Scoláireachtaí Gaeltachta

Réamhrá

Suas le 60 mac léinn a théann ar scoláireacht gach bliain. Caitheann na scoláirí seachtain amháin i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Chomh maith le lóistín a sholáthar, socraíonn foireann an Ionaid clár iomlán imeachtaí do na mic léinn a bhíonn páirteach sa scéim.

Cé atá i dTeideal Cur Isteach ar Scoláireacht?

Mic léinn de chuid an Choláiste fiú amháin mic léinn nach bhfuil an Ghaeilge mar ábhar acu. 
[Ní tharlaíonn sé seo in aon choláiste eile sa tír].

Cén Ghaeltacht atá i gCeist?

Iarthar Chiarraí - Corca Dhuibhne.

Cén Fhaid a Mhaireann Scoláireacht?

7 lá agus 7 n-oíche.

Cathain is Féidir Dul?

21 Bealtaine 2023 - 28 Bealtaine 2023.

Cén Sórt Lóistín a Bheidh Ann?

Gnáth-thigh, ag fanacht le teaghlach (8/9 i ngach tigh).

An mBeidh Ranganna ar Siúl?

Beidh ranganna ar siúl ar maidin agus beidh aoíchainteoirí i láthair chomh maith.
Beidh roinnt imeachtaí ar siúl sa tráthnóna agus san oíche m.sh. céilí, seisiún ceoil, turasanna, scéalaíocht, spórt uisce 7rl.

Cén Costas atá i gCeist?

€100.

Díolann Bord na Gaeilge as an lóistín 7 úsáidtear an €100 chun díol as na himeachtaí agus as na busanna.

Beidh ort féin cúrsaí taistil go dtí an Ghaeltacht agus abhaile a eagrú.

 

Eolas do Mhic Léinn atá ag Iarraidh Dul le Múinteoireacht

Is féidir an tseachtain seo a chur san áireamh mar chuid den tréimhse dhá mhí sa Ghaeltacht, atá riachtanach chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Conas is Féidir Cur Isteach ar Scoláireacht?

  1. Tar go dtí ORB, G02 – aon lá ó 20 Feabhra 2023 - 23 Feabhra 2023 10a.m. – 4.00 p.m.
  2. Líon isteach foirm iarratais.
  3. Labhair le duine d’fhoireann na Gaeilge Labhartha.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr