Skip to main content

Research / Taighde

Research

Beginning from a sound bedrock of valuable received knowledge the department aims to explore and impact on the contemporary discipline of folklore and ethnology through original, innovative and  quality research and teaching. This cannot be achieved without publications that encourage a wider discussion and debate on crucial cultural processes nationally and internationally and contribute new knowledge to the base of the discipline. Nowhere is this more evident than in the published output of academic staff and postgraduates. The quality of the research carried out by members of the department has been acknowledged in various ways. The innovative work of one of the founders of the department, Associate Professor Gearóid Ó Crualaoich, The Book of the Cailleach, has also been welcomed by a wide readership of artists and academics alike. Locating Irish Folklore by Dr Diarmuid Ó Giolláin won the Katherine Briggs Folklore Prize, for the best folklore book first published in the UK and Ireland, in the year 2000. Several books written by Head of Department Dr Stiofán Ó Cadhla received accolades, Cá bhFuil Éire? Guth an Ghaisce i bPrós Sheáin Uí Ríordáin one ‘Book of the Year’ by the national cultural organization, Cumann Merriman in 1999, while and An tSlat Féithleoige: Eolas agus Ealaín an Dúchais, another was given first prize at the Oireachtas Literary Competition in 2010. A Faculty of Arts Research Achievement Award was won by Diarmuid Ó Giolláin in 2004. The work of Dr Lillis Ó Laoire, Ar Chreag ar Lár na Farraige, recently translated as A Rock in the Middle of the Ocean  was originally submitted as a doctoral thesis in the department. Dr Clíona O’Carroll published edited interviews with some of Cork’s inhabitants as How’s it Going Boy? in 2006. Dr Marie-Annick Desplanques published Folktales from Western Newfoundland in 1985. The department publishes a postgraduate journal of some standing Béascna (see the link on these pages); as part of ongoing research projects in the urban community CD-Rom, DVDs, CDs and short films have been published. Please view staff publications and research projects for more information.

Taighde

Bunaithe ar dhúshraith buan d’eolas luachmhar dúchasach cuireann an Roinn roimpi taiscéaladh intleachtach a fhágfaidh rian ar dhámh chomhaimseartha léann an bhéaloidis agus na heitneolaíochta. D’fhonn an toradh fónta sin a bhaint amach téimid i muinín na an teagaisc agus an taighde bhunúil chinnriain. Is fánach a bheith ag tabhairt faoina leithéid gan foilseacháin a spreagann díospóireacht agus cur trí chéile timpeall ar phróisis phráinneacha cultúrtha ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta a chuireann le heolas agus le heagnaíocht an tsaoil mhóir ar deireadh. Dá chomhartha sin tá aitheantas nach beag bainte amach ag foilseacháin éagsúla de chuid fhoireann na Roinne le tamall de bhlianta anuas. Tá aird lucht ealaíne agus léinn tarraingthe ag saothar ceannródaíoch an Ollamh Gearóid Ó Crualaoich, The Book of the Cailleach. Bhuaigh Locating Irish Folklore leis an Dochtúir Diarmuid Ó Giolláin Duais Katherine Briggs don Folklore, don leabhar is fearr ar bhéaloideas a foilsíodh sa bhliain 2000. Tá aitheantas bainte amach ag peidhre leabhar de chuid an Dochtúir Stiofán Ó Cadhla, bhronn Cumann Merriman ‘Leabhar na Bliana’ ar Cá bhFuil Éire? Guth an Ghaisce i bPrós Sheáin Uí Ríordáin sa bhliain1999, agus bhuaigh An tSlat Féithleoige: Eolas agus Ealaín an Dúchais, an chéad duais do shaothar liteartha ag Oireachtas 2010. Tá saothar an Dochtúir Lillis Uí Laoire, Ar Chreag ar Lár na Farraige, tiontaithe go Béarla le déanaí mar A Rock in the Middle of the Ocean  bunaithe ar thaighde dochtúireachta i Roinn an Bhéaloidis. D’fhoilsigh Dr Marie-Annick Desplanques Folktales from Western Newfoundland sa bhliain 1985. Chuir an Dochtúir Clíona Ó Carroll How’s it Going Boy?, agallaimh le cuid de mhuintir na cathrach i gcló sa bhliain 2006 Foilsíonn an Roinn iris iarchéime Béascna (féach an nasc ar na leathanaigh seo); mar chuid de thionscnaimh thaighde foilsíonn an Roinn CD-Rom, físdhioscaí digiteacha, dlúthdhioscaí fuaime agus scannáin. Teir go dtí foilseacháin na fóire agus go dtí tionscnaimh thaighde dona thuilleadh eolais.

 

Research Quality Review 2015

Department of Folklore and Ethnology

Béaloideas agus Eitneolaíocht

5 Elderwood,College Rd Cork,Ireland

Top