Nuacht

Próifíl an Taighdeora: An tUas. Cian Redmond

6 DFómh 2022
Tá Cian ar tí roinnt Ros Lachan a bhaint!

D’aontaigh an tUas. Cian Redmond, fear Chill Mhantáin, go cróga le dul faoinár n-agallamh gairid le haghaidh rannán Phróifíl an Taighdeora. Bhain Cian céim B.Sc. i mBitheolaíocht Plandaí Fheidhmeach amach as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, le déanaí, áit ar ghnóthaigh sé spéis i staidéar a dhéanamh ar an Ros Lachan.

Tá ríméad orainn a chloisteáil go leanfaidh Cian lena dhúspéis sa Ros Lachan bunúsach a shaothrú toisc go bhfuil sé ag gabháil anois do chéim PhD atá á cistiú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoin tionscadal Beatha Lachan sa Scoil Eolaíochtaí Bitheolaíocha, Domhaneolaíocha agus Comhshaoil in UCC.

Go maire thú, a Chiain, agus guímid gach rath ort i do léann sa todhchaí.

Cad is ainm duit agus cén t-ábhar a bhfuil tú ag déanamh staidéar air?

Cian Redmond is ainm dom agus táim tar éis Céim B.Sc. i mBitheolaíocht Plandaí Fheidhmeach a chur i gcrích in UCC.

Cad a mheall thú go dtí an tionscadal Brainwaves?

Tháinig mé ar an eolas faoin tionscadal Brainwaves den chéad uair agus mé ag tabhairt faoi mo thionscadal bliana deiridh do m’fhochéim. Bhí sé mar aidhm le mo thionscadal imscrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag déine solais agus ag an ngriantréimhse ar fhás agus ar chumas an rois lachan chun cothaithigh a bhaint den uisce. D’oibrigh mé le hais an tionscadail Brainwaves agus d’úsáid mé na bith-imoibreoirí cruachta faoi dhíon chun ros lachan a fhás le haghaidh mo thionscadail.

Tar éis na bliana deiridh de m’fhochéim, d’fhill mé ar an tionscadal Brainwaves mar chúntóir taighde ar feadh an tsamhraidh. Ba é a bhí i gceist leis an obair sin an ros lachan a fhás amuigh faoin spéir ar shruth dramhaíola feirme. Fásadh an ros lachan i mbith-imoibreoirí mórscála amuigh faoin spéir.

Cén cineál taithí a ghnóthaigh tú ar an tionscadal Brainwaves?

Ghnóthaigh mé méid ollmhór taithí agus mé ag obair ar an tionscadal Brainwaves. Chuir an obair ar mo chumas na scileanna uile a d’fhoghlaim mé le linn m’fhochéime a chleachtadh agus forbairt a dhéanamh orthu. Ghnóthaigh mé léargas iontach ón tionscadal ar shaol an taighde. Ghnóthaigh mé taighde ar a bheith ag obair mar chuid d’fhoireann mhór, áit a mbaineann ríthábhacht le cumarsáid.

Ghnóthaigh mé taithí taighde trí dhul chun tosaigh maidir le turgnaimh a dhéanamh agus mo thorthaí a thuairisciú. Cuid mhór de bheith ag obair i dtaighde is ea réiteach fadhbanna, agus thaitin liom a bheith ag obair leis an bhfoireann chun fadhbanna nó deacrachtaí a shárú ar fud m’eispéiris.

Ghnóthaigh mé taithí freisin ar obair le geallsealbhóirí tionscadail amhail na feirmeoirí a sholáthair na sruthanna dramhaíola feirme le haghaidh an tionscadail. Chuir sé sin ar mo chumas tuiscint níos fearr a ghnóthú ar na sruthanna dramhaíola agus ar conas a dhéantar iad a stóráil agus a úsáid ar an bhfeirm.

An raibh spraoi agat le linn an taithí uile sin a ghnóthú?

Bhí. Thaitin sé go mór liom. Ba ghrá liom a bheith ag obair mar chuid d’fhoireann mhór. Ba rud iontach é a bheith ar an eolas go rachadh an obair a rinne mé chun tairbhe do ghnéithe eile den tionscadal. Bhain mé an-taitneamh as a bheith ag comhoibriú leis an bhfoireann sa Bhreatain Bheag agus as an deis a fháil bualadh le daoine eile ó ollscoileanna difriúla a bhí ag obair ar na spriocanna céanna a bhaint amach.

Cá háit a mbeidh tú ag dul anois?

Bhain mé an oiread sin taitnimh as a bheith ag obair leis an ros lachan go bhfuilim tar éis céim PhD a thosú ar thionscadal eile a bhfuil spriocanna aige atá cosúil leo sin atá ag an tionscadal Brainwaves. Táim ag súil le bheith in ann leanúint ar aghaidh ag obair leis an ros lachan, agus beidh mé ag obair i ndlúthchomhar leis an tionscadal Brainwaves de réir mar a thugaim faoi mo chéim PhD agus a leanaim ar aghaidh leis an taighde ar an ros lachan.

Maoinithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Comhair na hÉireann agus na Breataine Bige

BRAINWAVES, School of Biological Earth & Environmental Sciences, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland, T23 TK30

Barr