Nua-Ghaeilge

2020-2021 Teagasc na Gaeilge

2020-2021 Irish Lectures

2020-2021 Tráthchlár an Chéad Sheimeastar [PDF] 24-09-2020

2020-2021 Tráthchlár an Dara Seimeastar [PDF] 24-09-2020

2020-2021 Teagasc na Gaeilge [PDF] 28-08-2020

 

Beidh léacht tosaigh gach modúil ar líne. Tá sé tabhachtach go mbeadh gach mac léinn cláraithe dá c(h)uid modúl go luath chun go mbeadh teacht acu ar an léacht tosaigh ar líne tré CANVAS.

 

2020-2021 BEd Gaeilge

2020-21 BEd Gaeilge Tráthchlár CK124 [PDF] 25-09-2020

 

Leabhar Leasa Móir tugtha go buan do Choláiste na hOllscoile, Corcaigh

The Book of Lismore with Prof. Pádraig Ó Macháin

Tá Diúc Devonshire, tré Iontaobhas Chatsworth, tar éis Leabhar Leasa Móir (Leabhar Méig Carthaigh Riabhaigh), a bhronnadh ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Tuilleadh eolais ...

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr