Skip to main content

Léann agus Taighde

Léann agus Taighde

Bíonn suim againn éisteacht lei moltaí le haghaidh taighde i gcónaí ar aon ábhar, nua nó sean, a bhaineann le saol na ndaoine sa Ghaeltacht go speisialta. Tá deiseanna faoi láthair tráchtas MA sa bhéaloideas, sa léann dúchais a dhéanamh linn. Tá súil againn an taighde seo a fhorbairt agus deiseanna taighde arlíne a chur ar fáil do phobal na Gaeilge ar fuaid na tíre. Más suim leat taighde nó scríbhneoireacht agus má tá suim aga tin ábhar faoi leith b'fhéidir gurbh fhiú duit labhairt linn. Tá mórán ábhair sa bhéaloideas ná fuil aon trácht mór déanta orthu go fóill agus tá sé beartaithe ag Roinn an Bhéalolidis, sa scéim Léann Dúchais Leictreonach, taighde a spreagadh agus a fhoilsiú.

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top