Skip to main content

News / Events

Sraith Seimineár an Fhómhair, Scoil Léann na Gaeilge

18 Nov 2021

 

Beidh an tarna léacht i Sraith Seimineár an Fhómhair, Scoil Léann na Gaeilge, ar siúl Déardaoin18 Samhain, ar a 5 i.n. Sa seimineár seo, labhróidh an tUas. Cormac Ó hAodha, mac léinn PhD de chuid Roinn an Bhéaloidis, ar an téama ‘Bailiú amhrán i Múscraí le 125 bliain anuas’.

Is as Gaeilge a thabharfar an chaint seo, ar an gcampas in WW_5. Fáilte roimh chách, ach nóta a chur go c.ogealbhain@ucc.ie. Beidh teacht ar an gcaint trí MS Teams, leis, ag an nasc seo a leanas: SIL Seminar Series

 

The second talk in the School of Irish Learning Autumn Seminar Series 2021 will take place this coming Thursday, 18 November, at 5pm, when Cormac Ó hAodha, a PhD student in Roinn an Bhéaloidis / The Department of Folklore and Ethnology, will speak on the topic ‘Bailiú amhrán i Múscraí le 125 bliain anuas’ [song collecting in the Múscraí area over the past 125 years]. 

The lecture will be in Irish and will take place in WW_5. Please drop a line to c.ogealbhain@ucc.ie if you wish to attend in person. It will also be live streamed on MS Teams via the following link: SIL Seminar Series

 

 

Coiste Sheimineár na Scoile, 

Dr Emma Nic Cárthaigh, Dr Tomás Ó Murchú, Dr Ciarán Ó Gealbháin 

 

Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Department of Early and Medieval Irish

Bloc A, Urlár na Talún, Áras Uí Rathaille / Block A, Ground Floor, O'Rahilly Building, UCC, Cork

Top