Cúrsaí

Cúrsaí Deonacha do Mhic Léinn UCC

Cúrsaí Gaeilge do Mhic Léinn UCC >> Cúrsaí deonacha atá ar fáil do gach mac léinn sa choláiste

Cúrsa Gramadaí do Mhic Léinn >> Cúrsa do mhic léinn le spéis faoi leith i ngramadach na Gaeilge

Cúrsaí Oíche

Cúrsaí Oíche sa Ghaeilge Labhartha  >>   Cúrsaí oíche don bpobal

Cúrsa Oíche sa Ghaeilge Labhartha do Thosnaitheoirí  >>  Cúrsaí do dhaoine gan aon taithí ar an nGaeilge Labhartha

Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí >> Cúrsa do mhúinteoirí meánscoile is bunscoile

Foirmeacha Iarratais >> Foirmeacha iarratais do chúrsaí oíche na Gaeilge Labhartha

Cúrsaí MGO

An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile (T.G.M.I.) - MGO1 agus MGO2 >> Cúrsa Gaeilge do scoláirí na Máistreachta Gairmiúla in Oideachas

MGO sa Bhunmhúinteoireacht – Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Béil 2022 >>  Cúrsa dóibh siúd gur spéis leo dul le bunmhúinteoireacht

Cúrsaí d'Fhoireann UCC

Cúrsaí sa Ghaeilge Labhartha d’Fhoireann na hOllscoile >> Cúrsaí do Bhaill Foirne UCC

Cúrsaí Acadúla

GA1120: Introduction to Modern Irish  >>  Réamhchúrsa Gaeilge do mhic léinn UCC nach bhfuil taithí acu ar an nGaeilge

GA1121: Introduction to Modern Irish/Intermediate >>  An bhéim a cuireadh ar an teanga labhartha in GA1120, leantar di agus cuirtear léi in GA1121

Scileanna

Ríomhaireacht don bhFoireann >> Cúrsaí ríomhaireachta d'fhoireann na hOllscoile

Cúrsaí Ríomhaireachta (Gutháin Chliste is Táibléidí)   >>  Ríomhairí, gutháin chliste, táibléidí is comhrá

Gramadach na Gaeilge >>  Cúrsa i ngramadach na Gaeilge

Iriseoireacht Ghairmiúil  >>  Gearrchúrsa in iriseoireacht na Gaeilge

Cúrsa Aistriúcháin >> Cúrsa aistriúcháin (Gaeilge agus Béarla)

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr