Scéimeanna

Scéim na dTeaghlach >> Cuirtear Dún Chíomháin ar fáil mar ionad do bhaill na foirne agus dá dteaghlaigh

Scéim na Scol >>  Tugann UCC cuairt ar mheánscoileanna lán-Ghaeilge na Mumhan

An tIonad Cónaithe Gaeilge >> Lóistín do mhic léinn UCC le suim sa Ghaeilge

Scoláireachtaí Gaeltachta  >> Is féidir le scoláirí UCC seal a chaitheamh sa Ghaeltacht

Gradam na Gaeilge >>  Gradam do scoláirí UCC a spreagann an Ghaeilge san Ollscoil

Scéim Teanga UCC  >> Eolas maidir leis an scéim teanga atá ag UCC

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr