Cúrsaí Oíche sa Ghaeilge Labhartha

Riarthóir: Isobel Ní Riain
Táille:  €250 (Ráta ar leith €200)

Freastalaíonn na cúrsaí seo ar dhaoine a bhfuil líofacht áirithe acu sa teanga agus orthu siúd atá ar bheagán Gaeilge chomh maith.    

Is gá freastal ó 7.00pm go 9.00pm oíche amháin sa tseachtain agus bíonn na ranganna ar fáil ó Luan go Céadaoin.   Cuirfear tús leis na ranganna seo ar an 27 Meán Fómhair 2021.

Cuirtear an-bhéim ar ghnáthchomhrá - ar shealbhú múnlaí coitianta, ar líofacht agus cruinneas a fheabhsú agus ar leathnú foclóra.

Seol an fhoirm iarratais don chúrsa oíche sa Ghaeilge labhartha 2021/22 chuig Ionad na Gaeilge Labhartha (g.labh@ucc.ie) faoi 13 Meán Fómhair 2021 ar a dhéanaí.

Bíonn na cúrsaí seo an-taitneamhach. Is ionann iad agus ócáidí sóisialta, geall leis.

Beidh ar na daoine atá ag freastal ar na cúrsaí oíche masc a chaitheamh is cloí le scaradh sóisialta.   D'fhéadfadh na ranganna a bheith ar líne. 

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr