Gníomhaíochtaí

Seirbhísí Aistriúcháin >> Seirbhísí aistriúcháin is ateangaireachta

Dún Chíomháin >> Ionad UCC sa Ghaeltacht

An Seomra Caidrimh >> Seomra coiteann don bhfoireann atá ar fáil do na cumainn Ghaeilge chomh maith

Fochoiste an Aistriúcháin >> Táimid ar fáil ag aon dream san Ollscoil a bhfuil uathu a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus Gaeilge a chur ar a gcuid páipéarachais agus fógraí

Imeachtaí Poiblí >> Cainteanna agus léachtaí poiblí, oícheanta siamsaíochta, ceoil agus drámaíochta

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr