Seimineair & Comhdhálacha

Seimineáir

Bíonn dhá sheimineár phoiblí á stiúradh ag an Oll. Pádraig Ó Macháin i gcaitheamh na bliana acadúla:
Filíocht na Scol Seimeastair 1 agus 2, Dé Mairt 3 p.m.
Cáipéisí Déanacha Dlí Seimeastar 2, Dé hAoine 3 p.m. Feach ar Late Medieval Deeds in Irish.

Tugann aoiléachtóirí seimineáir eile ó am go ham. Fáilte roimh chách.

Comhdhálacha

Comhdhálacha reatha agus roimhe seo

Lámhscríbhinn ó Chorcaigh sa Bhriotáin: Rennes LS 598

To coincide with the exhibition of the Rennes Manuscript 
(‘Filleadh na nDeoraithe’ Glucksman Gallery, UCC)

ROINN na NUA-GHAEILGE

Rennes Manuscript, Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, UCC 

Comhdháil/Conference

29 Meán Fómhair / 29 September 2023

Áras Uí Rathaille, UCC / O'Rahilly Building, UCC
Seomra 27 / Room 27

9.45–10.00 Oscailt/Opening Remarks (Pádraig Ó Macháin)

10.00–10.30 Sarah Toulouse (Bibliothèque des Champs Libres, Rennes) The story of Rennes MS 598, or How an Irish manuscript came to Brittany

10.30–11.00 Andrea Palandri (Dublin City University) The scribe of Rennes MS 598 and translation literature in 15th-century West Cork

Tae/Caifé

11.30–12.00 David McCay (University of Cambridge) The Rennes Dindshenchas

12.00–12.30 Aoibheann Nic Dhonnchadha (Dublin Institute for Advanced Studies) Léann an leighis i gCorcaigh sa 15ú haois: fianaise na lámhscríbhinní*

Lón

2.30–3.00 Deirdre Nic Chárthaigh (Trinity College Dublin) Gabháltais Shearluis Mhóir and Mandeville: 'allied' texts in the Book of Lismore and Rennes 598

3.00–3.30 Éamon Ó Ciosáin (Maynooth University) Rennes MS 1007: 'Dictionnaire de la Langue Bretonne' agus an Ghaeilge*

Tae/Caifé

4.00-4.30 Conor McDonough (Dominican House of Studies) The Homilies in Rennes MS 598

4.30-5.00 Ken Ó Donnchú (UCC) Exempla and related religious material in Rennes 598 and the Book of Lismore

* Simultaneous translation to English available

Admission free: please register by sending a message to p.omachain@ucc.ie
Saorchead isteach: cuir scéal, led thoil, dtí p.omachain@ucc.ie

An Béal Beo: Foclóireacht agus Frásaíocht na Gaeilge

An Béal Beo

Ba mhór ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh tú a bheith i láthair ag an gcomhdháil idirnáisiúnta, An Béal Beo: Foclóireacht agus Frásaíocht na Gaeilge, a bheidh ar siúl ar an 24-25 Samhain 2023.

Tuilleadh eolais: Dr Katie Ní Loingsigh

*Clár le teacht*

Le tacaíocht ó Roinn na Nua-Ghaeilge, UCC, Foras na Gaeilge agus an Lárionad um Lánpháirtíocht sa Taighde, sa Teagasc agus san Fhoghlaim (CIRTL), UCC.

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr