Cur chun cinn na Gaeilge i Saol na hOllscoile

Réamhra

Tá mé an-shásta fáilte a chur roimh an bhfoilseachán seo a léiríonn polasaí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh i leith na Gaeilge. Tá cur chun cinn na teanga Gaeilge ina chuid tábhachtach de ról na hOllscoile seo le fada an lá. Is tábhachtaí anois é ná riamh i gcomhthéacs chraobhscaoileadh ár n-oidhreachta cultúrtha ar fuaid Aontas na hEorpa. Guím gach rath ar Bhord na Gaeilge ina chuid iarrachtaí chun gach gné de chultúr agus de theanga na hÉireann a chur chun cinn.


An Dr Micheál Ó Murchú
Uachtarán

Foreword

I am very pleased to welcome this publication outlining UCC policy in relation to the Irish language. The promotion of Irish is a long-standing and important element in the University’s role. It has become even more important now in the context of disseminating our cultural inheritance throughout the European Union. I wish Bord na Gaeilge every success in their efforts to promote all aspects of Irish culture and language.


Dr Michael Murphy
President

 

                 

Cur chun cinn na Gaeilge i Saol na hOllscoile

Dheimhnigh an Coiste Rialaithe sa bhliain 1996 gurb é an doiciméad polasaí “Cur chun cinn na Gaeilge i Saol na hOllscoile” a chuireann in iúl polasaí oifigiúil na hOllscoile i leith na Gaeilge. Ina dhiaidh sin, dhein Bord na Gaeilge, coiste staitiúideach de chuid na hOllscoile, athbhreithniú agus leasú ar an bpolasaí. Ghlac an Coiste Rialaithe le leagan leasaithe den pholasaí oifigiúil ar an 10 Feabhra 2009.

The Advancement of Irish in University College, Cork

The Governing Body confirmed in 1996, that the policy document "The Advancement of Irish in University College Cork" represents official University policy with regard to the Irish Language. This document was subsequently revised by Bord na Gaeilge which is a statutory committee of the University. The amended policy document was approved by Governing Body on 10th February 2009.

                 

University College Cork

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

College Road, Cork T12 K8AF

Top