Seimineair & Comhdhálacha

Seimineáir

Bíonn dhá sheimineár phoiblí á stiúradh ag an Oll. Pádraig Ó Macháin i gcaitheamh na bliana acadúla:
Filíocht na Scol Seimeastair 1 agus 2, Dé Mairt 3 p.m.
Cáipéisí Déanacha Dlí Seimeastar 2, Dé hAoine 3 p.m. Feach ar Late Medieval Deeds in Irish.

Tugann aoiléachtóirí seimineáir eile ó am go ham. Fáilte roimh chách.

Comhdhálacha

.

Guthanna na mBan – Comhdháil ar Mhná na hAthbheochana

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Dé Céadaoin, 8 Márta 2023, Lá Idirnáisiúnta na mBan

 

Fáilte roimh chách. Saorchead isteach, ach ríomhphost a chur chuig feena.toibin@ucc.ie roimh ré.

Beidh gach caint as Gaeilge. 

 

CLÁR

9:30 The Hub/An Mol – The Shtepps/Na Céimeanna (Seomra 1.72)

9:30 – Clárú

9:50 – Fáiltiú – Oscailt oifigiúil le Ceann Roinn na Nua-Ghaeilge, An Dr Síle Ní Mhurchú

Painéal 1 – Cathaoirleach: An Dr Máire Ní Íceadha

10:00 – An Dr Katie Ní Loingsigh (UCC), Norma Borthwick, Mairéad Ní Raghallaigh agus Eleanor Knott: ról na mban i bhfoilsiú shaothar an Athar Peadar Ua Laoghaire

10:30 – An Dr Gearóidín Uí Laighléis (DCU), ‘Mná na hÉireann: an fíor gur mhair siad beo?’

11:00 – An Dr Síobhra Aiken (QUB), Mná na hAthbheochana i Springfield, Massachusetts

11:30 – Sos caife

Painéal 2 – Cathaoirleach: Cáit Pléimionn

12:00 – Sorcha de Brún (UL), Agnes Gallagher 1863-1946: Réabhlóidí, Gael, Ceoltóir

12:30 – An Dr Róisín Ní Ghairbhí (MIC), Mná na hAthbheochana i Luimneach

 

1:00-2:00 – Sos lóin

 

2:00 Leabharlann Boole – Q-1

Cuairt ar Bhailiúcháin Speisialta

Painéal 3 – Cathaoirleach: An Dr Sorcha Nic Lochlainn

3:00 – An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (MU), “Behind (the story of) every great man is a great woman.” Úna Ní Fhaircheallaigh: beathaisnéisí

3:30 – An Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh (UCC), Cáit Ní Dhonnchadha Bean ilghnéitheach

 

4:00 An Seomra Caidrimh

Ceol le Ríona Ní Churtáin agus Aoife Granville

Clabhsúr na comhdhála le fíon agus sólaistí

_____________________________________________________________________

Saorchead isteach ach scéal a chur chuig feena.toibin@ucc.ie roimh ré.

Le tacaíocht ó Roinn na Nua-Ghaeilge UCC, Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta UCC agus Seachtain na Gaeilge.

Léarscáileanna de chuid COC

 

Tuatha Dé Danann: A bilingual conference

Tuatha Dé Danann conference, UCC

Ba mhór ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh tú a bheith i láthair ag an gcomhdháil dhátheangach, Tuatha Dé Danann, a bheidh ar siúl
sa Zón Cruthaitheach sa leabharlann (14-15 Aibreán 2023). 

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí p.omachain@ucc.ie

************* 

The Department of Modern Irish, University College Cork cordially invites you to Tuatha Dé Danann: A bilingual conference, in
the Creative Zone, Boole Library, 14-15 April 2023.

 Admission is free but advance notice to p.omachain@ucc.ie is required.

 

CLÁR/PROGRAMME

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr