Bord na Gaeilge

Ballraíocht an Bhoird 2019-2024

(a) BAILL EX-OFFICIO:

An tUachtarán, An tOll John O'Halloran
Oifig an Uachtaráin

Cathaoirleach, An Dr Ciarán Ó Gealbháin
Roinn an Bhéaloidis

An Cláraitheoir Eatramhach, An tOll Stephen Byrne
Oifig an Chláraitheora

An tOll Pádraig Ó Macháin
Roinn na Nua-Ghaeilge

An tOll John Carey
Roinn na Sean- & Meán-Ghaeilge

Katie Halpin-Hill
Aontas na Mac Léinn

(b) BAILL TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

Mr Michael Delargey

Dr. Dermot O’Mahoney

(c) BAILL AINMNITHE AG AN gCOMHAIRLE ACADÚIL AGUS TOFA AG AN gCOISTE RIALAITHE:

An Dr Ciara O’Toole
Scoil na dTeiripí Cliniciúla

An tOll Cathal O’Connell
Scoil na Staidéar Sóisialta Feidhmeach

(d) BAILL AINMNITHE AG NA CEITHRE CHOLÁISTE ACADÚLA:

An Dr Seán Ó Conaill
Roinn an Dlí

An Dr Caoimhín Ó Muirí
Roinn na Sean-Ghaeilge

Dr John MacSharry
Coláiste an Leighis agus na Sláinte

Dr Jerry Reen
Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta & na hEolaíochta Bia

(e) BAILL CHOMHTHOFA:

An Dr Orla Ní Dhubhghaill

Brian Ó Donnchadha, Uas.

 

An Rúnaí:  Dr Caitríona Ní Churtáin

Statute

Office of Corporate & Legal Affairs - Governance

Oifig na nGnóthaí Corparáideacha agus Dlí - Rialachas

Top