Ionad na Gaeilge Labhartha

Fáilte go hIonad na Gaeilge Labhartha

You can press EN at the top of the page to view an English version of this website.

Fáilte romhat go dtí suíomh idirlín na Gaeilge Labhartha. 

Is é cuspóir an tSuímh seo obair an Ionaid a fhoilsiú do phobal domhanda na Gaeilge chomh maith le cur le saothrú na teanga ar fud na cruinne.  Tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe agus sult as agus go gcuirfidh tú aon mholtaí atá agat in iúl dúinn.

Chomh maith le cúrsaí sa Ghaeilge féin, múinimid ábhair eile trí mheán na Gaeilge agus tá mórán scéimeanna eile againn ar an gcampas agus sa cheantar máguaird: leithéidí  an Áras Uí Thuama, Scéim na Scol agus go leor eile.

Gheobhaidh tú breis eolais ar obair iomlán an Ionaid ar an suíomh seo.

Eolas

Leagtar amach obair Ionad na Gaeilge Labhartha de réir fhorálacha a ráitis aidhme a bhfuil achoimre díobh curtha ar fáil mar seo a leanas:

An Ghaeilge a chur chun cinn go cruthaitheach in COC, in Éirinn agus thar lear, faoi réir Acht na nOllscol (1997) agus ag Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003).

Cláracha teanga sa Ghaeilge labhartha agus fheidhmeach a thairiscint do gach sórt foghlaimeora in COC agus sa Ghaeltacht. Timpeallacht thacúil dhátheangach, a chuimsíonn gréasáin teanga agus gníomhaíochtaí cultúrtha, a chur ar fáil.

Go mbeadh aird ag na seirbhísí teanga so ar an dtaighde agus ar na cleachtais is fearr i réimse an tsealbhaithe teanga.

Bunaíodh an ráiteas aidhme ar an ndoiciméad beartais dar teideal "Cur chun cinn na Gaeilge i saol an choláiste" (nasc go dtí na polasaithe ar shuíomh na hOllscoile) agus ar ghlac Coiste Rialaithe COC leis ar an 23 Aibreán 1996.

Tagann forbairt pholasaí agus cur chun cinn teanga faoi théarmaí tagartha Bhord na Gaeilge atá ar fáil i staitiúidí XCV agus CXL de chuid Staitiúidí Choláiste na hOllscoile Corcaigh.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr