Mode of Teaching Delivery and Timetables Béaloideas/Folklore and Ethnology

Mode of Teaching and Timetable for 2021-22

Below is a summary of timetable details and mode of teaching in Folklore for 2021-22. These may be delivered in-person where feasible or permissible, either recorded, pre-recorded via online platforms such as Panopto or Teams or suitable online arrangements. These arrangements, however, are always subject to Government and University Policies, which may change. Any policy changes will be notified through the University. Full details will be available on Canvas ‘Home Page’ of each module after completion of programme and module registration; feel free to email us if you require more detail.

Modhanna Teagaisc agus Tráthchláir 2021-22

Anseo thíos tá achoimre ar mhodhanna teagaisc agus tráthchláir sa mBéaloideas don scoilbhliain 2021-22. Tabharfar léachtaí os comhair a chéile más ceadmhach nó más indéanta, taifead á dhéanamh orthu láithreach nó roimh ré ar ardáin arlíne éagsúla dála Teams nó Panopto a bheidh ar fáil trén gcóras lárnach CANVAS. Tá na socruithe seo ag brath go huile is go hiomlán ar threoirlínte an Rialtais ar an gcéad dul síos agus ar throirlínte na hOllscoile, seans go nathrófar iad ó am go ham. Tá na sonraí uile ar fáil tré Canvas ‘Leathanach Baile’ a thúisce is a bheidh tú cláraithe don clár léinn agus don mhodúl: fáilte romhat ceisteanna a chur chugainn ar an gcóras róimhphoist.

Tráthchlár Béaloideas/Folklore and Ethnology Timetable

An Chéad Seimeastar / First Semester

2021-2022 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
09:00-10:00   FL3016/L   FL3016/L  
10:00-11:00 FL1004/L FL2015/L FL1004/L FL2004/L FL1004/T
11:00-12:00 FL3001/L BD1001/L BD1001/L BD1001/T BD2001/L
12:00-13:00 BD2001/L   FL3001/L FL2111/L FL2017/L
13:00-14:00          
14:00-15:00 BD1001/L FL1004/L BD2003/L   BD2003/L
15:00-16:00       FL3011/L FL3011/L
16:00-17:00 FL2004/L FL2111/L FL2015/L    
17:00-18:00   FL2017/L      

L - Léact/Lecture T - Rang Teagaisc/Tutorial

An Dara Seimeastar / Second Semester

2021-2022 Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays
09:00-10:00   FL3012/L   FL3013/L  
10:00-11:00 FL1004/L FL2012/L FL1004/L FL2016/L FL1004/T
11:00-12:00 FL3012/L BD1001/L BD1001/L BD1001/T BD2004/L
12:00-13:00 BD2004/L   FL3015/L FL2111/L FL2013/L
13:00-14:00     FL3015/L    
14:00-15:00 BD1001/L FL1004/L BD2005/L   BD2005/L
15:00-16:00       FL3013/L  
16:00-17:00 FL2012/L FL2111/L FL2013/L    
17:00-18:00   FL2016/L      

L - Léact/Lecture T - Rang Teagaisc/Tutorial

Modules

First Year Folklore Module

FL1004 Introduction to Irish Folklore & Ethnology

Second Year Folklore Modules

FL2004 From Myth to Folklore: Genealogies of Gender
FL2015 Singers and Songs in Irish Tradition
FL2017 Special Topics in Folklore
FL2012 Exploring the Otherworld: Popular Belief and Symbols
FL2016 What is Folklore? Paradigms and Theories
FL2013 Archives and Folklore in Ireland

Third Year Folklore Modules

FL3001 Exploring Material Culture and Folklore
FL3016 Structures of Meaning in Folklore
FL3011 The Ethnographic Interview: An Introduction
FL3012 Fieldwork and Folklore Seminar
FL3015 Indigenous Knowledge: Herbs and Healing in Irish Folklore
FL3013 Studying Stories: Theory and Method

Module for International Students

FL2111 Aspects of Irish Folklore

Modúil sa Chéad Bhliain Béaloideas

BD1001 Béaloideas: Scéal, Nós is Ealaín

Modúil sa Dara Bliain Béaloideas

BD2001 Léann an Bhéaloidis
BD2003 Féile, Nós agus Cultúr an Phobail
FL2017 Special Topics in Folklore
BD2004 An tAmhrán mar Ealaín Bhéil
BD2005 An Saol Eile sa Bhéaloideas: Nádúr is Osnádúr
FL2013 Archives and Folklore in Ireland

Useful Links:

UCC College Calendar 2021/2022
UCC Book of Modules 2021/2022

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top