Duaiseanna an Dr T K Whitaker sa Ghaeilge

At a glance

  • Value: €2,000, €1,000
  • You must be a current Student to be eligible for this scholarship
  • Questions about this scholarship can be directed to awards@nui.ie

 

Sa bhliain 2017, chuir Ollscoil na hÉireann duaiseanna Gaeilge ar fáil den chéad uair i gcuimhne Iarsheansailéir OÉ, an Dr T K Whitaker. Sna blianta 2017, 2018 agus 2019, cuireadh dhá dhuais, ar luach €2,000 agus €1,000 faoi seach, ar fáil mar chomórtas do mhic léinn i mbun Máistreachtaí Ealaíon sa Ghaeilge. Is mór ag OÉ na duaiseanna seo a chur ar fáil arís i 2020. Déanfaidh painéal roghnúcháin, ceaptha ag OÉ agus scrúdaitheoir neamhspleách mar Chathaoirleach air, na moltaí do na Duaiseanna, bunaithe ar ainmniúcháin ó gach ceann de na comh-ollscoileanna.

In 2017, NUI for the first time offered for competition two Irish language prizes in memory of the former NUI Chancellor, Dr T K Whitaker. In 2017, 2018 and 2019, two prizes valued at €2,000 and €1,000 respectively, were offered for competition to students undertaking Masters of Arts degree programmes in the Irish language. NUI is delighted to offer these awards again in 2020. The recommendations for the Prizes will be made by a selection panel, appointed by NUI and chaired by an independent examiner, based on the nominations put forward by each of the constituent universities.

To find out more, visit: http://www.nui.ie/awards/GraduateScholarships/#Duaiseanna

NUI Awards Ceremony 2022

 

Scholarships and Prizes

Scoláireachtaí agus duaiseanna

Top