Cúrsaí

Cúrsaí Deonacha do Mhic Léinn UCC

Cúrsaí Gaeilge do Mhic Léinn UCC >> Cúrsaí deonacha atá ar fáil do gach mac léinn sa choláiste

Cúrsa Comhrá do Mhic Léinn le Spéis sa Bhunmhúinteoireacht >> Cúrsa comhrá do mhic léinn sa spéis sa bhunmhúinteoireacht is le Gaeilge mhaith

Cúrsa Gramadaí do Mhic Léinn >> Cúrsa do mhic léinn le spéis faoi leith i ngramadach na Gaeilge

Cláraigh >> Cláraigh ar líne chun cúrsa a dhéanamh linn

Cúrsaí Eile do Mhic Léinn

PME sa Bhunmhúinteoireacht – Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Béil 2019 >> Cúrsa do mhic léinn le spéis sa bhunmhúinteoireacht

Cúrsaí Oíche

Cúrsaí Oíche sa Ghaeilge Labhartha  >>   Cúrsaí oíche don bpobal

Cúrsa Oíche sa Ghaeilge Labhartha do Chéimithe  >>  Cúrsaí do chéimithe atá ag iarraidh cur isteach ar áit i gColáiste Oideachais (bunleibhéal)

Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí >> Cúrsa do mhúinteoirí a mhúineann ábhair éagsúla trí mheán na Gaeilge

Foirmeacha Iarratais >> Foirmeacha iarratais do ranganna oíche na Gaeilge Labhartha

Cúrsaí d'Fhoireann UCC

Cúrsaí sa Ghaeilge Labhartha d’Fhoireann na hOllscoile >> Cúrsaí do Bhaill Foirne UCC

Cúrsaí Acadúla

GA1120: Introduction to Modern Irish  >>  Réamhchúrsa Gaeilge do mhic léinn UCC nach bhfuil taithí acu ar an nGaeilge

GA1121: Introduction to Modern Irish/Intermediate >>  An bhéim a cuireadh ar an teanga labhartha in GA1120, leantar di agus cuirtear léi in GA1121

Cúrsa Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla in Oideachas >> Cúrsa Gaeilge do scoláirí na Máistreachta Gairmiúla in Oideachas

Scileanna

Ríomhaireacht don bhFoireann >> Cúrsaí ríomhaireachta d'fhoireann na hOllscoile

Cúrsaí TFC  >>  Ríomhairí, gutháin chliste, táibléidí is Comhrá

Gramadach na Gaeilge >>  Cúrsa i ngramadach na Gaeilge

Iriseoireacht Ghairmiúil  >>  Gearrchúrsa in iriseoireacht na Gaeilge

Cúrsa Aistriúcháin >> Cúrsa aistriúcháin (Gaeilge agus Béarla)

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr