Seimineair & Comhdhálacha

Seimineáir

Bíonn dhá sheimineár phoiblí á stiúradh ag an Oll. Pádraig Ó Macháin i gcaitheamh na bliana acadúla:
Filíocht na Scol Seimeastair 1 agus 2, Dé Mairt 3 p.m.
Cáipéisí Déanacha Dlí Seimeastar 2, Dé hAoine 3 p.m. Feach ar Late Medieval Deeds in Irish.

Tugann aoiléachtóirí seimineáir eile ó am go ham. Fáilte roimh chách.

Comhdhálacha

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i bpáirt le hOllscoil Uladh

ADUAIDH
Comhdháil Cois Laoi ar Dhúchas Uladh
An Leabharlann, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
23 – 24 Samhain 2018

DÉ hAOINE 23 Samhain
9.40 clárú agus oscailt

10.00 –10.30 Peadar Mac Gabhann ‘Domhnall Gorm Mac Lachlainn – Ministéir agus File Inis Eoghain’

10.30–11.00 Ailbhe Ó Corráin ‘Slán agaibh a fhir chumtha – Giolla Brighde Ó hEódhasa cct.’

11.00–11.30 Tae / Caife

11.30 –12.00 Máire Nic Cathmhaoil ‘Logainmneacha agus Láithreacha i gCín Lae Uí Mhealláin

12.00 –12.30 Lauren Ní Néill ‘Ról na cruite i sochaí na nGael'

12.30 –1.00 Lillis Ó Laoire ‘‘Doiminic Ó Domhnaill’ – Amhrán seicteach Gaeilge mar lón sa chath in aghaidh an Phrotastúnachais?’

1.00–2.30 Lón

2.30–3.00 Fionntán de Brún ‘‘Sás suthain na scríbhinne’ – éigse agus staireolaíocht Chúige Uladh in úrscéalta Bhreandáin Uí Dhoibhlin’

3.00 – 3.30 Mícheál Ó Máinnín ‘Ard Macha Bréige’

3.30–4.00 Margaret Gallagher ‘Dánta Diaga Uladh agus na Paidreacha Traidisiúnta’

4.00–4.30 Tae / Caife

4.30 – 5.00 Gráinne Ní Ghilín ‘Acht Anois - an feachtas ar son Achta Gaeilge go dtí seo’

5.30 Seoladh: COMHARtaighde 4

DÉ SATHAIRN 24 Samhain

10.00 –10.30 Eimear Ní Chinnéide ‘Siúlach, Scéalach agus Ultach: An Teagmháil Idirchultúrtha i Litríocht na hImirce agus i Litríocht Taistil Chúige Uladh’

10.30–11.00 Nioclás Mac Cathmhaoil ‘An fhilidheacht i gCúige Uladh, 1200–1750: bunú, briseadh agus seachadadh an traidisiúin’

11.00–11.30 Tae / Caife

11.30 –12.00 Ciarán Dawson ‘Peadar Ó Gealacáin agus Próslitríocht Chúige Uladh’

12.00 –12.30 Ailbhe Nic Giolla Comhaill ‘Éan na Scéalaíochta: Spléachadh ar na Scéalta Iontais a bailíodh ó Shorcha Chonaill (Ní Ghrianna), Rann na Feirste.’

12.30–1.00 Seoladh: Súgán an Dúchais (agus Ceol ó Lauren Ní Néill & Niall Comer)

1.00 – 2.30 Lón

2.30–3.00 Seosamh Watson ‘Trí Rainn agus Amhrán’

3.00 – 3.30 Domhnall Ó Baoill ‘Tacaíocht “Litríocht’’ an Bhéaloidis don Teanga i nGaeilge Uladh’

3.30-4.00 Séamus Mac Mathúna ‘Anailís ar Chorpas Scéalta Farraige as Éirinn agus Albain’

Saorchead isteach ach scéal a chur roimh ré go dtí p.omachain@ucc.ie

Clár: Aduaidh clár 2018 [PDF]

Comhdhálacha roimhe seo

Avicenna in Éireann

Roinn na Nua-Ghaeilge, UCC

Avicenna in Ireland and Medieval Medicine


Déardaoin, 7 Márta 2019
Áras Uí Rathaille, Seomra 124

 


Comhdháil ar an Lámhscríbhinn Pháipéir

Tionólfar comhdháil ar ghnéithe den lámhscríbhinn pháipéir – in Éirinn agus go hidirnáisiúnta – i gColáiste Ollscoile Chorcaí, 26-27 Bealtaine 2017.

Eolas: Paper Manuscript Colloquium 2017 [PDF]

Teangmháil: An tOllamh Pádraig Ó Macháin.

 


Comóradh an Ríordánaigh

Imeachtaí comórtha céad blian Sheáin Uí Ríordáin (3.12.1916-27.2.1977)

10 Samhain (3.00-5.00, ORB Seomra Caidrimh)
Mórfhile/Mionteanga
Teacht le chéile chun ceard na filíochta sa Ghaeilge a phlé agus í a thagairt go háirithe do shaothar an Ríordánaigh. Aoichainteoirí: Colm Breathnach, Áine Uí Fhoghlú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

Liam Ó Murchú, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, Áine Uí Fhoghlú, Colm Breatnach, agus Wilson McLeod

 

17 Samhain (1.00-2.30, ORB Seomra Caidrimh)
Ceol agus Filíocht le Gaelscoil Uí Ríordáin

Gaelscoil Uí Ríórdáin November 17th 2016

Máiréad Ní Loingsigh, John Riordan (mac dearthár don bhfile), agus Gabriel Ó Cathasaigh 

 

22 Samhain (4.00-5.00, ORB G.27 (Seomra Seimineáir an Choláíste)
‘Letter-forms and literature: wrestling with Scripture, Heaney and Ó Ríordáin’
Léacht le Timothy O'Neill (Ollamh Taca, Roinn na Nua-Ghaeilge)

Christine agus Tim O'Neill, agus Aidan Doyle, 22/11/2016

Christine O'Neill, Tim O'Neill, agus Aidan Doyle

 

25 Samhain (3.00, Roinn na Nua-Ghaeilge)
Aistriú dhealbh Shéamuis Uí Mhurchú de Sheán Ó Ríordáin go Roinn na Nua-Ghaeilge


Ar Muir is ar Tír: Seanchas na Réabhlóidí

Comhdháil dheireadh seachtaine ag Roinn na Nua-Ghaeilge agus ag Coláiste na Rinne i bpáirt, 30 Meán Fómhair – 2 Deireadh Fómhair 2016, Coláiste na Rinne. Teangáil: p.omachain@ucc.ie

Ar Muir agus ar Tír clár 2016

 


Translating European Literature into Irish in the Free State

Comhdháil Lae, 16 Meán Fómhair 2016. Teangáil: a.doyle@ucc.ie

'A D’IOMPAIGH GO GAEILGE' TRANSLATING EUROPEAN LITERATURE INTO IRISH IN THE FREE STATE

16 Meán Fómhair 2016 O’Rahilly Building, Seomra G.27

 

9.25 Opening of symposium by Dr Martin Howard, Head of School of Languages, Literatures and Cultures

9.30-10.30 Michael Cronin (DCU), 'Pádraig de Brún and the equations of translation'

10.30-11.00 Tea/coffee

11.00-12.00 Pádraigín Riggs (UCC), 'Pádraig de Brún’s translations of Racine (Athalie) and Corneille (Polyeucte)'
12.00-12.45 Daragh O’Connell and Aidan Doyle (UCC), 'Canto XIII of the Divine Comedy'

12.45-2.00 Lunch

2.00-3.00 Mark Ó Fionnáin (KUL), 'Liam Ó Rinn – a European Gael'
3.00-4.00 Ailbhe Ní Ghearbhuigh (NUIG), 'Daudet’s "La dernière classe": versions and motives'
4.00-5.00 Alan Titley, 'An Gúm: state publishing as an engine of literary creation'
5.00 Closing of symposium by Prof. Pádraig Ó Macháin, Head of School of Irish Learning

5.15-6.30 Poetry reading and wine reception: Common Room, North Wing, Readings of original texts and translations into Irish from: French, German, Greek, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Galician, Latin

 

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr