Past conferences

An Béal Beo: Foclóireacht agus Frásaíocht na Gaeilge

An Béal Beo

The Department of Modern Irish, University College Cork invites you to the international conference  focusing on Irish  lexicography and phraseology, which will take place on 24-25 November 2023.

Further information: Dr Katie Ní Loingsigh

Conference Programme: An Béal Beo - Clár [PDF] 
Book of Abstracts: An Béal Beo - Leabhrán na nAchoimrí [PDF]

Admission is free but registration required 

Simultaneous translation to English will not be provided.

With support from Roinn na Nua-Ghaeilge, UCC, Foras na Gaeilge, Cork County Council and the Centre for the Integration of Research, Teaching and Learning (CIRTL), UCC.

A Cork manuscript in Brittany: Rennes MS 598

To coincide with the exhibition of the Rennes Manuscript 
(‘Filleadh na nDeoraithe’ Glucksman Gallery, UCC)

ROINN na NUA-GHAEILGE

Rennes Manuscript, Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, UCC 

Comhdháil/Conference

29 Meán Fómhair / 29 September 2023

Áras Uí Rathaille, UCC / O'Rahilly Building, UCC
Seomra 27 / Room 27

9.45–10.00 Oscailt/Opening Remarks (Pádraig Ó Macháin)

10.00–10.30 Sarah Toulouse (Bibliothèque des Champs Libres, Rennes) The story of Rennes MS 598, or How an Irish manuscript came to Brittany

10.30–11.00 Andrea Palandri (Dublin City University) The scribe of Rennes MS 598 and translation literature in 15th-century West Cork

Tae/Caifé

11.30–12.00 David McCay (University of Cambridge) The Rennes Dindshenchas

12.00–12.30 Aoibheann Nic Dhonnchadha (Dublin Institute for Advanced Studies) Léann an leighis i gCorcaigh sa 15ú haois: fianaise na lámhscríbhinní*

Lón

2.30–3.00 Deirdre Nic Chárthaigh (Trinity College Dublin) Gabháltais Shearluis Mhóir and Mandeville: 'allied' texts in the Book of Lismore and Rennes 598

3.00–3.30 Éamon Ó Ciosáin (Maynooth University) Rennes MS 1007: 'Dictionnaire de la Langue Bretonne' agus an Ghaeilge*

Tae/Caifé

4.00-4.30 Conor McDonough (Dominican House of Studies) The Homilies in Rennes MS 598

4.30-5.00 Ken Ó Donnchú (UCC) Exempla and related religious material in Rennes 598 and the Book of Lismore

* Simultaneous translation to English available

Admission free: please register by sending a message to p.omachain@ucc.ie
Saorchead isteach: cuir scéal, led thoil, dtí p.omachain@ucc.ie

Tuatha Dé Danann: a bilingual conference

 Tuatha Dé Danann conference, UCC

Ba mhór ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh tú a bheith i láthair ag an gcomhdháil dhátheangach, Tuatha Dé Danann, a bheidh ar siúl
sa Zón Cruthaitheach sa leabharlann (14-15 Aibreán 2023). 

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí p.omachain@ucc.ie

************* 

The Department of Modern Irish, University College Cork cordially invites you to Tuatha Dé Danann: A bilingual conference, in
the Creative Zone, Boole Library, 14-15 April 2023.

 Admission is free but advance notice to p.omachain@ucc.ie is required.

 

2023-04-Tuatha Dé Danann Clár / Programme

Guthanna na mBan – Comhdháil ar Mhná na hAthbheochana

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Dé Céadaoin, 8 Márta 2023, Lá Idirnáisiúnta na mBan

 

Fáilte roimh chách. Saorchead isteach. Beidh gach caint as Gaeilge. 

 

CLÁR

 

Painéal 1 – Cathaoirleach: An Dr Máire Ní Íceadha

An Dr Katie Ní Loingsigh (UCC), Norma Borthwick, Mairéad Ní Raghallaigh agus Eleanor Knott: ról na mban i bhfoilsiú shaothar an Athar Peadar Ua Laoghaire

An Dr Gearóidín Uí Laighléis (DCU), ‘Mná na hÉireann: an fíor gur mhair siad beo?’

An Dr Síobhra Aiken (QUB), Mná na hAthbheochana i Springfield, Massachusetts

 

Painéal 2 – Cathaoirleach: Cáit Pléimionn

Sorcha de Brún (UL), Agnes Gallagher 1863-1946: Réabhlóidí, Gael, Ceoltóir

An Dr Róisín Ní Ghairbhí (MIC), Mná na hAthbheochana i Luimneach

 

Leabharlann Boole – Q-1

Cuairt ar Bhailiúcháin Speisialta

Painéal 3 – Cathaoirleach: An Dr Sorcha Nic Lochlainn

An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (MU), “Behind (the story of) every great man is a great woman.” Úna Ní Fhaircheallaigh: beathaisnéisí

An Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh (UCC), Cáit Ní Dhonnchadha Bean ilghnéitheach

 

An Seomra Caidrimh

Ceol le Ríona Ní Churtáin agus Aoife Granville

_____________________________________________________________________

Le tacaíocht ó Roinn na Nua-Ghaeilge UCC, Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta UCC agus Seachtain na Gaeilge.

 

Rómánsaíocht: Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta

Research Seminar on the Irish Romantic Tales

Coláiste na hOllscoile Corcaigh / University College Cork

Dé Sathairn 30 Samhain 2019 / Saturday 30 November 2019

 

Cainteoiri/Speakers

Andrea Palandri, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath/ DIAS: Gabháltais Shéarlais Mhóir: Comhthéacs liteartha in Éirinn agus san Eoraip

Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/ Maynooth University: An dúchas agus leanúnachas an traidisiúin in Bodach an Chóta Lachtna

Ken Ó Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/ UCC: Idir dhá rómánsaíocht: Eachtra Chonaill Gulban agus eachtraí Mhaghnuis Uí Dhomhnaill

Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/ Radboud University: Continuity and discontinuity in the Céilidhe Iosgaide Léithe

Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/ UCC: Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá 

 

The 5th International Conference on Watermarks in Digital Collections


The Department of Modern Irish, UCC, in partnership with the Austrian Academy of Sciences 

October 16 - 17 2019

Creative Zone, Boole Library, UCC, 16–17 October 2019

Download 2019-Watermarks in Digital Projects Conference UCC [PDF] 

Admission free, but advance notice (to p.omachain@ucc.ie) required.  

 

Emanuel Wenger (Austrian Academy of Sciences, Vienna) ‘Bernstein’

Maria Stieglecker (Austrian Academy of Sciences, Vienna) Jubilee: 20 years WZMA – Watermarks of the Middle Ages

Pádraig Ó Macháin (University College Cork) Gathering watermarks in Ireland

Erwin Frauenknecht / Tilo Wütherich (State Archive, Stuttgart) Consolidation, networking and sustainable operation – the next generation of WZIS

Silvia Hufnagel (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík) The Role of Watermarks for Paper Trails Iceland: A Project Description

Veronika Giglberger / Bernhard Lutz (Bavarian State Library, Munich) Exploring watermarks in 16th century Bavarian music manuscripts

Louise O’Connor (National Library of Ireland, Dublin) 17th-century watermarks in the Genealogical Office MSS of the National Library of Ireland

Annelies van Hoesel (Rijksmuseum Amsterdam) Watermarks visualised: exploring the paths towards a digital collection of watermarks in the Rijksmuseum collection

Giles Bergel (Visual Geometry Group, University of Oxford) Computer vision for watermark studies:  recognition by instance and type

Mikhail Zhizhin / Elena Ukhanova (Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences / State Historical Museum, Moscow) The first all-Russian database of watermarks: the development of new methods for image processing and identification of interrelated groups of manuscripts

Ourania Kanakari (General State Archives of Greece, Athens) The Digital Watermark Collection of the General State Archives of Greece (G.S.A): recording watermarks, considering paper manufacture and use in the newly established Greek state

Maria Giannikou (General State Archives of Greece, Athens) The Digital Watermark Collection of the General State Archives of Greece (G.S.A): repertory, classification and origin of the early 19th-century watermarks

Ilaria Pastrolin (École Nationale des Chartes, Paris), Project: ‘Filigranes pour tous’, two years later: A prototype of the watermark ID app

Ingelise Nielsen (KADK School of Conservation, Copenhagen) To be or not to be a watermark in a database

Ivan Badanyak (Croatian Institute of History, Zagreb) Mošin-Traljić watermark collection (13th –19th century)

Carmen Hidalgo (Instituto del Patrimonio Cultural de España and Asociación Hispánica de Historiadores del papel, Madrid) Arabic paper, Espanich-arabic paper and Italian paper in the three existing copies of the ‘Libro del Buen Amor. Arcipreste de Hita’ at the end of the 14th century: the watermarks

Grigory Vorobyev (Saint Petersburg Institute for History, Russian Academy of Sciences) Watermarks in Manuscripts Copied by Demetrius Chalcondyles (1423–1511)

Krisztina Rábai (Polish Institute of Advanced Studies, Warsaw / University of Szeged, Hungary) Early Watermarks from Silesian Papermills? The beginning of producing paper in Silesia in connection with the usage of paper in the Jagiellonian royal courts around the turn of the 15–16th centuries

Anna-Grethe Rischel (National Museum of Denmark, Copenhagen) Links between watermarks, provenance, paper technology and trade – illustrated through studies of 18th century paper

María Rosa Ruiz Cervera (National School of Conservation, Restoration and Museography, Mexico City) ‘Filigranas-ENCRyM Project’, México: a recently created database for watermarks

 

ADUAIDH

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i bpáirt le hOllscoil Uladh

Comhdháil Cois Laoi ar Dhúchas Uladh
An Leabharlann, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
23 – 24 Samhain 2018

Peadar Mac Gabhann ‘Domhnall Gorm Mac Lachlainn – Ministéir agus File Inis Eoghain’

Ailbhe Ó Corráin ‘Slán agaibh a fhir chumtha – Giolla Brighde Ó hEódhasa cct.’

Máire Nic Cathmhaoil ‘Logainmneacha agus Láithreacha i gCín Lae Uí Mhealláin

Lauren Ní Néill ‘Ról na cruite i sochaí na nGael'

Lillis Ó Laoire ‘‘Doiminic Ó Domhnaill’ – Amhrán seicteach Gaeilge mar lón sa chath in aghaidh an Phrotastúnachais?’

Fionntán de Brún ‘‘Sás suthain na scríbhinne’ – éigse agus staireolaíocht Chúige Uladh in úrscéalta Bhreandáin Uí Dhoibhlin’

Mícheál Ó Máinnín ‘Ard Macha Bréige’

Margaret Gallagher ‘Dánta Diaga Uladh agus na Paidreacha Traidisiúnta’

Gráinne Ní Ghilín ‘Acht Anois - an feachtas ar son Achta Gaeilge go dtí seo’

Eimear Ní Chinnéide ‘Siúlach, Scéalach agus Ultach: An Teagmháil Idirchultúrtha i Litríocht na hImirce agus i Litríocht Taistil Chúige Uladh’

Nioclás Mac Cathmhaoil ‘An fhilidheacht i gCúige Uladh, 1200–1750: bunú, briseadh agus seachadadh an traidisiúin’

Ciarán Dawson ‘Peadar Ó Gealacáin agus Próslitríocht Chúige Uladh’

Ailbhe Nic Giolla Comhaill ‘Éan na Scéalaíochta: Spléachadh ar na Scéalta Iontais a bailíodh ó Shorcha Chonaill (Ní Ghrianna), Rann na Feirste.’

Seoladh: Súgán an Dúchais (agus Ceol ó Lauren Ní Néill & Niall Comer)

Seosamh Watson ‘Trí Rainn agus Amhrán’

Domhnall Ó Baoill ‘Tacaíocht “Litríocht’’ an Bhéaloidis don Teanga i nGaeilge Uladh’

Séamus Mac Mathúna ‘Anailís ar Chorpas Scéalta Farraige as Éirinn agus Albain’

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí p.omachain@ucc.ie

Clár: 2018-Aduaidh clár [PDF]

 

Avicenna in Ireland and Medieval Medicine

A seminar of the Department of Modern Irish, UCC

Avicenna in Ireland and Medieval Medicine


Thursday, 7 March 2019
UCC, O'Rahilly Building, Room 124

 

Prof. Aoibheann Nic Dhonnchadha (Dublin Institute for Advanced Studies), ‘A vellum fragment: an Irish translation of the Canon of Avicenna’

Prof. Pierce Grace (University of Limerick), ‘Bloodletting in Medieval Ireland – a tale of two texts’

 

Beyond the text: the functionality and materiality of the book

An Afternoon Seminar of the Department of Modern Irish, University College Cork

Thursday, 30 November 2017

John Gillis (Trinity College Library) Reading between the lines; codicological evidence from two early medieval Irish manuscripts

Agata Dierick (City Archive of Leuven) The City Archive of Leuven and Itinera Nova: tools, people and history

Dorothea Müller (Chester Beatty Library) Mirror of the World: conserving an 18th century Turkish printed book at the Chester Beatty Library

Daniela Iacopino and Pádraig Ó Macháin (UCC) Preliminary report on the analysis of inks in Irish manuscripts

 

Amhrán : Arrane : Òran - A Conference on Gaelic Song

Gaelic Song conference image

University College Cork, 25-26 August 2017

Virginia Blankenhorn, 'The art, the artist, or the artifact?'

Breesha Maddrell, 'Songs with three legs: how the Gaelic world has supported the development of Manx song'

Ciarán Ó Gealbháin, '“Ó bhailte na tuaithe go bruach na farraige”: Song and the Gaelic Revival in a County Waterford community in the early decades of the 20th Century'

David Speers, 'Written for the day: the Gaelicisation of extraneous ballads in the Manx song tradition'

Anne Frater, 'Ciorstaidh Ann NicLeòid: charting the community'

Sorcha Nic Lochlainn, '“Chunnaic mi do long air sàile”: The theme of seafaring in the compositions of Gaelic women songmakers'

Margaret Callan, 'Performance in context: North Uist’s Gaelic Song Tradition'

Tríona Ní Shíocháin, 'Singing Ideas: Performance, Performativity and Power in Traditional Irish Song'

George Broderick, 'The Revival of Traditional Songs and Music in the Isle of Man'

Róisín Nic Dhonncha, 'Interpretations of Authenticity in the Practice of Sean-Nós Singing'

Gilbert MacMillan, ''Gaoth an Iar': Regeneration of traditional song in the traditional Gaelic community of South Uist'

Round-table session on the present-day Gaelic song tradition, its social context, and its promotion

 

The Paper Manuscript

A colloquium of the Department of Modern Irish

 Friday 26-Saturday 27 May 2017

 

Pádraig Ó Macháin (UCC) The Irish paper manuscript

Matthew Driscoll (University of Copenhagen / University of Ulster) The paper manuscript in post-medieval Iceland

Aoibheann Nic Dhonnchadha (Dublin Institute for Advanced Studies) An Irish medical treatise on vellum and paper from the 16th century

Siobhán Fitzpatrick (Royal Irish Academy) A view of Ireland on paper

Orietta Da Rold (University of Cambridge) Paper in medieval English books

Timothy O’Neill (UCC) Scholars' hands: non-Irish handwriting in the later manuscripts

Elaine Harrington (UCC) Special Collections in the Boole Library, University College Cork

Barbara McCormack (NUI Maynooth) Paper manuscripts in the Russell Library, Maynooth University

Paul Curtis (Mucros Bookbindery and Paper Conservation Workshop) Conserving and binding the journal of Ó Mealláin, 1641

Nioclás Mac Cathmhaoil (University of Ulster) Continuity and change in the Ulster manuscript tradition of the 18th Century

Theresa Fairbanks-Harris (Yale University) Looking at paper: a conservator's  approach

Maria Stieglecker (Austrian Academy of Sciences): Hidden signs: how to capture watermarks

Agnieszka Helman-Wazny (University of Hamburg): From palm leaves to paper: a transfer of technological knowledge in the Tibetan manuscript tradition

Élodie Levêque (Institut de Recherche et d'Histoire des textes, CNRS, Université Paris Ouest Nanterre) A scholar's binding?  The archaeology of some 19th-century Gaelic manuscripts in the National Library of Ireland

 

Comóradh an Ríordánaigh

Imeachtaí comórtha céad blian Sheáin Uí Ríordáin (3.12.1916-27.2.1977)

10 Samhain 
Mórfhile/Mionteanga
Teacht le chéile chun ceard na filíochta sa Ghaeilge a phlé agus í a thagairt go háirithe do shaothar an Ríordánaigh. Aoichainteoirí: Colm Breathnach, Áine Uí Fhoghlú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

 

17 Samhain 
Ceol agus Filíocht le Gaelscoil Uí Ríordáin

Gaelscoil Uí Ríórdáin November 17th 2016

Máiréad Ní Loingsigh, John Riordan (mac dearthár don bhfile), agus Gabriel Ó Cathasaigh

 

22 Samhain 
‘Letter-forms and literature: wrestling with Scripture, Heaney and Ó Ríordáin’
Léacht le Timothy O'Neill (Ollamh Taca, Roinn na Nua-Ghaeilge)

Christine agus Tim O'Neill, agus Aidan Doyle, 22/11/2016

Christine O'Neill, Tim O'Neill, agus Aidan Doyle

 

25 Samhain 
Aistriú dhealbh Shéamuis Uí Mhurchú de Sheán Ó Ríordáin go Roinn na Nua-Ghaeilge

 

Ar Muir is ar Tír: Seanchas na Réabhlóidí

A weekend conference jointly hosted by Roinn na Nua-Ghaeilge and Coláiste na Rinne, 30 September – 2 October 2016, Coláiste na Rinne. 

2016-Ar Muir agus ar Tír clár [PDF]

 

Translating European Literature into Irish in the Free State

A one-day colloquium, 16 September 2016. Contact: a.doyle@ucc.ie

 

'A D’IOMPAIGH GO GAEILGE' TRANSLATING EUROPEAN LITERATURE INTO IRISH IN THE FREE STATE

Opening of symposium by Dr Martin Howard, Head of School of Languages, Literatures and Cultures

Michael Cronin (DCU), 'Pádraig de Brún and the equations of translation'

Pádraigín Riggs (UCC), 'Pádraig de Brún’s translations of Racine (Athalie) and Corneille (Polyeucte)'

Daragh O’Connell and Aidan Doyle (UCC), 'Canto XIII of the Divine Comedy'

Mark Ó Fionnáin (KUL), 'Liam Ó Rinn – a European Gael'

Ailbhe Ní Ghearbhuigh (NUIG), 'Daudet’s "La dernière classe": versions and motives'

Alan Titley, 'An Gúm: state publishing as an engine of literary creation'

Closing of symposium by Prof. Pádraig Ó Macháin, Head of School of Irish Learning

Poetry reading and wine reception: Common Room, North Wing, Readings of original texts and translations into Irish from: French, German, Greek, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Galician, Latin

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top