Mode of Teaching Delivery and Timetables Béaloideas/Folklore and Ethnology

Mode of Teaching and Timetable

Below is a summary of timetable details and mode of teaching in Folklore. Lectures will be delivered in-person. Full details will be available on Canvas of each module after completion of programme and module registration; feel free to email us if you require more detail.

Modhanna Teagaisc agus Tráthchláir

Anseo thíos tá achoimre ar mhodhanna teagaisc agus tráthchláir sa mBéaloideas. Tabharfar léachtaí os comhair a chéile. Tá na sonraí uile ar fáil tré Canvas a thúisce is a bheidh tú cláraithe don clár léinn agus don mhodúl: fáilte romhat ceisteanna a chur chugainn ar an gcóras ríomhphoist.

An Chéad Seimeastar / First Semester

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00-10:00   FL3010/L   FL3010/L  
10:00-11:00 FL1004/L FL2015/L FL1004/L FL2015/L FL1004/T
11:00-12:00 FL3001/L BD1001/L BD1001/L BD1001/T BD2001/L
12:00-13:00 BD2001/L   FL3001/L   FL2018/L
13:00-14:00          
14:00-15:00 BD1001/L FL1004/L BD2003/L    
15:00-16:00       FL3011/L FL3011/L
16:00-17:00 FL2016/L
BD2003/L

FL2111/L
FL2016/L    
17:00-18:00  
FL2111/L

FL2018/L
     

L - Léacht/Lecture T - Rang Teagaisc/Tutorial

An Dara Seimeastar / Second Semester

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00-10:00   FL3013/L   FL3013/L  
10:00-11:00 FL1004/L FL2012/L FL1004/L FL2012/L FL1004/T
11:00-12:00   BD1001/L BD1001/L BD1001/T BD2004/L
12:00-13:00 BD2004/L   FL3015/L   FL2013/L
13:00-14:00     FL3015/L    
14:00-15:00 BD1001/L FL1004/L BD2005/L   BD2005/L
15:00-16:00       FL3012/L FL3012/L
16:00-17:00
FL2010/L

FL2111/L
  FL2010/L    
17:00-18:00 FL2111/L FL2013/L      

L - Léacht/Lecture T - Rang Teagaisc/Tutorial

Modules / Modúil

First Year Folklore Module

FL1004 Introduction to Irish Folklore & Ethnology

Second Year Folklore Modules

FL2010 Festival and Ritual in Popular Culture
FL2012 Exploring the Otherworld: Popular Belief and Symbols
FL2013 Archives and Folklore in Ireland
FL2015 Singers and Songs in Irish Tradition
FL2016 What is Folklore? Paradigms and Theories
FL2018 Traditional Fashions, Textiles and Craft

Third Year Folklore Modules

FL3001 Exploring Material Culture and Folklore
FL3010 Musical Traditions and Cultural Contexts
FL3011 The Ethnographic Interview: An Introduction
FL3012 Fieldwork and Folklore Seminar
FL3013 Studying Stories: Theory and Method
FL3015 Indigenous Knowledge: Herbs and Healing in Irish Folklore

Module for International Students

FL2111 Aspects of Irish Folklore

Modúil sa Chéad Bhliain Béaloideas

BD1001 Béaloideas: Scéal, Nós is Ealaín

Modúil sa Dara Bliain Béaloideas

BD2001 Léann an Bhéaloidis
BD2003 Féile, Nós agus Cultúr an Phobail
BD2004 An tAmhrán mar Ealaín Bhéil
BD2005 An Saol Eile sa Bhéaloideas: Nádúr is Osnádúr
FL2013 Archives and Folklore in Ireland
FL2016 What is Folklore? Paradigms and Theories

Useful Links:

UCC College Calendar 2022/2023
UCC Book of Modules 2022/2023

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top