Gradam na Gaeilge

Réamhrá

‌‌An spreagann tú an Ghaeilge san ollscoil? Má spreagann tú tá seans iontach agat Gradam na Gaeilge a bhuachaint. Bronnfar an gradam seo ar an mac léinn is mó a dheineann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa choláiste agus is fiú €1000 é don té a bhaineann é. Is féidir le gach mac léinn san ollscoil cur isteach air.

Preasráiteas 2023

Bronnadh Gradam na Gaeilge, ar scoláire amháin agus bronnadh Onóir na Gaeilge ar bheirt scoláirí de chuid Choláiste na hOllscoile Corcaigh ar an 19 Aibreán 2023.  Is é Oisín Ó Síocháin mac léinn Dlí agus Gaeilge 2, a bhain an gradam amach i mbliana. Bronnadh Onóir na Gaeilge ar Aisling Ní Chléirigh, B. Oideachas 3 agus ar Katie Alice Halpin-Hill, Ealaíona 2. Tá an duais urraithe ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Mheas na moltóirí gur chóir an duais a roinnt de bharr chumas an triúr.  Dhein na mic léinn sár-obair i gcaitheamh na bliana maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht na hollscoile.  Ba í an Dr Síle Ní Mhurchú, Ceann Roinn na Nua-Ghaeilge, a dhein an bronnadh ag ócáid speisialta a eagraíodh sa tSeomra Caidrimh.

Ba iad an Dr Caoimhín Ó Muirigh, Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, Gormflaith Ní Shíocháin Ní Bheoláin, MA  agus Claire Ní Mhuirthile, Ionad na Gaeilge Labhartha, a bhí mar mholtóirí.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr