Skip to main content

News / Events

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge nó Staire, dara léibhéal

16 Nov 2019
Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge nó Staire, dara léibhéal

Dé Sathairn 23 Samhain 2019 

Ba mhaith le Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i bpáirt leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Foclóir Leictreonach na Gaeilge (eDIL) agus Ollscoil Cambridge cuireadh a thabhairt do mhúinteoirí Gaeilge (T1 & T2) agus Staire (T1) páirt a ghlacadh i gceardlann.

 

 

Dé Sathairn 23 Samhain 2019

Áras Uí Rathaille, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

10:00-15:30

Lón beag san áireamh

10:00-11:00:   Dr Caoimhín Ó Muirigh agus Dr Tom O’Donovan

                         Irish Sagas Online: Scéalaíocht na Sean-Ghaeilge mar áiseanna do thograí MRB II

11:00-11.30:   Caife/Tae

11.30-12.00:    Cian Ó Cionnfhaolaidh

                        Conas a fuair Fionn a chuid Feasa

12.00-12.30:    Riona Doolan

                        Local placenames as topics for projects

12.30-1.30:      Lón

1.30-2.00:         An Dr Caitríona Ó Dochartaigh

                        Samplaí do thograí MRB II - níos mó ainmhithe!

2.00-2.30:         An tOllamh Máire Ní Mhaonaigh

                         Ag tógaint ar fhoclóir leictreónach na Gaeilge (eDIL) mar áis do mhúinteoirí agus daltaí scoile.

2.30-3:30:       Aiseolas agus Pleananna don todhchaí (MRB I 2020/21)

 

Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge

Department of Early and Medieval Irish

Bloc A, Urlár na Talún, Áras Uí Rathaille / Block A, Ground Floor, O'Rahilly Building, UCC, Cork

Top