Seimineair & Comhdhálacha

Seimineáir

Bíonn dhá sheimineár phoiblí á stiúradh ag an Oll. Pádraig Ó Macháin i gcaitheamh na bliana acadúla:
Filíocht na Scol Seimeastair 1 agus 2, Dé Mairt 3 p.m.
Cáipéisí Déanacha Dlí Seimeastar 2, Dé hAoine 3 p.m. Feach ar Late Medieval Deeds in Irish.

Tugann aoiléachtóirí seimineáir eile ó am go ham. Fáilte roimh chách.

Comhdhálacha

Rómánsaíocht: Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta

Research Seminar on the Irish Romantic Tales

Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Dé Sathairn 30 Samhain 2019

University College Cork, Saturday 30 November 2019

 

Cainteoiri/Speakers

Andrea Palandri, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath/DIAS
Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University
Ken O Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC
Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/Radboud University
Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC

Seomra Seimineáir CACSSS, Áras Uí Rathaille

CACSSS Seminar Room, O’Rahilly Building, Main Campus

UCC Maps

 

10.00 am: Fáilte/Opening

10:10–10:50 Andrea Palandri, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath/DIAS: Gabháltais Shéarlais Mhóir: Comhthéacs liteartha in Éirinn agus san Eoraip

10:50–11:10 Tae agus caife/Tea and coffee

11:10–11:50 Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University: An dúchas agus leanúnachas an traidisiúin in Bodach an Chóta Lachtna

11:50–12:30 Ken Ó Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC: Idir dhá rómánsaíocht: Eachtra Chonaill Gulban agus eachtraí Mhaghnuis Uí Dhomhnaill

12:30–2:00: Lón/Lunch

2:00–2:40 Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/ Radboud University: Continuity and discontinuity in the Céilidhe Iosgaide Léithe

2:40–3:20 Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC: Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá 

3:20–4:00 Plé agus dúnadh/Discussion and closing remarks

 

Nóta: Beidh aistriúchán comhuaineach ar fáil do na cainteanna Gaeilge

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí s.nimhurchu@ucc.ie

 

Comhdhálacha roimhe seo


The Department of Modern Irish, UCC, in partnership with the Austrian Academy of Sciences is pleased to host 

The 5th International Conference on Watermarks in Digital Collections

Creative Zone, Boole Library, UCC, 16–17 October 2019

Download 2019-Watermarks in Digital Projects Conference UCC [PDF] 

Admission free, but advance notice (to p.omachain@ucc.ie) required.  

 

Wednesday 16 October

14:00 Opening

14:15 Emanuel Wenger (Austrian Academy of Sciences, Vienna) ‘Bernstein’

14:45 Maria Stieglecker (Austrian Academy of Sciences, Vienna) Jubilee: 20 years WZMA – Watermarks of the Middle Ages

15:15  Pádraig Ó Macháin (University College Cork) Gathering watermarks in Ireland

Tea/Coffee

16:15 Erwin Frauenknecht / Tilo Wütherich (State Archive, Stuttgart) Consolidation, networking and sustainable operation – the next generation of WZIS

16:45 Silvia Hufnagel (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík) The Role of Watermarks for Paper Trails Iceland: A Project Description

17:15 Veronika Giglberger / Bernhard Lutz (Bavarian State Library, Munich) Exploring watermarks in 16th century Bavarian music manuscripts

 

Thursday 17 October

09:00 Louise O’Connor (National Library of Ireland, Dublin) 17th-century watermarks in the Genealogical Office MSS of the National Library of Ireland

09:30 Annelies van Hoesel (Rijksmuseum Amsterdam) Watermarks visualised: exploring the paths towards a digital collection of watermarks in the Rijksmuseum collection

10:00 Giles Bergel (Visual Geometry Group, University of Oxford) Computer vision for watermark studies:  recognition by instance and type

Tea/Coffee

11:00  Mikhail Zhizhin / Elena Ukhanova (Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences / State Historical Museum, Moscow) The first all-Russian database of watermarks: the development of new methods for image processing and identification of interrelated groups of manuscripts

11:30  Ourania Kanakari (General State Archives of Greece, Athens) The Digital Watermark Collection of the General State Archives of Greece (G.S.A): recording watermarks, considering paper manufacture and use in the newly established Greek state

11:50 Maria Giannikou (General State Archives of Greece, Athens) The Digital Watermark Collection of the General State Archives of Greece (G.S.A): repertory, classification and origin of the early 19th-century watermarks

12:15 Ilaria Pastrolin (École Nationale des Chartes, Paris), Project: ‘Filigranes pour tous’, two years later: A prototype of the watermark ID app

Lunch break

14:00 Ingelise Nielsen (KADK School of Conservation, Copenhagen) To be or not to be a watermark in a database

14:30 Ivan Badanyak (Croatian Institute of History, Zagreb) Mošin-Traljić watermark collection (13th –19th century)

15:00 Carmen Hidalgo (Instituto del Patrimonio Cultural de España and Asociación Hispánica de Historiadores del papel, Madrid) Arabic paper, Espanich-arabic paper and Italian paper in the three existing copies of the ‘Libro del Buen Amor. Arcipreste de Hita’ at the end of the 14th century: the watermarks

15:30 Grigory Vorobyev (Saint Petersburg Institute for History, Russian Academy of Sciences) Watermarks in Manuscripts Copied by Demetrius Chalcondyles (1423–1511)

Tea/ Coffee

16:30 Krisztina Rábai (Polish Institute of Advanced Studies, Warsaw / University of Szeged, Hungary) Early Watermarks from Silesian Papermills? The beginning of producing paper in Silesia in connection with the usage of paper in the Jagiellonian royal courts around the turn of the 15–16th centuries

17:00 Anna-Grethe Rischel (National Museum of Denmark, Copenhagen) Links between watermarks, provenance, paper technology and trade – illustrated through studies of 18th century paper

17:30 María Rosa Ruiz Cervera (National School of Conservation, Restoration and Museography, Mexico City) ‘Filigranas-ENCRyM Project’, México: a recently created database for watermarks

Admission free, but advance notice (to p.omachain@ucc.ie) required.


Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i bpáirt le hOllscoil Uladh

ADUAIDH

Comhdháil Cois Laoi ar Dhúchas Uladh
An Leabharlann, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
23 – 24 Samhain 2018

DÉ hAOINE 23 Samhain
9.40 clárú agus oscailt

10.00 –10.30 Peadar Mac Gabhann ‘Domhnall Gorm Mac Lachlainn – Ministéir agus File Inis Eoghain’

10.30–11.00 Ailbhe Ó Corráin ‘Slán agaibh a fhir chumtha – Giolla Brighde Ó hEódhasa cct.’

11.00–11.30 Tae / Caife

11.30 –12.00 Máire Nic Cathmhaoil ‘Logainmneacha agus Láithreacha i gCín Lae Uí Mhealláin

12.00 –12.30 Lauren Ní Néill ‘Ról na cruite i sochaí na nGael'

12.30 –1.00 Lillis Ó Laoire ‘‘Doiminic Ó Domhnaill’ – Amhrán seicteach Gaeilge mar lón sa chath in aghaidh an Phrotastúnachais?’

1.00–2.30 Lón

2.30–3.00 Fionntán de Brún ‘‘Sás suthain na scríbhinne’ – éigse agus staireolaíocht Chúige Uladh in úrscéalta Bhreandáin Uí Dhoibhlin’

3.00 – 3.30 Mícheál Ó Máinnín ‘Ard Macha Bréige’

3.30–4.00 Margaret Gallagher ‘Dánta Diaga Uladh agus na Paidreacha Traidisiúnta’

4.00–4.30 Tae / Caife

4.30 – 5.00 Gráinne Ní Ghilín ‘Acht Anois - an feachtas ar son Achta Gaeilge go dtí seo’

5.30 Seoladh: COMHARtaighde 4

DÉ SATHAIRN 24 Samhain

10.00 –10.30 Eimear Ní Chinnéide ‘Siúlach, Scéalach agus Ultach: An Teagmháil Idirchultúrtha i Litríocht na hImirce agus i Litríocht Taistil Chúige Uladh’

10.30–11.00 Nioclás Mac Cathmhaoil ‘An fhilidheacht i gCúige Uladh, 1200–1750: bunú, briseadh agus seachadadh an traidisiúin’

11.00–11.30 Tae / Caife

11.30 –12.00 Ciarán Dawson ‘Peadar Ó Gealacáin agus Próslitríocht Chúige Uladh’

12.00 –12.30 Ailbhe Nic Giolla Comhaill ‘Éan na Scéalaíochta: Spléachadh ar na Scéalta Iontais a bailíodh ó Shorcha Chonaill (Ní Ghrianna), Rann na Feirste.’

12.30–1.00 Seoladh: Súgán an Dúchais (agus Ceol ó Lauren Ní Néill & Niall Comer)

1.00 – 2.30 Lón

2.30–3.00 Seosamh Watson ‘Trí Rainn agus Amhrán’

3.00 – 3.30 Domhnall Ó Baoill ‘Tacaíocht “Litríocht’’ an Bhéaloidis don Teanga i nGaeilge Uladh’

3.30-4.00 Séamus Mac Mathúna ‘Anailís ar Chorpas Scéalta Farraige as Éirinn agus Albain’

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí p.omachain@ucc.ie

Clár: Aduaidh clár 2018 [PDF]


Avicenna in Éireann

Roinn na Nua-Ghaeilge, UCC

Avicenna in Ireland and Medieval Medicine


Déardaoin, 7 Márta 2019
Áras Uí Rathaille, Seomra 124

 


Comhdháil ar an Lámhscríbhinn Pháipéir

Tionólfar comhdháil ar ghnéithe den lámhscríbhinn pháipéir – in Éirinn agus go hidirnáisiúnta – i gColáiste Ollscoile Chorcaí, 26-27 Bealtaine 2017.

Eolas: Paper Manuscript Colloquium 2017 [PDF]

Teangmháil: An tOllamh Pádraig Ó Macháin.

 


Comóradh an Ríordánaigh

Imeachtaí comórtha céad blian Sheáin Uí Ríordáin (3.12.1916-27.2.1977)

10 Samhain (3.00-5.00, ORB Seomra Caidrimh)
Mórfhile/Mionteanga
Teacht le chéile chun ceard na filíochta sa Ghaeilge a phlé agus í a thagairt go háirithe do shaothar an Ríordánaigh. Aoichainteoirí: Colm Breathnach, Áine Uí Fhoghlú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

 

17 Samhain (1.00-2.30, ORB Seomra Caidrimh)
Ceol agus Filíocht le Gaelscoil Uí Ríordáin

Gaelscoil Uí Ríórdáin November 17th 2016

Máiréad Ní Loingsigh, John Riordan (mac dearthár don bhfile), agus Gabriel Ó Cathasaigh 

 

22 Samhain (4.00-5.00, ORB G.27 (Seomra Seimineáir an Choláíste)
‘Letter-forms and literature: wrestling with Scripture, Heaney and Ó Ríordáin’
Léacht le Timothy O'Neill (Ollamh Taca, Roinn na Nua-Ghaeilge)

Christine agus Tim O'Neill, agus Aidan Doyle, 22/11/2016

Christine O'Neill, Tim O'Neill, agus Aidan Doyle

 

25 Samhain (3.00, Roinn na Nua-Ghaeilge)
Aistriú dhealbh Shéamuis Uí Mhurchú de Sheán Ó Ríordáin go Roinn na Nua-Ghaeilge


Ar Muir is ar Tír: Seanchas na Réabhlóidí

Comhdháil dheireadh seachtaine ag Roinn na Nua-Ghaeilge agus ag Coláiste na Rinne i bpáirt, 30 Meán Fómhair – 2 Deireadh Fómhair 2016, Coláiste na Rinne. Teangáil: p.omachain@ucc.ie

Ar Muir agus ar Tír clár 2016

 


Translating European Literature into Irish in the Free State

Comhdháil Lae, 16 Meán Fómhair 2016. Teangáil: a.doyle@ucc.ie

'A D’IOMPAIGH GO GAEILGE' TRANSLATING EUROPEAN LITERATURE INTO IRISH IN THE FREE STATE

16 Meán Fómhair 2016 O’Rahilly Building, Seomra G.27

 

9.25 Opening of symposium by Dr Martin Howard, Head of School of Languages, Literatures and Cultures

9.30-10.30 Michael Cronin (DCU), 'Pádraig de Brún and the equations of translation'

10.30-11.00 Tea/coffee

11.00-12.00 Pádraigín Riggs (UCC), 'Pádraig de Brún’s translations of Racine (Athalie) and Corneille (Polyeucte)'
12.00-12.45 Daragh O’Connell and Aidan Doyle (UCC), 'Canto XIII of the Divine Comedy'

12.45-2.00 Lunch

2.00-3.00 Mark Ó Fionnáin (KUL), 'Liam Ó Rinn – a European Gael'
3.00-4.00 Ailbhe Ní Ghearbhuigh (NUIG), 'Daudet’s "La dernière classe": versions and motives'
4.00-5.00 Alan Titley, 'An Gúm: state publishing as an engine of literary creation'
5.00 Closing of symposium by Prof. Pádraig Ó Macháin, Head of School of Irish Learning

5.15-6.30 Poetry reading and wine reception: Common Room, North Wing, Readings of original texts and translations into Irish from: French, German, Greek, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Galician, Latin

 

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr