Skip to main content

News / Events

School of Irish Learning Spring Seminar Series 2022

7 Apr 2022

The third talk in the School of Irish Learning, UCC, Spring Seminar Series, 2022, will take place on Thursday, 7th April at 5pm in West Wing 5. 

Emmet Taylor, a Ph.D. student of the Department of Early and Medieval Irish, will deliver a paper entitled 'Products of their Times: the Historic Context of the Medieval Irish Heroic Bands'.

This seminar, conducted through English, will take place in WW 5. It will also be live-streamed on MS Teams via the following link: SIL Seminar Series

 

Beidh an tríú léacht i Sraith Seimineár an Earraigh, Scoil Léann na Gaeilge, COC, ar siúl Déardaoin, 7ú Aibreán ar a 5.00i.n. in WW 5.

Tabharfaidh Emmet Taylor, mac léinn dochtúireachta Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, páipéar dar teideal 'Products of their Times: the Historic Context of the Medieval Irish Heroic Bands'.

Is as Béarla a reachtáilfear an seimineár so, ar an gcampas in WW_5. Beidh teacht ar an gcaint trí MS Teams, leis, ag an nasc seo a leanas: SIL Seminar Series

 

 

Coiste Seimineár na Scoile

Dr Emma Nic Cárthaigh, Dr Tomás L. Ó Murchú, Dr Ciarán Ó Gealbháin

 

 

Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Department of Early and Medieval Irish

Bloc A, Urlár na Talún, Áras Uí Rathaille / Block A, Ground Floor, O'Rahilly Building, UCC, Cork

Top