Cúrsaí Oíche

Cúrsaí Oíche

Cúrsaí Oíche sa Ghaeilge Labhartha  >>   Cúrsaí oíche don bpobal

Cúrsa Oíche sa Ghaeilge Labhartha do Chéimithe  >>  Cúrsaí do chéimithe atá ag iarraidh cur isteach ar áit i gColáiste Oideachais (bunleibhéal)

Cúrsa Oíche do Mhúinteoirí >> Cúrsa do mhúinteoirí a mhúineann ábhair éagsúla trí mheán na Gaeilge

Foirmeacha Iarratais >> Foirmeacha iarratais do ranganna oíche na Gaeilge Labhartha

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr