News

Book by Head of Folklore Dr Stiofán Ó Cadhla

19 Jan 2012

Book by Head of Folklore Dr Stiofán Ó Cadhla

A new book by Dr Stiofán Ó Cadhla, Head of Béaloideas: Department of Folklore and Ethnology, has just been published by leading Irish language publisher Cló Iar-Chonnachta. The work was previously awarded first prize for a work in prose in the 2010 Literary Competition of the annual Irish language cultural event Oireachtas na Gaeilge. The publication in the Irish language is entitled (in translation) ‘The Honeysuckle Branch: The Arts of the Indigenous’. The book, the author’s fifth, suggests that it is time to re-examine some of the key canonical understandings of what folklore actually is, or isn’t; what, and who, defined it and whether these definitions are useful either for communities or education. This is done through a number of diverse case studies ranging from past assessments of the provenance of Irish learning to the contemporary popular culture in the living Gaeltacht of the present. The author examines the background of the discipline but also looks at the popular culture round of fair and festival as well as issues such as gender, urban legend, technology and contemporary Country and Western style singing in the Irish language.

Tá leabhar nua leis an Dr Stiofán Ó Cadhla, Ceann Roinn an Bhéaloidis, díreach foilsithe ag Cló-Iar-Chonnachta. Tá an leabhar bunaithe ar an saothar a bhuaigh an chéad duais do Shaothar Próis i gComórtas Liteartha an Oireachtais sa bhliain 2010. An tSlat Féithleoige: Ealaíona an Dúchais 1800-2000 an teideal atá ar an leabhar nua. Don chéad uair i léann an bhéaloidis ceistíonn an saothar cuid de bhríonna ‘canónda’ an bhéaloidis agus pléann samplaí éagsúla ó chúlra scolártha an léinn go dtí timthriall na n-aonach agus na bhfeiltí i saol na ndaoine, ról na teicneolaíochta, íomhá fhearúil an tseanchais, finscéalta uirbeacha agus ceol tíre John Beag Uí Fhlaithearta. Fiafraíonn an leabhar, an cúigiú ceann ó Stiofán, an bhfuil aon mhaith inniu sna léirmhíniúcháin thraidisiúnta ar bhéaloideas? Cad atá ann, nó ná fuil ann nó cé a chum agus a cheap an chéaduair é. An ar mhaithe leis an oideachas nó leis an bpobal iad a thuilleadh? Fiafraíonn sé cad as a tháinig cuid de na tuiscintí amhaireann i gcónaí i léann na Gaeilge agus an dúchais

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top