2018 News

Conferring of Higher Diploma in Irish

The Higher Diploma in Arts (Gaeilge) was conferred on three of our students at a recent ceremony.

Late Medieval Legal Deeds in Irish

This weekly research seminar, conducted by Prof. Pádraig Ó Macháin and Kenneth Nicholls, will resume this Friday (2nd February) at 3 p.m. in ORB G.20All welcome

 

Ceardlann Fostaíochta

Ó chlé: Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Aisling Ní Dhonnabháin, Seán Mac an tSíthigh, Brían Tyers, Faye Murphy.

Ar an 29ú de mhí Eanair, d'eagraigh An Chuallacht ceardlann fostaíochta do mhuintir Gaelainne na hOllscoile. Bhí triúir aoichainteoirí i láthair: Seán Mac an tSíthigh ó RTÉ, Brían Tyers ó TG4 agus Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill ó Chonradh na Gaeilge. Labhraíodar fé phostanna san Aontas Eorpach, na meáin chumarsáide agus fén obair a dhéantar i gcomhlachtaí ar nós Conradh na Gaeilge, Gael Linn agus Glór na nGael.

Launch of books by Dr Isobel Ní Riain

Isobel Ni Riain

Two books by Dr Isobel Ní Riain were launched recently: Cnuasach aistí (literary criticism) agus B'as Éirinn di (a novel). The books were launched by Dr Ailbhe Ní Ghearbhaigh. The publishers are Coiscéim.

Postgraduate conferrings, spring 2018

2018 Liam O Riain MPhil agus an tOllamh Padraig O Machain

MPhil: Liam Ó Riain MPhil and Prof. Ó Macháin (supervisor)


 2018 Sile Ni Dhonnabhain MA agus An Dr Sile Ni Mhurchu

MA in Irish and European Law: An Dr Síle Ní Mhurchú (coordinator) and Síle Ní Dhonnabháin MA


2018 Graduates Noirin Gannaon agus Mary Ward MA Gaelic Literature

Online MA in Gaelic Literature: Two of our seven graduands, Nórín Gannon (Mayo) and Mary Ward (California), with Prof. Ó Macháin

Poet Nuala Ní Dhomhnaill visits UCC

It was a honour to welcome the internationally acclaimed poet, Nuala Ní Dhomhnaill, back to her alma mater on 13 March 2018. She spoke to Final Year students who are studying her work and answered their question with honesty and erudition. Later that evening, she gave a public reading in the Quad that was enjoyed by all in attendance.

An file Nuala Ni Dhomhnaill at labhairt le Bliain na Ceime UCC

Nuala discussing her work with Final Year students

 

Nuala Ni Dhomhnaill ag leamh i UCC

Nuala giving a public reading in the Council Room, 13.3.2018

Ailbhe Ní Ghearbhuigh reads at Iveagh House

Ailbhe Ní Ghearbhuigh ag leamh i dTeach Uibh Eachach

Our colleague in the Department of Modern Irish, Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, was recently invited to Iveagh House to read from her work at a Seachtain na Gaeilge event.

Legal Deeds seminar

Seimineár Dlí

Some of the participants in our weekly interdisciplinary Legal Deeds seminar, currently examining texts relating to Muintear Eólais in the sixteenth century.

Léachtóireacht Sa Nua-Ghaeilge

Ceapachán sainchuspóra (Ré réamh-mheasta de 3 bliana)

Is mian le Coláiste na hOllscoile Corcaigh duine a cheapadh ina Léachtóir le Nua-Ghaeilge fé bhun an bhaic ar socrú ceapacháin shainchuspóra. Beidh speisialtóireacht ag an Léachtóir i dteanga, litríocht agus i bhfoinsí bunaidh na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh sé/sí freagrach do Cheann Roinn na Nua-Ghaeilge, agus beidh dea-theist air/uirthi maidir le teagasc agus taighde a dhéanamh i réimse na Nua-Ghaeilge Moiche. Beidh coinne, chomh maith, go gcuirfidh sé/sí le tograí agus tionscadail reatha eile de chuid Roinn na Nua-Ghaeilge, idir theagasc agus thaighde.

Tá le tabhairt faoi deara go bhféadfadh Grinnfhiosrúchán de chuid an Gharda Shíochána, agus/nó faomhadh ó phóilíní idirnáisiúnta, bheith ina chuid den bpróiseas roghnúcháin.
Tá pacáiste eolais ina bhfuil sonraí an phoist, na critéir roghnaithe agus eolas faoin bpróiseas iarratais le fáil ag www.ucc.ie/hr/vacancies . Tharlódh go ndéanfadh an Ollscoil, do réir mar ba mhian léi, ceapachá(i)n b(h)reise ón gcomórtas seo nuair a bheidh an próiseas i gcrích.
Is féidir fiosrúcháin neamhfhoirmiúla a dhéanamh faoi rún leis an Ollamh Pádraig Ó Macháin: Guthán: 021 4902340, Ríomhphost: p.omachain@ucc.ie. Maidir le heolas breise ar Roinn na Nua-Ghaeilge, téigh led thoil go dtí http://www.ucc.ie/en/modern-irish/
Déanfar ceapachán ar Scála Tuarastail: €33,149 – €58,547 (Scale B); €34,972-€55,710 (Scale A). Tosnóidh an té a cheapfar ar an gcéad phointe de scála tuarastail:
Ní foláir iarratais a dhéanamh ar líne tré thairseach na bhfolúntas ar shuíomh idirlín Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Ba cheart aon cheist i dtaobh an phróisis seo a thagairt do recruitment@ucc.ie agus teideal an phoist a lua.
Ba cheart d'iarrthóirí iarratas a dhéanamh, i muinín, roimh 12 meán lae (Am Áitiúil na hÉireann) ar an Déardaoin 24 Bealtaine 2018.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Fostaitheoir Comhionannas Deiseanna é Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Tá le tabhairt faoi deara, led thoil, go mbraithfidh ceapachán ar bith ar fhaomhadh na hOllscoile, chomh maith le téarmaí an chreata rialaithe fostaíochta don earnáil tríú leibhéil.

Contact Person : Ollamh Pádraig Ó Macháin

Contact Email : p.omachain@ucc.ie

Job ID: 029811  
Close Date : 24-May-2018 12:00
Click on the link here to view documents and information

 

The Cambridge History of Ireland

Aidan Doyle, David Edwards and Andy Bielenberg - contributors to Cambridge History of Ireland

Dr Aidan Doyle, Department of Modern Irish, in the company of Drs Dave Edwards and Andy Bielenberg from the Dept of History, UCC, on the occasion of the launch of The Cambridge History of Ireland recently, to which they contributed articles.

Donation of documents

Dr Mícheál Briody (pictured with Elaine Harrington, UCC Library) delivered the second tranche of his generous donation of the papers and books of Dr Mícheál P. Ó hIceadha (1861-1916) to Special Collections, UCC, recently.

Gradam na Gaeilge

This year's Gradam na Gaeilge was awarded to Cárthach Ó Faoláin (pictured here with his father Dónall and Prof. Ó Macháin.

Doctoral Conferring

Doctoral conferring

(L-R) Prof. Patrick O'Shea, President, UCC, with Dr Andrea Palandri and Prof. Pádraig Ó Macháin.

Congratulations to Andrea Palandri, who was recently conferred with the degree of PhD for his thesis on the Marco Polo story as found in the Book of Lismore. The thesis was supervised by Prof. Ó Macháin.

Royal Visit

Dr Neil Buttimer showing His Royal Highness, Prince Charles, samples of Ireland’s oldest indigenous writing from UCC’s internationally renowned Ogham-stone collection.

Gaeltacht Semester 2018-19

Group photograph, Gaeltacht semester 2018-2019

Second-year students (Gaeilge and History) who are spending the first semester in the Gaeltacht of Corca Dhuibhne. This is the first time for UCC to trial this exercise in flexible learning. It represents a partnership between the Department of Modern Irish, The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, and Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

Alumni Award to Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Alumni Award, NUIG

Congratulations to our colleague, Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh, who received an Alumni Award for Irish from NUI Galway recently. 

Creative Writing students visit Crawford Art Gallery

2017 MA Creative Writing at Crawford Art Gallery Cork

MA students visiting the Crawford Gallery recently as part of the Creative Writing module. For more information on the MA in Modern Irish: https://www.ucc.ie/en/modern-irish/postgraduate/ma-taught/ or contact Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh.

Author Colm Ó Ceallacháin speaks to 2nd Yr MA students

Colm O Ceallachain with GA2019 students

The short story writer, Colm Ó Ceallacháin, spoke to Second Year students about his award-winning collection I dTír Mhilis na mBeo (Cois Life, 2017) as part of GA2019 which is taught by Dr Isobel Ní Riain. He also met with students taking the Creative Writing module in the MA in Modern Irish for a lively seminar facilitated by Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh. As well as taking us through his creative process, he spoke eloquently about his experience in the Basque country as part of the European project 'Other Words' (see http://otherwordsliterature.eu/). This is a residential exchange programme among minority language communities across the EU with a view to creating networks between writers and minority cultures and to highlight the importance of language diversity. Foras na Gaeilge is responsible for the organisation of the scheme in Ireland. Colm is pictured here with Ailbhe and some of the MA students, Antóin, Nicole, Sinéad and Caoilann. 

Performance of 'Scorach Ghlionnáin'

Cast of 'Scorach Ghlionnain', 2018

An Cumann Drámaíochta gave a tremendous performance of ‘Scorach Ghlionnáin’ by Brian Ó Baoill on 23rd October. The venue, upstairs in the Spailpín Fánach, was packed to capacity. Directed by Aisling Nic Cárthaigh, twenty students were involved in the production. Treise leo!

GA3008 Seminar with Darach Ó Scolaí

Seminar with Darach O Scolai

The novelist, playwright and publisher, Darach Ó Scolaí, visited UCC recently to speak to Final Year and MA students about the contemporary novel. Darach is pictured here with Dr Eimear Ní Chinnéide and some of the students taking GA3008 An tÚrscéal sa Ghaeilge. Afterwards, students in the MA in Modern Irish joined Darach for an informal seminar in the Seomra Caidrimh where they discussed fiction and publishing, as part of the Creative Writing module taught by Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Also present for the discussion was Dr Isobel Ní Riain, who teaches the poetry of Nuala Ní Dhomhnaill and Biddy Jenkinson on the MA in Modern Irish programme. 

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top