Modern Irish

2020-2021 Teagasc na Gaeilge

2020-2021 Irish Lectures

2020-2021 Tráthchlár an Chéad Sheimeastar [PDF] Updated 24-09-2020

2020-2021 Tráthchlár an Dara Seimeastar [PDF] Updated 24-09-2020

2020-2021 Teagasc na Gaeilge [PDF] Updated 28-08-2020

 

The first lecture in all modules will take place online. It is important that students be properly registered for their modules early so that they can access the Online opening Lecture via CANVAS.

Beidh léacht tosaigh gach modúil ar líne. Tá sé tabhachtach go mbeadh gach mac léinn cláraithe dá c(h)uid modúl go luath chun go mbeadh teacht acu ar an léacht tosaigh ar líne tré CANVAS.

 

2020-2021 BEd Gaeilge

2020-21 BEd Gaeilge Tráthchlár CK124 [PDF] Updated 25-09-2020

 

Donation of the Book of Lismore to UCC

The Book of Lismore with Prof. Pádraig Ó Macháin

The Book of Lismore, Leabhar Méig Carthaigh Riabhaigh, one of the most remarkable Irish manuscripts, and one of the very few remaining in private possession, has been donated to University College Cork by the Chatsworth Settlement Trust. Read more ...

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top