Taighde agus Teagasc

Aonad Taighde

Is í an taighde croílár obair Roinn na Nua-Ghaeilge. Is í is feidhm d'Aonad Taighde na Roinne, bonn comhordaithe a chur faoi shaothrú na taighde sin. Tuilleadh eolais ...

Aonad Teagaisc

Is iad oiliúint agus forbairt intleachtúil an mhic léinn príomhchuspóirí Roinn na Nua-Ghaeilge. Déanann an tAonad Teagaisc comhordú ar an obair thábhachtach sin. Tuilleadh eolais ...

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr