Current Students

Welcome/Fáilte


Thank you for visiting our web pages and this important link for students of “Folklore” and “Béaloideas”. Note that these are separate subjects taught for the BA, (in the case of “Folklore” for Early Start and Non-EU students as well as others from time to time). Postgraduate students may consider topic of interest across the spectrum of interests offered. We try to put as much helpful information as we can on the web pages to make life easier for you and make important information freely available at any time. In recent years student handbooks have been made available electronically on the web page both for convenience and for ecological reasons. You should take the time to familiarise yourself with the information. If there is something you feel should be available here please let us know. These are intended as guidelines and some information may change from time to time, you should also visit Blackboard and be aware of in-class notifications, departmental notice boards and staff Office Hours and email.

Fáilte isteach go dtí na leathanaigh gréasáin againn agus go dtí an nasc tábhachtach so do mhic léinn “Folklore” and “Béaloideas”. Dar ndóigh, tuigtear go mbíonn suimeanna agus spéiseanna eile ag iarchéimithe laistigh den chlár fairsing léinn. Bímid ag iarraidh oiread eolais agus is féidir a chur ar fáil anseo chun maolú ar an obair a bhíonn ort féin ag teacht air. Tá teacht ar an eolas seo anois de ló agus d’oíche. Le tamall de bhlianta anuas anois bíonn ‘lámhleabhair’ na Roinne ar fáil go leictreonach ar an leathanach gréasáin, ar mhaithe le héascaíocht agus leis an dtimpeallacht ina mhairimid. Más dóigh leat go bhfuil gá le heolas éigin ná fuil anso cuir scéala chugainn led thoil ina thaobh. Níl anso ach treoir agus bíonn cuid den eolas ag athrú ó thráth go chéile, moltar duit cuaird a thabhairt ar Blackboard, freastal ar léachtaí agus fhios a bheith agat nuair a cuirtear fógraí éagsúla in airde ar chlár na bhfógraí sa Roinn féin. Bíonn Uaireanta Oifige ag gach ball den bhfoireann agus seoladh ríomhphoist leis.

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top