Maoiniú de luach €1m buaite ag tionscnamh Gaelscolaíochta de chuid  Choláiste na hOllscoile, Corcaigh

Maoiniú de luach €1m buaite ag tionscnamh Gaelscolaíochta de chuid
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh


Bhí tionscnamh Gaelscolaíochta de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar na cúig buaiteoirí faoin Mhaoiniú Feidhmiúil de chuid an Údaráis um Ard-Oideachas 2023 a fógraíodh ag ócáid in Ollscoil Teicneolaíochta an Oir-Dheiscirt i gCeatharlach, Dé Luain an 25 Meán Fómhair.


Tuilleadh Eolais

Ionad na Gaeilge Labhartha

Fáilte romhat go dtí suíomh idirlín na Gaeilge Labhartha. Is é cuspóir an tSuímh seo obair an Ionaid a fhoilsiú do phobal domhanda na Gaeilge chomh maith le cur le saothrú na teanga ar fud na cruinne. Tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe agus sult as. Gheobhaidh tú breis eolais ar obair iomlán an Ionaid ar an suíomh seo.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr