Newyddion

Brainwaves yn ymddangos ar @10Things_ToKnow ar RTE 1

17 Hyd 2022
Professor Marcel Jansen and Kathriona Devereux share a laugh before recording begins!

Roeddem wrth ein bodd o groesawu’r darlledwr, cyfathrebwr gwyddoniaeth a cholofnydd gwobrwyol Kathriona Devereux a’i chriw ffilmio o RTE i’n cyfleusterau ymchwil yn Ysgol BEES, UCC yn ddiweddar.

Daeth Kathriona a’i thîm yma i ffilmio deunydd ar gyfer y gyfres ddiweddaraf o’r rhaglen deledu ddiddorol dros ben am wyddoniaeth 10 Things to Know About, a ddarlledir ar RTÉ 1 ar nos Lun. Wrth archwilio’r datblygiadau anhygoel diweddaraf mewn ymchwil wyddonol yn Iwerddon, siaradodd Kathriona â’r Athro Marcel Jansen am ddatblygiad systemau adfer dŵr gwastraff gan ddefnyddio’r planhigyn brodorol llinad y dŵr, defnyddiau i fio-màs llinad y dŵr, a sut mae’r ymchwil hon yn cyfrannu at y symudiad ehangach tuag at ddatblygu prosesau economi gylchol yn Iwerddon.

Bwriwch olwg ar y recordiad  yn y fan hon  4.25 munud i mewn i’r episod. 

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

Adran y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru, SY23 3DA