Skip to main content

News / Events

Workshop for Post-Primary Irish and History Teachers

9 Feb 2019
Workshop for Post-Primary Irish and History Teachers

Saturday 9 February 2019, O'Rahilly Building, University College Cork

The Electronic Dictionary of the Irish Language in conjunction with the Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, Cambridge University and the Department of Early and Medieval Irish UCC invite second level Irish and History teachers to join us for a workshop.
The aim of the workshop is to provide a forum for teachers to discuss the types of resources best suited to their classroom needs.

Examples of re-source types will be presented and input from teachers will be sought as to how these and other materials should be developed concentrating in particular on:

  • eDIL as a class room resource
  • Online teaching materials for transition year Irish
  • Irish History oriented material for CBA pupil projects

To register please contact: c.odochartaigh@ucc.ie before 31 January 2019

 

Dé Sathairn 9 Feabhra 2019, Áras Uí Rathaille, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Ba mhaith le Foclóir Leictreonach na Gaeilge (eDIL) i bpáirt le hOllscoil Cambridge agus Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh cuireadh a thabhairt do mhúinteoirí Staire agus Gaeilge páirt a ghlacadh i gceardlann.Is í aidhm na ceardlainne ná fóram a chruthú inar féidir le múinteoirí plé a dhéanamh ar na cineálacha acmhainní is fearr a bheadh oiriúnach don seomra ranga.

Cuirfear samplaí de shaghasanna éagsúla acmhainní i láthair agus iarrfar ar na múinteoirí a gcuid tuairimí agus taithí a roinnt chun na hacmhainní a fhorbairt agus a fhás amach anseo. Cuirfear béim faoi leith ar :

  • eDIL mar acmhainn sa seomra ranga
  • Áiseanna Teagaisc Ghaeilge arlíne don idirbhliain
  • Ábhar do thograí ‘Measúnú Rangbhunaithe’ bunaithe ar stair na hÉireann

Níl aon chostas ar an gceardlann ach le clárú seol ríomhphost roimh 31 Eanáir 2019 chuig: c.odochartaigh@ucc.ie

Is i mBéarla a reáchtálfar an cheardlann don chuid is mó.

 

Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Department of Early and Medieval Irish

Bloc A, Urlár na Talún, Áras Uí Rathaille / Block A, Ground Floor, O'Rahilly Building, UCC, Cork

Top