Projects/Tionscnaimh

Projects/Tionscnaimh

team

Bíonn Roinn an Bhéaloidis gníomhach sa taighde reatha i gcónaí sa dá theanga san Ollscoil agus thar falla amach. Bíonn an Roinn ag iarraidh naisc luachmhara le pobail éagsúla cultúrtha a dhéanamh agus a chothú ar bhonn leanúnach cothrom eiticiúil. Tá an Roinn mórtasach as an obair atá déanta sna réimsí tábhachtacha seo aici.

Roinn an Bhéaloidis: Department of Folklore and Ethnology is always active in ongoing research both in the University and in various cultural communities with whom it creates and maintains valuable and ethically sound links. The department is proud of the work it does in these important sectors.

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top