LS28T

LS28T

[Pádraig de Brún, Clár lámhscrbhinní Gaeilge Choláiste Ollscoile Chorcaí: cnuasach Thorna I (Baile Átha Cliath 1967) 84-7]


T.xxviii

LEABHAR URNAITHE

18ú haois. Páipéar. 7¼" x 4½". 4+249+9 lch; riofa 1-248, ach 6 fé dhó. Scríobhaithe: (a) Seadhan Ó Laochadh, 1746 (lgh [1], 160i) a scriobh furmhór na LSE. Colafan ag Cormac úa Céoime (1781) ag lch 238m. Cf. lch [1] chomh maith. (b) Donachadh Ó Suiliobhain, lgh 240-241, 'a gcillairne', 12/6/1787 (lch 241i). [Tuairim ag an Raithileach gurbh é seo athair Amhlaoibh Uí Shúilleabháin, JIS 7.226 (1915).] Ceangailte i leathar donn le hornáidíocht. 'John Leahy' greanta ar an gclúdach tosaigh lasmuigh agus 'J L' ar an droim. `O M. l' scríofa le peann lua ar an gclúdach tosaigh, laistigh agus lasmuigh. Lgh scaoilte ag tosach agus ag deire. Bileog gearrtha amach idir lgh 159-160 agus 3 bhileog gearrtha amach idir lgh [249-250]. Bhí scribhinn éigin sa tarna háit acu so ach tá an téax slán sa chéad áit. Imill na lch (go dtí lch 238) agus na táblaí ag an tosach línithe le dúch dearg. Teidil, etc., le dúch dearg anso agus ansúd leis.

Na nithe seo ar na lgh thosaigh: (a) `Torthas fpartholin, Touthras Fpartheolóin mc. Cathrraigh do Chatheór ua Cheoíme adeitu la don misi Octobur 1781', dúch eile). (b) '1770 Augt. Barthw. Mc. Carthy's book Given to him. by David Cull (and to Chars. O Keefe by ye sd. Barthw. 1781 and after that to Corns. O Keeffe suus filius 1796', lámh eile). (c) 'Leabhar fpartholóin Mc.Cárigh er na bhronna lé Dávid Chull, annso mbliann 1770 Seventy', 'Corns. O Keeffe's Book . . .'. An ceathrú lch ag an tosach bán. Ag an deire tá: 'Leabhar Caheoir', 'Ellen O Keeffe was born . . .' (doléite) ([254]); 'Bandon Parish Library' ([257]).

Cláraithe ag Torna, JIS 7.224 ff. (1915). Ag an Athair Mártan Ó Murchadha, Canónach, Ardeagluis an Chinn Thuaidh, Corcaigh, a bhí sí an uair sin.

[1]. Teideal: 'Eochair Pharrthais. Nó. Leabhar urnaighthe ar na sgriobhadh le Seadhan Ó Laochadh 1746 ['ar dtuis agas ar ndíagh re Catheór úa Ceóimhe —', lámh eile?] 'San uile urnuighthe agus impídhe maille re breith buidheachais, biodh bhur nathchuinighe foillsighthe do Dhia. Philip. 4.6'.

[2]. Bán.

3. Féilire na Bliana. Lean. (lch [14]) 'Clár aimsiordha fhéustuigtúbh soghathruighthe na bliadhna' [1747-1760]. Ar lch 16 tá teideal: 'Modh ar a bhfaghair an Caisg do shíor', ach nfl a thuille ann.

17. Bán.

18. 'An Teagasg criosduighthe'. Gnáthurnaithe, aitheanta, peacaí

24m. 'An Teagasg ar maidin'. Tos. lar músgladh san maidin. coisrig tú féin refighir na croisi....

27. 'Úrnaighthe na maidne' (teideal reatha).

32. 'Úrnuighthe an tráthnóna' (teideal reatha, lgh 33 ff.). Ina measc tá (lch 34mA Dhia do dhealbhadh gach ni. 3 r.

38.6. 'Úrnuighthe do chum anim losa'.

39m. 'Teagasg roimh an Aifrionn'. Lean. 'Urnaighthe aimsir an aifrinn' (lch 44).

64i. 'Orrtha ollmhuigheas chum faoisidine'. Lean. (lch 71) urnaithe na faoistine féin. Ansan (lch 72) 'Orrtha iarsan bhfaoisidin' agus uraaithe don chomaoine.

86.4. 'Liottáin naomh Anna máthair Mhuire-mháthair'.

88.6. 'Liottáin na Trionnóide'.

93m. 'An beannughadh tar éis oificce ar bioth'. Tos. A mhórdhacht iompiordha beannaigh me. 7 1. agus beagán próis.

94m. 'Na seacht psailm Aithrighe'.

107.3. 'Liottain na Naomh'.

117.4. 'Cré St. Atanasius'.

121i. 'Cré naomh chomhairle nicéanach'.

123. 'An Te Deum Laudamus'.

125. 'Liottáin losa'.

130. 'Liottáin Mhuire'.

133m. 'Úrnaighthe do chum Muire'.

140. 'An psaltair Íosa'. Lean. an dáta 1746 (lch 160i).

161. 'Oifig gheineamhnadh neamhcaidheach na maighdine Muire'.

170. 'An Choróin losa do reir Pharrthais an Anma'.

171. 'Don Choróin Mhuire agus don mhodh air ar cóir a rádh'.

188.6. 'Miniúghadh ar an bpaidir do réir an Athar beannuightheVencincius Bruno'. Lean. (lch 188í) 'Míniughadh ar an Ave Maria do réir Ludephus de vita Christi'.

190m. 'Gearr orrthaibh anaimsir aithfrinn is foileamhnach re na tuigsin ní sa fearr'.

208. 'Do shochar no do thiodhlaicthibh an Aithfrinn'.

209. 'Aspioration gach lá don tseachmhuin'.

210.7. 'Orrtha Bhrighide' naomhtha is ionráidhte anonóir cneadhacha airmidne ar slanuightheóra'.

224. 'Liottáin an Eagcrúaidh'.

228. 'Liottáin naomh Froinnsiais'. Lean. paidreacha éagsúla a bhaineas le Naomh Froinsias.

234. 'Ave Maris Stella'. Reult na mara failte. 7 r. le prós.

236. 'An té déum etc. a ndán'. Moladh maoidne thusa a dhé. 11 r. le prós.

238m. Colafan: 'Finis Anso. [lámh eile:] Ar no aithscríobb le Cormac úa Céoime et re na chríochnuigh a n satharuin so, an treas lá don mhisi November an so mblían 1781 one'.

239. 'An psailm deprofundes .i. 129. psailm'.

240. 'An phaidir mionnaithe na halltaibh dáin'. Ár nathir ata ar neam athir na bhfeart. 28 1. Lean. colafan (lch 241i): 'Sgriobhadh le Donachadh Ó Suiliobhain, a gcillairne, agus a leabhar Chathir Í Caoimh, agus guidhean se Saogal fado do fein agus da shliucht iona dhiaig. June 12th 1787'.

242-243. Bán.

244. gana. Aiththreabhathadh, bochtadh, clann Dé. 5 r. Lean. (lch [245]) Tar éis mhíle agus cúíg céad. 1 r. Roinntear leat an uimhir óir. 1 r. Uimhir Mhiosa ón Márta mbán. 20 r.

[249]m. Paidir le S. Bearnard (lch [249]i). 'Abair a láthair an chuirp naomhtha ag aithfrionn no ag glacadh comaoineach na briathraso'. Tos. Biodh afhíos agad a mo thighearna ....

[250-252]. Bán, ach go bhfuil 'an phaidir andán, Page 240, 251' scríofa ar bharr lgh [250].

[253]. Cearbhall Ó Dála. Gallimse féin re ceíle et méirei ceart. 1 v. Nithe eile ar an lch so mar seo: (a) Rúnscribhinn. 'Do chuirreas Diarmod a dteachtairacht d'iarruigh aránn go rachadh sé slán'. (b) 'Charles was given to his Second Nurse. April 16th 1782 [dúch eile:] & to his Nurse at Ballinamocht April 27th 1782'. (c) Cuid de (a) arfs. (d) An chéad dá Une den Phaidir i ndán (cf. lch 240).

[254-257]. Beagan scribhneoireachta ar lgh [255-256] (féach thuas). An chuid eile bán (beagán sailithe).

Department of Modern Irish

Roinn na Nua-Ghaeilge

Áras Uí Rathaille, UCC

Top