People

Name

Email

Job Description

Office

Xu Xiaohong 

xu.xiaohong@ucc.ie

Chinese Co-Director of UCC Confucius Institute

ORB 3.35

Wang Jing

jing.wang@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

Sheraton Court, Room 5

Hu Xi

xi.hu@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

Sheraton Court, Room 7

Sun Hui

hui.sun@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

Sheraton Court, Room 8

Qi Qi

qi.qi@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

ORB 3.36

Guo Wen

w.guo@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

ORB 3.28

Qiao Yu

yu.qiao@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

ORB 3.28

Wang Lijuan

lijuan.wang@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

ORB 3.27

Tan Qingqin

qingqin.tan@ucc.ie

Mandarin Teacher, Confucius Institute

ORB 3.27

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top