Scoláirí an Árais le cúpla ball foirne

Áras Uí Thuama 2024-2025


Lóistín ar Fáil


Tuilleadh Eolais

Comhdháil: An Inbhuanaitheacht agus na Mionteangacha


Déardaoin, 6 Meitheamh – Aoine, 7 Meitheamh 2024. Eolas: c.dawson@ucc.ie

Ionad na Gaeilge Labhartha

Fáilte romhat go dtí suíomh idirlín na Gaeilge Labhartha. Is é cuspóir an tSuímh seo obair an Ionaid a fhoilsiú do phobal domhanda na Gaeilge chomh maith le cur le saothrú na teanga ar fud na cruinne. Tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe agus sult as. Gheobhaidh tú breis eolais ar obair iomlán an Ionaid ar an suíomh seo.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr