Nuacht 2014

Scoláireachtaí agus Duaiseanna

Comhghairdeachas le gach aoinne dár gcuid mac léinn a bhain duaiseanna nó scoláireachtaí amach i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Duais Chiste Theach an Ard-Mhéara
Comhghairdeachas ó chroí le Kate Healy a bhain Duais Chiste Theach an Ard-Mhéara sa Ghaeilge le déanaí.


Scoláireachtaí an Choláiste
Ag bronnadh scoláireachtaí an Choláiste le déanaí, bronnadh Scoláireachtaí Quercus ar Rachel Hayes agus ar Aisling Vaughan.
Bronnadh Ard-Scoláireacht PhD ar Andrea Pallandri atá tagtha chughainn ó Cambridge chun saothrú ar scéal Mharco Polo i Leabhar Leasa Móir.

Nuala Ní Dhomhnaill sa Seomra Caidrimh

Déanfaidh Nuala Ní Dhomhnaill a saothar a phlé agus a léamh sa Seomra Caidrimh, Dé Luain an 28 Aibreán, ar a 5 p.m. Fáilte roimh chách.

Seimineár lámhscríbhinní le Tim O’Neill

Calligrapher Tim O'Neill

Tháinig an t-ealaíontóir agus an peannaire mórchlúiteach, Tim O’Neill, chughainn ar an 3 Aibreán chun seimineár lae a thabhairt i dteannta an Ollaimh Phádraig Ó Macháin.

Ceardlann agus léamh filíochta le Biddy Jenkinson

Biddy Jenkinson

Bhí an file cáíliúil Biddy Jenkinson inár measc le déanaí. Dhein sí ceardlann shuaithinseach ar a cuid filíochta a stiúrú ós comhair na foirne agus na mac léinn.

Féilscríbhinn in onóir an Ollaimh Seán Ó Coileáin

Leabhar Nua

Seoladh féilscríbhinn in onóir an Ollaimh Seán Ó Coileáin oíche le déanaí: In dialogue with the Agallamh. Cnuasach aistí ar Agallamh na Seanórach atá ann agus is iad Aidan Doyle agus Kevin Murray a chuir in eagar. Four Courts Press a d'fhoilsigh.

Gradaim dár mic léinn

Bronnadh gradaim Ollscoile ar bheirt dár mic léinn dara bliain le deanaí. Comhgháirdeachas le Máiréad Carey (Scoláire na Bliana) agus le Rachel Hayes (Scoláire an Choláiste Ollscoile).

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Áras Uí Rathaille, UCC

Barr