30 November - Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta Research Seminar on the Irish Romantic Tales

Deirdre Nic Chárthaigh Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University

Síle Ní Mhurchú                                Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC

Ken Ó Donnchú                                 Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC

Andrea Palandri                                Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath/DIAS

Bernadette Smelik                           Ollscoil Radboud/Radboud University

 

Department of Modern Irish

 

30 November 2019, 10 am to 4 pm
CACSSS Seminar Room, O'Rahilly Building

 

This is a Research Seminar on the Irish Romantic Tales. Talks are in English and Irish and simultaneous translation will be available.

Andrea Palandri, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath/DIAS Gabháltais Shéarlais Mhóir: Comhthéacs liteartha in Éirinn agus san Eoraip

Deirdre Nic Chárthaigh, Ollscoil Mhá Nuad/Maynooth University  

An dúchas agus leanúnachas an traidisiúin in Bodach an Chóta Lachtna

Ken Ó Donnchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC Idir dhá rómánsaíocht: Eachtra Chonaill Gulban agus eachtraí Mhaghnuis Uí Dhomhnaill

Bernadette Smelik, Ollscoil Radboud/Radboud University Continuity and discontinuity in the Céilidhe Iosgaide Léithe

Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile Corcaigh/UCC Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá 

 

For more information, see: https://www.ucc.ie/en/modern-irish/seminars-conferences/#d.en.480735

 

College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences

Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta

College Office, Room G31 ,Ground Floor, Block B, O'Rahilly Building, UCC

Top