Timetable

2020-2021 Tráthchlár an Chéad Sheimeastar [PDF] Updated 24-09-2020

2020-2021 Tráthchlár an Dara Seimeastar [PDF] Updated 24-09-2020

2020-21 BEd Gaeilge Tráthchlár CK124 [PDF] Updated 25-09-2020

 

The first lecture in all modules will take place online. It is important that students be properly registered for their modules early so that they can access the Online opening Lecture via CANVAS.

Beidh léacht tosaigh gach modúil ar líne. Tá sé tabhachtach go mbeadh gach mac léinn cláraithe dá c(h)uid modúl go luath chun go mbeadh teacht acu ar an léacht tosaigh ar líne tré CANVAS.

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top