Cúrsaí Oíche sa Ghaeilge Labhartha

Riarthóir: Isobel Ní Riain
Táille:  €250 (Ráta ar leith €200)

Freastalaíonn na cúrsaí seo ar dhaoine a bhfuil líofacht áirithe acu sa teanga agus orthu siúd atá ar bheagán Gaeilge chomh maith. Déanfar clárú dos na ranganna Dé Máirt 10 Meán Fómhair 2019, 3.00pm - 5.00pm agus 7.00pm - 8.30pm agus Dé Céadaoin, 11 Meán Fómhair 2019 7.00pm - 8.30pm i Seomra G01, Áras Uí Rathaille. Tosnaíonn cúrsaí Dé Luain 30 Meán Fómhair 2019.

Is gá freastal ó 7.00pm go 9.00pm oíche amháin sa tseachtain agus bíonn na ranganna ar fáil ó Luan go Céadaoin.   

Cuirtear an-bhéim ar ghnáthchomhrá - ar shealbhú múnlaí coitianta, ar líofacht agus cruinneas a fheabhsú agus ar leathnú foclóra.

Bíonn na cúrsaí seo an-taitneamhach. Is ionann iad agus ócáidí sóisialta, geall leis.

Ionad na Gaeilge Labhartha

Centre for Spoken Irish

Seomra G02, Áras Uí Rathaille, Bóthar an Choláiste, Corcaigh

Barr