Scoláireachtaí Gaeltachta

Réamhrá

Suas le 60 mac léinn a théann ar scoláireacht gach bliain. Caitheann na scoláirí seachtain amháin i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Chomh maith le lóistín a sholáthar, socraíonn foireann an Ionaid clár iomlán imeachtaí do na mic léinn a bhíonn páirteach sa scéim.

Cé atá i dTeideal Cur Isteach ar Scoláireacht?

Is féidir le mic léinn de chuid an choláiste, fiú amháin mic léinn nach bhfuil an Ghaeilge mar ábhar acu cur isteach ar scoláireacht.

Cén Ghaeltacht atá i gCeist?

Téann na scoláirí siar go dtí Iarthar Chiarraí - Corca Dhuibhne.

Cén Fhaid a Mhaireann Scoláireacht?

Bíonn ar na mic léinn 7 lá agus 7 n-oíche a chaitheamh sa Ghaeltacht.

Cathain is Féidir Dul?

Beidh na mic léinn thiar ó 21 Bealtaine 2023 go dtí 28 Bealtaine 2023.

Cén Sórt Lóistín a Bheidh Ann?

Fanann na mic léinn i ngnáth-thigh le teaghlach.  Bíonn ochtar nó naonúr i ngach tigh.

An mBeidh Ranganna ar Siúl?

Beidh ranganna ar siúl ar maidin agus beidh aoíchainteoirí i láthair chomh maith.   Beidh roinnt imeachtaí ar siúl sa tráthnóna agus san oíche.  Eagraítear céilí, seisiún ceoil, turasanna, scéalaíocht, spórt uisce srl do mhic léinn a théann siar.

Cén Costas atá i gCeist?

Tá costas €100 ar na scoláireachtaí.  Díolann Bord na Gaeilge as an lóistín agus úsáidtear an €100 chun díol as na himeachtaí agus as na busanna.  Beidh ort féin cúrsaí taistil go dtí an Ghaeltacht agus abhaile a eagrú.

 

Eolas do Mhic Léinn atá ag Iarraidh Dul le Múinteoireacht

Is féidir an tseachtain seo a chur san áireamh mar chuid den tréimhse dhá mhí sa Ghaeltacht, atá riachtanach chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Físeán Fógraíocha

 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr