Publications/Foilseacháin

Publications/Foilseacháin

pub

Roinn an Bhéaloidis; Department of Folklore and Ethnology is proud of its staff’s achievements in research and publication in both Irish and English. Producing innovative research in two or more languages it makes its findings available regularly in published form, and has won awards for this. In many formats, including an electronic newsletter ‘Nua’, a community archival newsletter ‘The Archive’ and a postgraduate journal ‘Béascna’ (the first of its kind in UCC) we try to reach out to diverse audiences both within the world of scholarship and beyond. Please browse these publications at your leisure here.

Tá buaiceáil ar Roinn an Bhéaloidis as a bhfuil déanta ag an bhfoireann, as Gaeilge agus as Béarla, chun an taighde a fhoilsiú agus a chur ar fáil do oiread daoine agus is féidir. Déanaimíd ár ndícheall labhairt leis an saol mór agus le scoláirí araon sa nuachtlitir leictreonach ‘Nua’, I nuachtlitir phoiblí na gcartlann, ‘The Archive’ agus san iris iarchéime (an chéad cheann in Coláiste na hOllscoile Corcaigh) ‘Béascna’. B’fhiú go mór duit tamall a thabhairt ag breathnú na leabhar duit féin anseo ar nasc na bhfoilsiúchán.

Books

Journals

Theses

Postgraduate/Iarchéimithe

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top