Skip to main content

Mode of Teaching Delivery and Timetables Béaloideas/Folklore and Ethnology

Mode of Teaching and Timetable

Below is a summary of timetable details and mode of teaching in Folklore. Lectures will be delivered in-person. Full details will be available on Canvas of each module after completion of programme and module registration; feel free to email us if you require more detail.

Modhanna Teagaisc agus Tráthchláir

Anseo thíos tá achoimre ar mhodhanna teagaisc agus tráthchláir sa mBéaloideas. Tabharfar léachtaí os comhair a chéile. Tá na sonraí uile ar fáil tré Canvas a thúisce is a bheidh tú cláraithe don clár léinn agus don mhodúl: fáilte romhat ceisteanna a chur chugainn ar an gcóras ríomhphoist.

An Chéad agus an Dara Seimeastar / The First & Second Semester

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00-10:00   FL3   FL3  
10:00-11:00 FL1 FL2 FL1 FL2 FL1
      BD2    
11:00-12:00 FL3 BD1 BD1 BD1 BD2
12:00-13:00 BD2   FL3   FL2
13:00-14:00          
14:00-15:00 BD1 FL1 BD2   BD2 
15:00-16:00       FL3 FL3
16:00-17:00 FL2
BD2
FL2    
  FL2111/L        
17:00-18:00 FL2111/L FL2      

 

FL1 First Year Module, FL2 Second Year Modules, FL3 Final Year Modules
FL2111 Visting Students
BD1 Modúl na Chéad bhliana, BD2 Modúil Dara bliain

Useful Links:

UCC College Calendar
UCC Book of Modules

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top