tionscadal bunathraitheach atá ar bun ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ag tiontú fuíolluisce ina fhoinse bia

  Tá forbairt déanta ar mhodh nuálach inbhuanaithe le haghaidh fuíolluisce a leigheas ag taighdeoirí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC), atá ag obair ar an Tionscadal Brainwaves a gcistíonn an tAontas Eorpach é. Tá siad ag déanamh amhlaidh ach leas a bhaint as planda coitianta dúchasach Éireannach.

  Read more
 • Scéalta ónár dtaighdeoirí ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht

  11 Feabh 2022
  Scéalta ónár dtaighdeoirí ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht

  Is é an 11 Feabhra 2022 Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht, an seachtú ceann riamh. Cuirtear an ócáid seo ar siúl gach bliain chun aitheantas a thabhairt don mhéid a chuireann mná agus cailíní le réimsí STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) agus chun é a chur chun cinn.

  Read more
 • Sainaithnítear i dtaighde sé chéim is féidir a thógáil chun saothrú nuálach ros lachan faoi dhíon a chur chun cinn

  28 Ean 2022
  Sainaithnítear i dtaighde sé chéim is féidir a thógáil chun saothrú nuálach ros lachan faoi dhíon a chur chun cinn

  Leagtar béim i bpáipéar nuafhoilsithe ó thaighdeoirí Brainwaves ar na dúshláin agus na deiseanna atá ann maidir le fás mórscála Lemnaceae faoi dhíon

  Ní féidir an ros lachan (Lemnaceae) a shárú ó thaobh mearfháis de! Is féidir leis na plandaí iontacha sin a mbithmhais a dhúbailt laistigh de thréimhse atá beagáinín níos faide ná lá. Ní hé amháin go bhfásann na plandaí sin go gasta, áfach, ach tá siad ríscamhardach freisin agus is féidir iad a úsáid i mbia ainmhithe nó mar bhia do dhaoine. Trí na plandaí sin a shaothrú faoi dhíon, is féidir sruth seasta torthaí úra a ghiniúint, beag beann ar an séasúr.

  Read more
 • AquaMona: An chéad fheirm éisc mhórscála atá bunaithe ar an ros lachan riamh in Éirin

  17 Noll 2021
  AquaMona: An chéad fheirm éisc mhórscála atá bunaithe ar an ros lachan riamh in Éirin

  Áit an-uathúil is ea feirm Shliabh Lúcáis, atá lonnaithe láimh leis an Daingean i gContae Uíbh Fhailí. Anuas ar a láthair shuntasach ar bhratphortach sceirdiúil a leanann roinnt acraí, is ansin freisin do thionscadal iontach geilleagair chiorclaigh. Tríd an tionscadal AquaMona, bunathraíodh iarthailte móna Bhord na Móna ina bhfeirm éisc mhórscála tráchtála atá bunaithe ar an ros lachan. Is í an t-aon fheirm dá cineál in Éirinn í.

  Read more
 • Aberystwyth Festival of Research 2021

  18 Samh 2021
  Aberystwyth Festival of Research 2021

  Brainwaves Co-PI Dr Dylan Gwynn Jones was a member of an expert panel on ‘The Science of Climate Change’ held during a one-day AberClimate Symposium “Loss, Damage, Renewal” on the 18th October. The symposium was part of a special week-long festival showcasing the breadth of Aberystwyth University’s research, which focussed on key questions and potential solutions to the global climate and ecological crisis http://aber.ac.uk/researchfest 

  Read more
 • An Seó Náisiúnta Déiríochta ar an Sciodar!

  25 DFómh 2021
  An Seó Náisiúnta Déiríochta ar an Sciodar!

  Is é an Seó Náisiúnta Déiríochta an phríomhócáid talmhaíochta faoi dhíon in Éirinn; is í an áit a dtagann feirmeoirí déiríochta agus tionscail déiríochta le chéile í. Cuireadh ócáid na bliana seo ar siúl tráthnóna an 20 agus an 21 Deireadh Fómhair 2021, agus eagraíodh í mar ócáid fhíorúil mar thoradh ar ghéarchéim leanúnach Covid-19.

  Pléadh raon iomlán topaicí atá ábhartha don tionscal déiríochta le linn na hócáide ar líne. Áiríodh leo sin topaicí amhail nuálaíocht, innealra, pórú eallaigh, cúram báinsí, leas ainmhithe agus airgeadas. Bhain dhá réimse thábhachtacha plé leis an gcaidreamh idir feirmeoireacht déiríochta agus an comhshaol. Leagadh béim sa phlé ar an gcaidreamh casta idir an t-athrú aeráide agus an fheirmeoireacht déiríochta, agus idir sciodar agus an comhshaol.

  Read more
 • We bid a fond farewell to Lotti Hales

  27 MFómh 2021
  We bid a fond farewell to Lotti Hales

  Lotti joined the Brainwaves team at Aberystwyth University as a technician for the summer of 2021 to assist with the outdoor duckweed systems. We bid her a fond farewell and wish her the best of luck with the rest of her studies in the BSc in Plant Biology course at Aberystwyth University.

  Lotti left us with a short inspirational overview as to why she had to know more about the humble duckweed.

  Read more
 • Brainwaves @ Oíche Chultúir 2021

  18 MFómh 2021
  Brainwaves @ Oíche Chultúir 2021

  Míle buíochas le gach duine a tháinig chuig ár seastán amuigh faoin spéir ar an Oíche Chultúir ag Sean-Oibreacha Uisce Chorcaí agus a labhair lenár n-eolaithe taighde. Bhí rannpháirtíocht agus spéis iontach sa tionscadal ann ar oíche bhreá ghrianmhar Mheán Fómhair! 

  Read more
 • One Upon A Poem

  10 Lún 2021
  One Upon A Poem

  Some fine poets have graced the shores of Ireland and here on the Brainwaves Project we are excited about this poem on Duckweed by our PI Professor Marcel Jansen.

  Reflecting on his experience of working with this miracle plant Duckweed (Lemna minor) over the course of his career, he has created a wonderful short poem on the benefits of the humble duckweed plant.

  Enjoy.

  Read more
 • Brainwaves welcomes Lotti Hales to the project!

  14 Iúil 2021
  Brainwaves welcomes Lotti Hales to the project!

  A 3rd year AU Plant Biology student Lotti did work on duckweed growth during her year in industry and is joining the AU team as a technician for the summer.

  Lotti grew up in West Sussex and started her BSc in Plant Biology at Aberystwyth University in September 2018. Her interest in plants grew when she joined her local Young Farmers club in 2016 and from there she increasingly felt that it was her mission to highlight the importance of plants to mitigate global climate change impacts. Having completed her year in industry at Aberystwyth University assisting on the Brainwaves project she now joins for the summer as a technician. She hopes to continue onto a research masters in Controlled Environment Agriculture after finishing her BSc in 2022.

  Read more
 • Polytunnel – Ready to Grow!

  07 Iúil 2021
  Polytunnel – Ready to Grow!

  As part of our work on Brainwaves we will be using polytunnels to develop an affordable system for growing duckweed. The use of polytunnels will extend the growing season, optimising biomass production and maximising the water remediation capacity. Recently re-covered, our polytunnel at Aberystwyth University, is now ready for our first prototype system to be installed and tested.

  Read more
 • Tugann an tOllamh Éamonn Ó Broin cuairt ar ár dtaighdeoirí sa Scoil Eolaíochtaí Bitheolaíocha, Domhaneolaíocha agus Comhshaoil, UCC

  07 Meith 2021
  Tugann an tOllamh Éamonn Ó Broin cuairt ar ár dtaighdeoirí sa Scoil Eolaíochtaí Bitheolaíocha, Domhaneolaíocha agus Comhshaoil, UCC

  Bhí ríméad orainn fáilte a chur roimh an Ollamh Ed Byrne, an tOllamh Cathaoirligh le hInnealtóireacht Próisis agus Cheimiceach, nuair a thug sé cuairt ar ár saotharlann ag An Scoil Eolaíochtaí Bitheolaíocha, Domhaneolaíocha agus Comhshaoil, UCC le déanaí! Go raibh maith agat, a Ed!

  Read more
 • Celebrating EU Green Week with our Eco Code!

  01 Meith 2021
  Celebrating EU Green Week with our Eco Code!

  This year's EU Green Week runs from 31st May to 4th June 2021.

  Read more
 • Tá Lá na hEorpa 2021 á cheiliúradh ag Brainwaves

  09 Beal 2021
  Tá Lá na hEorpa 2021 á cheiliúradh ag Brainwaves

Maoinithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Comhair na hÉireann agus na Breataine Bige

BRAINWAVES, School of Biological Earth & Environmental Sciences, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland, T23 TK30

Barr