Acmhainní

Tá na hacmhainní seo ar fáil in Ionad na Gaeilge Labhartha do mhic léinn Gaeilge, do mhúinteoirí Gaeilge agus d’fhoireann na hOllscoile. Is féidir na hacmhainní ar fad a úsáid i Seomra G01, in Ionad na Gaeilge Labhartha nó i saotharlann mhór an Lárionaid Teanga ag tráthanna atá fógraithe. Beidh cead ag daoine na hacmhainní a fháil ar iasacht ach labhairt leis an Oifig agus cárta uaithne a líonadh.

Ceithre lá a bhíonn mar thréimhse iasachta, i gcás leabhar, irisí is nuachtán.  I gcás na n-acmhainní eile m.sh. téipeanna, úsáidtear iad de ghnáth in Áras Uí Rathaille idir 9.15 r.n. agus 5.00 i.n. Gearrfar pionós cuí ar an té a chaillfidh aon acmhainn ar leith. Ní mór do gach éinne Cárta Aitheantais COC a thabhairt leis/léi chun an tseirbhís seo a úsáid.

Dioscaí Digiteacha Ilúsáide (DVD)

Ar diosca tá: 

Físeáin a léirigh an tIonad
Cartúin Ghaeilge
Cláracha staire
Cláracha ceoil
Cláracha litríochta
Cláracha faisnéise
Cláracha spóirt
Cláracha ar phearsana poiblí

DVDanna IGL

Cáisíní

Ar cáisín tá:

Ceol Gaelach
Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta
Cainteoirí Gaeltachta
Sleachta as leabhair éagsúla

Brúigh ar an nasc seo chun féachaint ar an gcatalóg:

Cáisíní IGL

Dlúthdhioscaí

Ar dlúthdhiosca tá:

Ceol Gaelach
Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta (ina measc tá tuairim is 570 dlúthdhiosca ó chartlann
Bhóthar na Léinsí, Raidió na Gaeltachta)
Scéalaíocht
Cainteoirí Gaeltachta

Brúigh ar an nasc seo chun féachaint ar an gcatalóg:

Cartlann CDanna IGL

Ceirníní

Tá na céirníní seo ar fáil ar dlúthdhiosca chomh maith.

Brúigh ar an nasc chun féachaint ar an gcartlann:

Céirníní IGL

Leabhair

Tá dhá leabharlann ag Ionad na Gaeilge Labhartha: ceann in Áras Uí Rathaille agus ceann eile i nDún Chíomháin. Seo a leanas na saghsanna leabhar atá iontu:

Foclóirí
Úrscéalta
Gearrscéalta
Filíocht
Téacsleabhair scoile agus ollscoile;
Leabhair do leanaí
Leabhair ilghnéitheacha
Modhanna múinte teangan

Irisí/Nuachtáin

Tá cóipeanna do na hirisí/nuachtáin seo ar fáil:

Lá/Lá Nua
Saol
Foinse
Comhar
Cuisle
Feasta

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr