Acmhainní

Sonraí Úsáidte

Tá na hacmhainní seo ar fáil in Ionad na Gaeilge Labhartha do mhic léinn Gaeilge, do mhúinteoirí Gaeilge agus d’fhoireann na hOllscoile. Is féidir na hacmhainní ar fad a úsáid i Seomra G01, in Ionad na Gaeilge Labhartha nó i saotharlann mhór an Lárionaid Teanga ag tráthanna atá fógraithe. Beidh cead ag daoine na hacmhainní a fháil ar iasacht ach labhairt leis an Oifig agus cárta uaithne a líonadh.

Ceithre lá a bhíonn mar thréimhse iasachta, i gcás leabhar, irisí is nuachtán.  I gcás na n-acmhainní eile m.sh. téipeanna, úsáidtear iad de ghnáth in Áras Uí Rathaille idir 9.15 r.n. agus 5.00 i.n. Gearrfar pionós cuí ar an té a chaillfidh aon acmhainn ar leith. Ní mór do gach éinne Cárta Aitheantais COC a thabhairt leis/léi chun an tseirbhís seo a úsáid.

Dioscaí Digiteacha Ilúsáide (DVD)

Ar diosca tá: 

Físeáin a léirigh an tIonad
Cartúin Ghaeilge
Cláracha staire
Cláracha ceoil
Cláracha litríochta
Cláracha faisnéise
Cláracha spóirt
Cláracha ar phearsana poiblí

DVDanna IGL

Cáisíní

Ar cáisín tá:

Ceol Gaelach
Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta
Cainteoirí Gaeltachta
Sleachta as leabhair éagsúla

Brúigh ar an nasc seo chun féachaint ar an gcatalóg:

Cáisíní IGL

Dlúthdhioscaí

Ar dlúthdhiosca tá:

Ceol Gaelach
Cláracha de chuid Raidió na Gaeltachta (ina measc tá tuairim is 570 dlúthdhiosca ó chartlann
Bhóthar na Léinsí, Raidió na Gaeltachta)
Scéalaíocht
Cainteoirí Gaeltachta

Brúigh ar an nasc seo chun féachaint ar an gcatalóg:

Cartlann CDanna IGL

Ceirníní

Tá na céirníní seo ar fáil ar dlúthdhiosca chomh maith.

Brúigh ar an nasc chun féachaint ar an gcartlann:

Céirníní IGL

Leabhair

Tá dhá leabharlann ag Ionad na Gaeilge Labhartha: ceann in Áras Uí Rathaille agus ceann eile i nDún Chíomháin. Seo a leanas na saghsanna leabhar atá iontu:

Foclóirí
Úrscéalta
Gearrscéalta
Filíocht
Téacsleabhair scoile agus ollscoile;
Leabhair do leanaí
Leabhair ilghnéitheacha
Modhanna múinte teangan

Irisí/Nuachtáin

Tá cóipeanna do na hirisí/nuachtáin seo ar fáil:

Lá/Lá Nua
Saol
Foinse
Comhar
Cuisle
Feasta

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr