Acmhainní

Sonraí Úsáidte

Tá na hacmhainní seo ar fáil in Ionad na Gaeilge Labhartha do mhic léinn Gaeilge, do mhúinteoirí Gaeilge agus d’fhoireann na hOllscoile. Is féidir na hacmhainní ar fad a úsáid i Seomra G01, in Ionad na Gaeilge Labhartha nó i saotharlann mhór an Lárionaid Teanga ag tráthanna atá fógraithe. Beidh cead ag daoine na hacmhainní a fháil ar iasacht ach labhairt leis an Oifig agus cárta uaithne a líonadh.

Ceithre lá a bhíonn mar thréimhse iasachta, i gcás leabhar, irisí is nuachtán.  I gcás na n-acmhainní eile m.sh. téipeanna, úsáidtear iad de ghnáth in Áras Uí Rathaille idir 9.15 r.n. agus 5.00 i.n. Gearrfar pionós cuí ar an té a chaillfidh aon acmhainn ar leith. Ní mór do gach éinne Cárta Aitheantais COC a thabhairt leis/léi chun an tseirbhís seo a úsáid.

Dioscaí Digiteacha Ilúsáide (DVD)

Ar diosca tá: 

 • Físeáin a léirigh an tIonad
 • Cartúin Ghaeilge
 • Cláracha staire
 • Cláracha ceoil
 • Cláracha litríochta
 • Cláracha faisnéise
 • Cláracha spóirt
 • Cláracha ar phearsana poiblí

Brúigh anseo chun féachaint ar an gcatalóg.

Cáisíní

Ar cáisín tá:

 • Ceol Gaelach
 • Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta
 • Cainteoirí Gaeltachta
 • Sleachta as leabhair éagsúla

Brúigh anseo chun féachaint ar an gcatalóg.

Dlúthdhioscaí

Ar dlúthdhiosca tá:

 • Ceol Gaelach
 • Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta (ina measc tá tuairim is 570 dlúthdhiosca ó chartlann
 • Bhóthar na Léinsí, Raidió na Gaeltachta)
 • Scéalaíocht
 • Cainteoirí Gaeltachta

Brúigh anseo chun féachaint ar an gcatalóg.

Leabhair

Tá dhá leabharlann ag Ionad na Gaeilge Labhartha: ceann in Áras Uí Rathaille agus ceann eile i nDún Chíomháin. Seo a leanas na saghsanna leabhar atá iontu:

 • Foclóirí
 • Úrscéalta
 • Gearrscéalta
 • Filíocht
 • Téacsleabhair scoile agus ollscoile;
 • Leabhair do leanaí
 • Leabhair ilghnéitheacha
 • Modhanna múinte teangan

Brúigh anseo chun féachaint ar an gcatalóg.

Irisí/Nuachtáin

Tá cóipeanna do na hirisí/nuachtáin seo ar fáil:

 • Lá/Lá Nua
 • Saol
 • Foinse
 • Comhar
 • Cuisle
 • Feasta

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr