Bord na Gaelige

Bord na Gaeilge - Baill go 31 Eanair, 2015

An tUachtarán An tOllamh Micheál Ó Murchú (Ex Officio)
An tUas D. Ó hAodha (Cathaoirleach arna ainmniú ag an Uachtarán)(Ex Officio)
An Cláraitheoir An tOllamh P.S. Giller (Ex Officio)
Other Members Kathleen Uí Barry (Ineadaí arna ainmniú ag an gCláraitheoir)(Ex Officio)
An tOllamh le Nua-Ghaelige
An tOllamh le Sean agus le Meán Ghaelige, M. Herbert (Ex Officio)
Oifigeach Gaelige Aontas na Mac Léinn,  (Ex Offico)
An tUas. D. Ó Mathúna
An Dr. M. NicCárthaigh
2 AC members:  awaiting nominations
An Dr. P. Mac Cárthaigh
An Dr. S. Ó Cadhla
An Dr. C. Ó Tuathaigh
An tUas S. Ó Conaill
An tUas P. Ruiséal (An Runaí)

Statute

Office of Corporate & Legal Affairs - Governance

Oifig na nGnóthaí Corparáideacha agus Dlí - Rialachas

Top