Cúrsaí an Ionaid


Cuirtear cúrsaí ar fáil do mhic léinn, do bhaill foirne is don phobal i gcoitinne.


Tuilleadh Eolais

Ionad na Gaeilge Labhartha

Fáilte romhat go dtí suíomh idirlín na Gaeilge Labhartha. Is é cuspóir an tSuímh seo obair an Ionaid a fhoilsiú do phobal domhanda na Gaeilge chomh maith le cur le saothrú na teanga ar fud na cruinne. Tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe agus sult as. Gheobhaidh tú breis eolais ar obair iomlán an Ionaid ar an suíomh seo.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr